Бюджетна система

Бюджетна система [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни (заочна). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : титульна сторінка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : практикум. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : тести. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : питання для самоперевірки та обговорення. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : екзаменаційні білети. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : рекомендована література. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Бюджетна система [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни (денна). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : титульна сторінка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : глосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : підручник. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : питання для підготовки до ексамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

  

Бюджетна система [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : консп. лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : підручник. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : інстр.-метод. матеріали для проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : завдання для модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : комплексні практичні індивідуальні завдання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : екзаменаційні питання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : рекомендована література. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Бюджетна система [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Бюджетна система [Електронний ресурс] : робоча програма. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : рекомендована література. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : екзаменаційні питання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : комплексні практичні індивідуальні завдання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : інстр.-метод. матеріали для проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : консп. лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : завдання для модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Бюджетна система [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетна система [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Бюджетна система [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014.