Управління державними доходами і видатками

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань і вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : навчальний посібник. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : робоча програма. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : консп. лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : навч. посіб. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : теми практичних занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : завдання для модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : комплексні практичні індивідуальні завдання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : рекомендована література. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : екзаменаційні питання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : метод. забезпечення написання міждисциплінарної курсової роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : робоча програма. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : консп. лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : теми практичних занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : завдання для модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : комплексні практичні індивідуальні завдання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : рекомендована література. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : екзаменаційні питання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : метод. забезпечення написання міждисциплінарної курсової роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.