International Management

International Management [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

International Management [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

International Management [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

International Management [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

International Management [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

International Management [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

International Management [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

International Management [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

International Management [Електронний ресурс] : презентація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.