Institutional building and project management

Institutional building and project management [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Institutional building and project management [Електронний ресурс] : презентація. Introduktion to the New Institutional Economics. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Institutional building and project management [Електронний ресурс] : презентація. Understanding Institutions. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Institutional building and project management [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Institutional building and project management [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Institutional building and project management [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Institutional building and project management [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Institutional building and project management [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Institutional building and project management [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.