International economic activity of Ukraine

International economic activity of Ukraine [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

International economic activity of Ukraine [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

International economic activity of Ukraine [Електронний ресурс] : презентація. International economic activity of Ukraine. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

International economic activity of Ukraine [Електронний ресурс] : презентація. Foreign trade and economic activity in Ukraine. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

International economic activity of Ukraine [Електронний ресурс] : презентація. Foreign economic activities. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

International economic activity of Ukraine [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

International economic activity of Ukraine [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

International economic activity of Ukraine [Електронний ресурс] : types of foreign economic activity. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

International economic activity of Ukraine [Електронний ресурс] : organs of government control of foreign economic activity. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.