Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. Комп'ютерні науки та інформаційні технології. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. Інформаційні управляючі системи і технології. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем [Електронний ресурс] : практ. руководство. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Барсегян, А. А. Анализ данных и процессов [Електронний ресурс] : учеб. пособие / А. А. Барсегян, М. С. Куприянов, И. И. Холод, М. Д. Тесс, С. И. Елизаров. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб. : БХВ-Петербург, 2009. — 512 с.

Яблочников, Е. И. Реинжиниринг бизнес-процессов проектирования и производства [Електронний ресурс] : учеб. пособие/ Е. И. Яблочников, В. И. Молочник, Ю. Н. Фомина. – СПб : СПбГУИТМО, 2008. – 152 с.