Управління розвитком персоналу

Управління розвитком персоналу [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління розвитком персоналу [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління розвитком персоналу [Електронний ресурс] : метод. вказівки для проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління розвитком персоналу [Електронний ресурс] : тематика практичних занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління розвитком персоналу [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт : тести. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління розвитком персоналу [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління розвитком персоналу [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління розвитком персоналу [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.