Юридичний колсантинг

Юридичний колсантинг [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Юридичний колсантинг [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Юридичний колсантинг [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Юридичний колсантинг [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Юридичний колсантинг [Електронний ресурс] : метод. вказівки для виконання курсової роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Юридичний колсантинг [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Юридичний колсантинг [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Юридичний колсантинг [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Юридичний колсантинг [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.