Дусановський Степан Львович

dusanovskyi

Кафедра економіки, організації і планування в АПК

Науковий ступінь: доктор економічних наук, Заслужений працівник освіти України

Вчене звання: професор

Посада: завідуючий кафедрою економіки, організації і планування в АПК

Публікації

СТАТТІ:

 1. Дусановський, С. Організаційно-економічні аспекти розвитку продовольчого ринку регіону в контексті вступу України до СОТ / Степан Дусановський, Микола Горлачук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – Вип. 2. – С. 109-116.
 2. Дусановський, С. Рівень продовольчого забезпечення населення та шляхи його поліпшення / С. Л. Дусановський // Інноваційна економіка. – 2007. – № 4. – С. 17-22.
 3. Дусановський, С. Основні напрямки підвищення ефективності бурякоцукрового підкомплексу України / Степан Дусановський // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2007. – № 21. – С. 196-200.
 4. Дусановський, С. Організаційно-економічні основи відродження цукробурякового підкомплексу регіону / С. Дусановський, Р. Баглей // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2011. – № 16. – С. 16-19.
 5. Дусановський, С. Аграрний сектор України, проблеми та перспективи розвитку / Степан Дусановський // Вісник Тернопільської академії народного господарства – Тернопіль, 2002. – Вип. 6. – С. 34-36.
 6. Дусановський, С. Регіональні особливості виробництва сільськогосподарської продукції / С. Дусановський, С. Пластун // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. нак. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. - 2005. - Вип. 10. - С. 15-17.
 7. Дусановський, С. Удосконалення структури виробництва в реформованих агропідприємствах [Електронний ресурс] / С. Л. Дусановський.
 8. Дусановський, С. Продовольчий ринок регіону: сучасний стан і перспективи розвитку / С. Дусановський, М. Горлачук // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2007. – Вип. 12. – С. 5-12.
 9. Дусановський, С. Л. Земельні ресурси та їх використання в ринкових умовах / С. Л. Дусановський, М. А. Горлачук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3. – С. 274-279.
 10. Дусановський, С. Еколого-економічні проблеми раціонального використання земельних ресурсів / С. Дусановський, С. Гега // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 66-72.
 11. Дусановський, С. Удосконалення ринкових відносин в аграрній сфері виробництва / С. Дусановський // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 5-8.
 12. Дусановський, С. Актуальні проблеми розвитку аграрного сектору економіки в ринкових умовах / Степан Дусановський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 16-23.

 13. Дусановський, С. Аграрний сектор регіону в умовах різних форм господарювання: проблеми і перспективи / Степан Дусановський // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 5-10.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Іванух, Р. А. Аграрна економіка і ринок [Текст] : монографія / Р. А. Іванух, С. Л. Дусановський, Є. М. Білан. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 256 с.
 2. Дусановський, С. Л. Економічні основи розвитку АПК в ринкових умовах [Текст] : монографія / С. Л. Дусановський, Є. М. Білан. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 198 с.
 3. Дусановський, С. Л.Виробничий потенціал АПК [Текст] : монографія / С. Л. Дусановський, М. Г. Саєнко. – Тернопіль : ТАЙП, 2011. – 128 с.
 4. Дусановський, С. Л. Економічні аспекти функціонування і ровитку продовольчого ринку регіону [Текст] : монографія / С. Л. Дусановський, М. А. Горлачук, С. Д. Пластун. – Тернопіль : Горлиця, 2007. – 234 с.
 5. Юрій, С. І. Економічні та соціальні аспекти розвитку господарського комплексу України [Текст] : монографія / С. І. Юрій, Р. А. Іванух, С. Л. Дусановський. – Тернопіль : Збруч, 2003. – 468 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Економіка підприємств АПК [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Л. Дусановський, М. К. Пархомець, Р. Р. Баглей [та ін.] ; за ред. С. Л. Дусановського. – Тернопіль : Горлиця, 2008. – 262 с.
 2. Дусановський, С. Л. Агропромисловий комплекс України на шляху реформування [Текст] / С. Л. Дусановський ; Дусановський С.Л.,Дусановська М.П., Бобчук І.П. – Тернопіль : Мандрівець, 2000. – 40 с.
 3. Дусановський, С. Л. Планування на підприємствах агропомислового виробництва [Текст] : Підруч. / С. Л. Дусановський. – Тернопіль : Збруч, 2003. – 348 с.
 4. Дусановський, С. Л. Продовольчий ринок регіону та перспективи його розвитку [Текст] / С. Л. Дусановський, С. Д. Пластун. – Тернопіль : ТзОв" Терно-Граф", 2005. – 103 с.
 5. Юрій, С. І. Економічні та соціальні аспекти розвитку господарського комплексу України [Текст] : монографія / С. І. Юрій, Р. А. Іванух, С. Л. Дусановський. – Тернопіль : Збруч, 2003. – 468 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Організація і планування переробних галузей : метод. посіб. / С. Л. Дусановський, Є. М. Сивак, О. А. Горлачук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2009. - 88 с.