Заклекта Ольга Іванівна

Ольга Іванівна Заклекта

Кафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Заклекта, Ольга Ивановна Совершенствование совокупного работника общественного производства под воздействием НТР : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.01 / Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. - Киев, 1990. - 24 с.

Публікації

Статті:

 1. Грішнова, О. Освіта - головний чинник економічного і соціального розвитку України / О. Грішнова, О. Заклекта // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 5-2. – С. 17-22.
 2. Заклекта, О. Важелі фінансово-кредитної підтримки розвитку малого підприємництва / Ольга Заклекта, Марина Фролова // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 2. – С. 111-120.
 3. Заклекта, О. Гаррі Беккер - дослідник-новатор соціальних аспектів економіки / Ольга Заклекта, Олена Заклекта-Берестовенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3. – С. 144-149.
 4. Заклекта, О. Еволюція наукових поглядів щодо механізмів державного регулювання підприємницької діяльності / Ольга Заклекта, Марина Фролова // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2008. – № 4. – С. 68-75.
 5. Заклекта, О. Роберт Мертон і Майрон Скоулз - дослідники ринку цінних паперів / Ольга Заклекта, Галина Хартоняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 4. – С. 102-106.
 6. Заклекта, О. Теодор Шульц і Артур Льюїс: дослідники проблем країн, що розвиваються, і "людського капіталу" / Ольга Заклекта, Олена Заклекта // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 119-126.
 7. Заклекта, О. Українська трудова еміграція: сутнісні форми та особливості сучасного етапу / О. Заклекта, О. Шиманська // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 8. – С. 36-40.
 8. Заклекта, О. І. Сучасний стан розвитку інноваційної сфери в Україні / О. І. Заклекта, Г. Ф. Хартоняк // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 4. – С. 173-177.
 9. Козюк, В. В. Проблеми сучасної макроекономічної теорії та політики економічного зростання в світлі глобальної фінансової нестабільності / В. В. Козюк, О. І. Заклекта, О. П. Шиманська // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 205-209.
 10. Фролова, М. Еволюція державного регулювання малого підприємництва / Марина Фролова, Ольга Заклекта // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – № 1. – С. 35-40.
 11. Козюк, Віктор Макроекономічні зрушення у системі економічного зростання в посткризовий період : [кафедра економічної теорії ТНЕУ та факультет фінансів 24 березня 2010 року провели "круглий стіл"] [Текст] / Віктор Козюк, В'ячеслав Ковальчук, Ольга Заклекта // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – квітень-червень (№2). – С. 142-147.
 12. Заклекта, О. І. Фінансові аспекти негативних проявів відтворення робочої сили / О. І. Заклекта, В. В. Юрченко // Фінанси України. – 1997. – № 1. - С. 56-59.
 13. Заклекта, О. Місцеві податки і збори як джерело наповнення бюджету міста / О. Заклекта, В. Ільків // Світ фінансів. – 2010. – № 2. – С. 152-158.
 14. Заклекта, О. І. Особливості методологічного інструментарію сучасної інституціональної теорії та її перспективи / О. І. Заклекта, О. П. Шиманська //Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 51-55.
 15. Заклекта, О. Проблеми формування сучасної парадигми економічної теорії / Ольга Заклекта, Павло Федик, Світлана Колько // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 8. – С. 183-185.
 16. Заклекта, О. Теорія економічної політики в працях нобелівських лауреатів в світлі викликів сьогодення / Ольга Заклекта, Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - Вип. 1. - С. 194-201. 
 17. Заклекта, О. Цілі, інструменти та обмеження економічної політики: теоретичні засади та сучасні реалії / Ольга Заклекта, Оксана Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 24-32.
 18. Заклекта, О. І. Про відповідність речового і особистого факторів виробництва в умовах інтенсифікації  соціалістичної економіки / О. І. Заклекта // Проблеми удосконалення економічного механізму управління соціалістичною економікою. – Тернопіль, 1985. – № 22532.
 19. Заклекта, О. І. Удосконалення структури сукупного робітника соціалістичного суспільства в умовах  НТР / О. І. Заклекта //  Проблеми розвитку виробничих відносин і соціалістичного способу життя в умовах удосконалення соціалізму. – Тернопіль, 1986. – № 29436.
 20. Заклекта, О. І. Взаємодія факторів соціалістичного виробництва і їх вплив на соціально-економічний розвиток країни / О. І. Заклекта, М. І. Дерун // Рук. деп. в ІНІОН АН СРСР. – Київ, 1987. – № 30743.
 21. Заклекта, О. І. Удосконалення організаційних форм усуспільнення праці як фактор формування сукупного робітника соціалістичного суспільства / О. І. Заклекта // Проблеми ефективності соціалістичної праці на основі прискорення НТП. – Тернопіль, 1988. –  № 34469.
 22. Заклекта, О. І.  Роль держави в економічному механізмі ринкового господарства / О. І. Заклекта, В. І. Бобко // Державне регулювання економіки при переході до ринку: досвід, проблеми, механізми. – Тернопіль, 1992.
 23. Заклекта, О. І. Особливості регулювання економіки України в перехідний період / О. І. Заклекта, В. І. Бобко // Рук. деп. в УкрІНТЕІ, 02.03. – 1993.
 24. Заклекта, О. І. Становлення нового механізму управління зайнятістю в умовах переходу до ринку / О. І. Заклекта, В. І. Бобко // Проблеми розбудови державності України. – Тернопіль. – 1993. – № 1989. Ук. 93.
 25. Фере, В. А. Дисципліна праці і її роль у прискоренні  соціально-економічного розвитку СРСР / В. А. Фере, В. В. Фещенко, О. І. Заклекта // Вісник Київського університету. Економіка. – 1987. – № 27.
 26. Заклекта, О. І. Державне регулювання ринку праці: зарубіжний досвід та напрями вдосконалення в Україні  / О. І. Заклекта, В. В. Юрченко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – Вип. 3. – С. 29-33.
 27. Заклекта, О. І. Ефективна соціальна політика як інструмент макроекономічної стабілізації / О. І. Заклекта, В. В. Юрченко // Наукові записки ТДПУ ім. Гнатюка.  Сер. Філософія, економіка. – 1999. – № 3. – С. 14-18.
 28. Заклекта, О. І. Трудова еміграція як умова розвитку міжнародного ринку праці / О. І. Заклекта, О. П. Шиманська, В. В. Юрченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – К. : Видавн. центр КНТЕУ. – 2002. – № 4. – С. 9-19.
 29. Заклекта, О. І. Напрями вдосконалення еміграційної політики України за умов інтеграції у міжнародний ринок праці / О. П. Шиманська, О. І. Заклекта // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Підручники і посібники. – 2003. – Вип. 7. – С. 110-114.
 30. Заклекта, О. І. Інституційні умови фінансово-кредитного забезпечення малого підприємництва / О.  І. Заклекта, М. Ю. Фролова // Галицький економічний вісник . – 2004. – № 4. – С. 72-78.
 31. Козюк, В. В. Макроекономічні зрушення у системі економічного зростання в посткризовий період / В. В. Козюк, В. М. Ковальчук, О. І. Заклекта // Світ фінансів. – 2010. –  № 2. – С. 200-206.
 32. Заклекта, О. І. Політекономія олігархічної економіки / В. В. Козюк, О. І. Заклекта, О. П. Шиманська // Світ фінансів. – 2013. – № 2. – С. 204-208.
 33. Заклекта, О. Проблеми економічної політики: теоретичні засади та український контекст [Електронний ресурс] / Ольга Заклекта, Оксана Шиманська.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної характеристик [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда, О. І. Заклекта, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 248 с.
 2. Історія економіки та економічної думки [Текст] : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 792 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Заклекта, О. І. Господарство України та його трактування в економічній думці (1914-1991 рр.) [Текст] / О. І. Заклекта, О. П. Шиманська // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 585-636.
 4. Заклекта, О. І. Економіка незалежної України [Текст] / О. І. Заклекта, О. П. Шиманська // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 757-780.