Зятковський Ігор Володимирович

Кафедра фінансів суб'єктів господаоювання і страхування

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Зятковський, Ігор Володимирович Фінанси суб'єктів господарювання : основні засади та практика організації [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ігор Володимирович Зятковський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 491 с.
 2. Зятковський, Ігор Володимирович Фінанси суб'єктів господарювання : основні засади та практика організації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ігор Володимирович Зятковський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 40 с.

СТАТТІ:

 1. Зятковський, І. Вплив управлінських послуг на фінансову діяльність суб"єктів господарювання / І. Зятковський // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 107-112.
 2. Зятковський, І. Гносеологічні витоки підприємництва як суб"єкта фінансових стосунків / І. Зятковський // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2002. – № 13. – С. 44-47.
 3. Зятковський, І. Бюджетування як основа впровадження контролінгу на підприємстві / І. Зятковський // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 4. – С. 48-52.
 4. Зятковський, І. В. Вплив економічної влади на розвиток і становлення сучасних бізнес-структур / І. В. Зятковський // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 12. – С. 41-47.
 5. Зятковський, І. В. Фінансове забезпечення бюджетних установ в умовах реорганізації сфери виробництва суспільних благ / І. В. Зятковський // Фінанси України. – 2006. – № 1. – С. 13-23.
 6. Зятковський, І. Фінансова мотивація виникнення суспільно-економічних організацій / І. Зятковський // Світ фінансів. – 2005. – Вип. 2. – С. 122-133.
 7. Зятковський, І. В. Вплив держави на економічні процеси і розбудову ринкової інфраструктури в Україні / І. В. Зятковський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 1. – С. 19-25.
 8. Зятковський, І. Інтегровані корпоративні структури в умовах транзитивної економіки: відповідність нормам світової господарської та правової практики [Текст] / І. Зятковський // Журнал європейської економіки. – 2005. – № 4. – С. 481-496.
 9. Зятковський, І. В. Оцінка ефективності власності в умовах трансформаційної економіки / І. В. Зятковський // Фінанси України. – 2006. – № 6. – С. 129-142.
 10. Зятковський, І. Вдосконалення фінансового забезпечення об'єднань громадян в умовах утвердження ринкової економіки України / І. Зятковський // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 2. – С. 7-16.
 11. Зятковський, І. В. Державна підтримка нових форм інноваційної діяльності промислових підприємств: організаційні та фінансові аспекти / І. В. Зятковський // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 6. – С. 73-82.
 12. Зятковський, І. Проблеми самофінансування суб'єкта підприємницької діяльності [Текст] / І. Зятковський // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 2. – С. 135-140.
 13. Зятковський, І. В. Оцінка ефективності діяльності некомерційних організацій / І. В. Зятковський // Фінанси України. – 2006. – № 4. – С. 142-148.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Зятковський, І. В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств [Текст] : монографія / І. В. Зятковський. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 228 с.


ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Зятковський, І. В. Фінанси підприємств [Текст] / І. В. Зятковський. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 248 с.
 2. Зятковський, І. В. Фінанси підприємства в розрахунках [Текст] / І. В. Зятковський. – Тернопіль : Поліграфіст, 1998. – 151 с.
 3. Зятковський, І. В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / І. В. Зятковський. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 356 с.
 4. Зятковський, І. В. Фінанси підприємств [Електронний ресурс] : Додаток до книги на CD / І. В. Зятковський. – К. : Кондор, 2003.
 5. Зятковський, І. В. Організація і фінанси спільних підприємств, розміщених на території СРСР і Польщі [Текст] : навч. посіб. / І. В. Зятковський, М. Часковський. – К. : НМК ВО, 1990. – 102 с.
 6. Зятковський, І. В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / І. В. Зятковський. – Чернівці : Золоті литаври, 2007. – 274 с.
 7. Зятковський, І. В. Фінанси суб'єктів господарювання в умовах інституціональних перетворень [Текст] : монографія / І. В. Зятковський. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 388 с.
 8. Зятковський, І. В. Фінанси промислових підприємств [Текст] / І. В. Зятковський. – 2-ге вид. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 176 с.
 9. Зятковський, І. В. Фінансове оздоровлення підприємств : теорія і практика [Текст] : монографія / І. В. Зятковський. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 344 с.
 10. Зятковський, І. В. Фінанси підприємств [Текст] / І. В. Зятковський. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 399 с.
 11. Зятковський, І. В. Фінанси підприємств [Текст] / І. В. Зятковський. – 2-ге вид. – К. : Кондор, 2003. – 364 с.
 12. Зятковский, И. Финансово-правовые аспекти управления государственным имуществом [Текст] / И. Зятковский // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 61-68.