Запорожан Лариса Петрівна

zaporozan

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Запорожан, Лариса Петровна Территориальная организация комплекса бытового обслуживания населения Тернопольской области УССР : дис. ... кандидата географических наук : 11.00.02.- Киев, 1991.- 223 с.
 2. Запорожан, Лариса Петровна Территориальная организация комплекса бытового обслуживания населения Тернопольской области УССР : автореферат дис. ... кандидата географических наук : 11.00.02.- Киев, 1991.- 26 с.

Публікації

Статті:

 1. Запорожан, Л. Аналіз продуктивності праці та її впливу на обсяг виробництва / Л. Запорожан, М. Запорожан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2003.– Вип. 8.– С. 155-159.
 2. Запорожан, Л. Деякі проблеми регулювання зайнятості населення в Україні / Л. Запорожан // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2008.– Вип. 13.– С. 68-76.
 3. Запорожан, Л. Значення продуктивності в сучасних умовах господарювання / Л. Запорожан, М. Запорожан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002.– Вип. 7.– С. 138-140.
 4. Запорожан, Л. Майбутнє рекрутменту в Україні / Л. Запорожан, М. Сапачова, В. Сапачов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2006.– Вип. 11.– С. 52-54.
 5. Запорожан, Л. Методика врахування витрат в системі управління підприємством / Л. Запорожан, М. Сапачова // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2005.– Вип. 10.– С. 188-191.
 6. Запорожан, Л. Політика в області освіти і підвищення кваліфікації як чинник зростання продуктивності праці / Л. Запорожан, М. Запорожан, В. Сапачов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2004.– Вип. 9.– С. 170-171.
 7. Запорожан, Л. Потенційні можливості розвитку туристично-рекреаційного комплексу Причорномор'я та Поділля / Л. Запорожан, М. Запорожан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– Тернопіль, 2002.– Вип. 6.– С. 20-22.
 8. Запорожан, Л. Удосконалення територіальної організації середньої загальноосвітньої школи в м. Тернополі / Л. Запорожан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2000. – Вип. 4. – С. 364-365.
 9. Запорожан, Л. Обгрунтування напрямків реформування системи медичних послуг в Україні / Л. Запорожан, М. Феш, Я. Стукалова // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 100-103.
 10. Запорожан, Л. Особливості управління персоналом на основі HR-брендингу / Лариса Запорожан, Мирослава Феш, Юрій Запорожан // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 266-268.
 11. Запорожан, Л.Зарубіжний досвід оплати праці за грейдами /Л. Запорожан, В. Барабан, М. Запорожан //Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 155-157.
 12. Запорожан, Л. Теоретичні аспекти застосування збалансованої системи показників в умовах конкурентного середовища [Електронний ресурс] / Л. Запорожан, М. Запорожан, Х. Негода // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип.16 – С. 93-98.
 13. Запорожан, Л. П. Жінки в трудовому потенціалі України / Л. П. Запорожан // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 41-45.
 14. Запорожан, Л. Проблеми та резерви розвитку транспортної системи Тернопільської області / Лариса Запорожан, Мирослава Феш // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 24-29.
 15. Феш, М. Особливості і перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Тернопільській області / Мирослава Феш, Лариса Запорожан // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 54-58.
 16. Свинко, Й. М. Сторінки природи рідного краю / Й. М. Свинко, П. М. Холява, Л. П. Запорожан // Нариси про природу Тернопільської області. – Тернопіль, 1994. – С. 23-35.
 17. Холява, П. М. Вопросы функционирования АПК Тернопольской области / Л. П. Запорожан, П. М. Холява // Республиканский междуведомственный научный сборник. Сер. География. – 1987. – Вып. 39. – С. 119-125.
 18. Мельник, А. Ф. Территориальная организация сферы обслуживания в областях Украинских Карпат / А. Ф. Мельник, П. М. Холява, Л. П. Запорожан // Республиканский междуведомственный научный сборник. Сер. География. – 1987. – Вып. 40. – С. 69-75.
 19. Запорожан, Л. П. Экономико-географический анализ бытового обслуживания населения Тернопольской области / Л. П. Запорожан // Экономическая география : республ. межвед. науч. сборник. – Киев, 1989. – С. 143-149.
 20. Мельник, А. Ф. Экономико-географические особенности развития сферы обслуживания как фактора возпроизводства трудовых ресурсов / А. Ф. Мельник, Л. П. Запорожан // Экономическая география : республ. межвед. науч. сборник. – Киев, 1989. – С. 86-91.
 21. Холява, И. П. Совершенствование территориальной организации бытового обслуживания населения в сельской местности Тернопольской области / И. П. Холява, П. М. Холява, Л. П. Запорожан // Вопросы расселения и использования трудового потенциала в Юго-Западном экономическом районе : сб. науч. трудов. – Ленинград, 1991.
 22. Запорожан, Л. П. Оцінка рекреаційних ресурсів Тернопільської області / Л. П. Запорожан, П. М. Холява // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку Подільського регіону. – Тернопіль, 1992. – С. 45-53.
 23. Запорожан, Л. П. Економічні аспекти охорони природи Тернопільської області / Л. П. Запорожан // Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку. – Тернопіль, 1996.
 24. Царик, Т. Є. Деякі проблеми міждержавної трудової міграції України / Т. Є. Царик, Л. П. Запорожан // Проблеми праці, економіки та моделювання : зб. наук. праць. – Хмельницький, 1998.
 25. Запорожан, Л. П. Проблеми розвитку комплексу побутового обслуговування населення Тернопільської області в сучасних умовах / Л. П. Запорожан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль, 1998. – Вип. 2. – С. 82-85.
 26. Запорожан, Л. П. Вдосконалення територіальної організації середньої загально-освітньої школи в м. Тернополі / Л. П. Запорожан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. УТР і РПС ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 4.
 27. Запорожан, Л. П. Проблеми та напрями регіональної і соціальної політики в України / Л. П. Запорожан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. УТР і РПС ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5.
 28. Запорожан, М. С. Проблеми зайнятості жінок в Україні / Л. П. Запорожан, М. С. Запорожан // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Рынок труда и зайнятость : сб. науч. трудов. – Донецк, 2003.
 29. Запорожан, М. С. Політика в галузі освіти і підвищення кваліфікації / М. С. Запорожан, Л. П. Запорожан, В. М. Сапачов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. УТР і РПС ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 9. – С. 259-260.
 30. Феш, М. С. Деякі аспекти організації діагностики підприємства / М. С. Феш, Л. П. Запорожан, Ю. С. Запорожан // Наукові записки : наук.-техн. збірник УАД. – Львів : УАД, 2014. – Вип. № 4 (49). – С. 110-113.
 31. Прохоровська, С. Винагорода за працю в мотивації персоналу / Світлана Прохоровська, Віктор Островерхов, Лариса Запорожан // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 92-97.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Запорожан, Л. П. Сучасний рівень розвитку та територіальна організація соціальної сфери Тернопілля [Текст] / Л. П. Запорожан // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 284-303.
 3. Запорожан, Л. П. Транспортний комплекс регіону в умовах затяжної економічної кризи [Текст] / Л. П. Запорожан // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 274-284.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Регіональна економіка : підручник / за ред. проф. Є. П. Качана. – Тернопіль, 2008. – 800 с.
 

Запухляк Віталій Зіновійович

zapyhljak v z

Кафедра міжнародної економіки Івано-Франківського інституту менеджменту ТНЕУ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Дисертації:

 1. Запухляк, Віталій Зіновійович Асиметрії інвестиційного розвитку країн в умовах глобальних трансформацій [Текст]: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 /Віталій Зіновійович Запухляк.– Тернопіль: ТНЕУ, 2014.– 307 с.
 2. Запухляк, Віталій Зіновійович Асиметрії інвестиційного розвитку країн в умовах глобальних трансформацій [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Віталій Зіновійович Запухляк  – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Запухляк, В. З. Проблеми та тенденції інвестиційної діяльності ТНК в ХХІ столітті / В. З. Запухляк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 7. – С. 243-246.
 2. Запухляк, В. З. Інвестиційна складова економічного розвитку країн в умовах глобалізації / В. З. Запухляк // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – № 19. – С. 13-15.
 3. Запухляк, В. З. Інвестиційний розвиток України в контексті впливу світової фінансової кризи на національні економіки [Електронний ресурс] / В. З. Запухляк // Схід. – 2012. – № 4. – С. 26-30.
 4. Запухляк, В. З. Теоретико-концептуальні основи економічного розвитку країн (інвестиційний аспект) / В. З. Запухляк // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2012. – № 6 (16). – С. 157-164.
 5. Запухляк, В. З. Інвестиційна складова економічного розвитку України / В. З. Запухляк // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми : зб. тез доп. ХІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф.. – Тернопіль, 2012. – С. 18-20.
 6. Запухляк, В. З. Теоретичні основи економічного розвитку країн (інвестиційний аспект) в умовах цивілізаційної кризи [Електронний ресурс] / В. З. Запухляк // Наукові записки Національного університету Острозька академія. Cер.Економіка. – 2013.– № 21. – С.20-23.
 7. Іващук, І. Євроінтеграційні пріоритети розвитку в умовах зміни світового економічного порядку [Електронний ресурс] / І. Іващук, О. Іващук, В. Запухляк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Сер.  Економічні науки. – Луцьк, 2013. – Вип. 10. – С. 114-122.
 

Зарішняк Інна Миколаївна

zarishnyak inna mykolayivna

Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гапійчук, Інна Миколаївна Педагогічні умови емоційної взаємодії "викладач-студент" у процесі навчання у класичному університеті [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Гапійчук Інна Миколаївна ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2003. - 254 с.
 2. Гапійчук, Інна Миколаївна Педагогічні умови емоційної взаємодії "викладач-студент" у процесі навчання у класичному університеті [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Гапійчук Інна Миколаївна ; Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т (м. Одеса) ім. К.Д.Ушинського. - О., 2003. - 21 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Зарішняк, І. М. Емоційно-поведінковий критерій дидактичної емоційної взаємодії „викладач – студент” [Електронний ресурс] / І. М. Зарішняк // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 136. – С. 94-97.
 2. Зарішняк, І. М. Контрольно-оцінювальний компонент кредитно-модульної технології навчання у ВНЗ [Електронний ресурс] / І. М. Зарішняк // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. – 2009. – Вип. 147. – С. 121-126.
 3. Гапійчук, І. М. Дидактична емоційна взаємодія як умова розвитку пізнавальних здібностей дітей / І. М. Гапійчук // Професійна творчість: проблеми і пошуки : зб. наук. праць. – Київ-Запоріжжя, 1999. – Вип. 16, ч. 1. – С. 43-48.
 4. Зарішняк, І. М. Критерії оцінювання навчальних компетенцій студентів за кредитно-модульної системи / І. М. Зарішняк // Славянская педагогическая культура : науч.-теорет. журнал МСАО им. Я. А. Коменского. – 2010. – № 9. – С. 124-130.
 5. Заришняк, И. Н. Влияние ИКТ и WEB-технологий на адаптацию студентов первого курса высших экономических учебных заведений [Електронний ресурс] / И. Н. Заришняк, Н. Ю. Ищук // Technika a vzdelбvanie. – Banska Bystrica, 2014. – R. 3, № 1. – С. 9-13.
 6. Гапійчук, І. М. Дидактична емоційна взаємодія як психолого-педагогічна проблема / І. М. Гапійчук // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. праць. – Одеса : ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 1999. – Вип. 3. –  С. 30-35.
 7. Гапійчук, І. М. Педагогічні умови підготовки майбутнього викладача до емоційної дидактичної взаємодії / І. М. Гапійчук // Наукові записки : зб. наукових статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К. : НПУ, 1999. – Ч. 34. – С. 37-44.
 8. Гапійчук, І. М. Використання case study як забезпечення суб?єкт-суб?єктної взаємодії „викладач-студент” / І. М. Гапійчук / Вісник Луганського державного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка. – 2000. – № 1. – С. 55-60.
 9. Гапійчук, І. М. Впровадження модульного навчання як умова емоційної взаємодії між викладачем та студентами: методологія та  теорія / І. М. Гапійчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ-Вінниця  : ДОВ Вінниця, 2000. – С. 324-327.
 10. Гапійчук, І. М. Дидактичні технології емоційної взаємодії у підготовці майбутніх викладачів / І. М. Гапійчук // Наукові записки. Сер. Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2000. – Вип. 3. – С. 73-77.
 11. Зарішняк, І. М. Діагностика дидактичної емоційної взаємодії “викладач-студент” у сучасному класичному університеті / І. М. Зарішняк // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. праць. – Одеса, 2002. – Вип. 11-12. – С. 162-167.
 12. Зарішняк, І. М. Шляхи створення „ситуацій успіху” студентів через особистісно орієнтоване навчання // І. М. Зарішняк // Наука і освіта.  – 2002. – № 5. – С. 81-84.
 13. Зарішняк, І. М. Зміст дидактичної емоційної взаємодії „викладач-студент”, основні характеристики і функціональні можливості / І. М. Зарішняк // Наука і освіта. – 2002. – № 6. – С. 55-59.
 14. Зарішняк, І. М. Модель дидактичної емоційної взаємодії „викладач-студент” / І. М. Зарішняк // Наука і освіта. – 2004. – № 1. – С. 90-93.
 15. Зарішняк, І. М. Компонентно-структурний аналіз поняття дидактична емоційна взаємодія в системі „викладач-студент” / І. М. Зарішняк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2004. – Вип. 10. – С. 17-21.
 16. Зарішняк, І. М. Аналіз ефективності експериментальної моделі дидактичної емоційної взаємодії в підсистемі „викладач-студент” / І. М. Зарішняк // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Суми : Сумський ДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2005. – С. 213-219.
 17. Зарішняк, І. М. Сутність дидактичної емоційної взаємодії «викладач-студент» / І. М. Зарішняк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Педагогіка і психологія. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – Вип. 23. – С. 52-55.
 18. Зарішняк, І. М. Переваги й труднощі використання мультилекції в сучасному ВНЗ / І. М. Зарішняк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Педагогіка і психологія. – Вінниця : Планер, 2008. – Вип. 25. – С. 170-173.
 19. Зарішняк, І. М. Роль і місце тестового контролю навчальних досягнень студентів у системі педагогічного контролю / І. М. Зарішняк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – К. : Гнозис, 2013. – Дод. 1 до вип. 31, т. VІІ (49) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 483-490.
 20. Зарішняк, І. М. Тьюторське заняття як альтернативний вид навчального заняття у ВНЗ України / І. М. Зарішняк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – К.-Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 39. – С. 224-229.
 21. Зарішняк, І. М. Аналіз підходів щодо визначення поняття «самовдосконалення особистості» / І. М. Зарішняк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».  – К. : Гнозис, 2015. – Дод. 1 до вип. 35, т. VIII (59) : Тематичний випуск «Вища освіти України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 92-100.
 22. Зарішняк, І. М. Формування навичок іншомовного письма в науковій роботі студентів [Електронний ресурс] // І. М. Зарішняк, Л. Г. Мовчан // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Сер. Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 131. – С. 88-92.
 23. Зарішняк, І. М. Особливості самовдосконалення особистості студента-економіста [Електронний ресурс] / І. М. Зарішняк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2016. - Вип. 46. - С. 182-187.
 24. Зарішняк, І. Самовдосконалення особистості як проблема [Електронний ресурс] / І. Зарішняк, Л. Мовчан // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Психологія. - 2015. - Вип. 37. - С. 76-86.
 25. Зарішняк, І. Теоретична модель самовдосконалення особистості студента-економіста [Електронний ресурс] / І. Зарішняк // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2016. - Вип. 147. - С. 69-73.
 

Зарудна Наталія Ярославівна

zarudna

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Зарудна, Наталія Ярославівна Облік і аналіз процесу постачання матеріальних цінностей [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Наталія Ярославівна Зарудна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 215 с.
 2. Зарудна, Наталія Ярославівна Облік і аналіз процесу постачання матеріальних цінностей [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Наталія Ярославівна Зарудна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Зарудна, Н. Визначення шляхів зниження витрат на матеріально-технічне забезпечення виробничих підприємств / Н. Зарудна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 240-243.
 2. Зарудна, Н. Я. Процес постачання як об’єкт обліку [Електронний ресурс] / Н. Зарудна // Наука й економіка. – 2010. – Вип. 1. – С. 70-76.
 3. Зарудна, Н. Використання облікової інформації в ході економічного аналізу процесу постачання / Н. Зарудна // Журнал Європейської економіки. – Тернопіль, 2010. – № 2. - С. 233-245.
 4. Зарудна, Н. Я. Організація сучасного процесу постачання: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Н. Я. Зарудна // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип.36. – С.79-83.
 5. Зарудна, Н. Сучасні вимоги до організації обліку процесу постачання / Наталія Зарудна // Журнал європейської економіки. – 2011. – № 4.– С. 446-456.
 6. Зарудна, Н. Я. Джерела надходження матеріальних цінностей на пивоварні підприємства та їх вплив на побудову первинного обліку [Електронний ресурс] / Н. Я. Зарудна //Вісник Запорізького національного університету. – 2012. –№ 4(16). – С.122-131.
 7. Зарудна, Н. Я. Поняття та принципи організації стратегічного обліку на підприємстві [Електронний ресурс] / Н. Я. Зарудна // Актуальні проблеми на сучасному етапі та перспективи розвитку фінансово-кредитного механізму АПК. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 15, т. 3. – С. 571-579.
 8. Зарудна, Н. Я. Вітчизняний та зарубіжний досвід класифікації витрат на постачання та їх відображення в системі обліку [Електронний ресурс] / Н. Я. Зарудна // Економічні науки : зб. наук. праць. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк, 2011. – Вип. 8(29), ч. 2. – С. 383–394.
 9. Зарудна, Н. Я. Облікова політика пивоварного підприємства у сфері постачання [Електронний ресурс] / Н. Я. Зарудна // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : зб. наук. праць. Сер. Економічні науки . – Кіровоград, 2014. – Вип. 26. – С. 158–165.
 10. Зарудная, Н. Я. Роль учетно-аналитической информации для принятия управленческих решений в процессе поставки на пивоваренных предприятиях [Электронны ресурс] / Н. Я. Зарудная // Современный научный вестник. Сер. Экономические науки. – Белгород, Российская федерация, 2013. – №23 (162). – С. 67–76.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Кундеус, О. М. Передумови відображення інформації про виробничі запаси в системі обліку на вітчизняних та зарубіжних підприємствах [Текст] / О. М. Кундеус, Н. Я. Зарудна // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 55-66.
 2. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Зарудна, Н. Я. Облік та нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / Н. Я. Зарудна, О. М. Кундеус, Т. А. Яковець. – Тернопіль : Крок, 2016. – 284 с. 
 2. Облік і правове забезпечення господарських процесів підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Ляхович, Н. Я. Зарудна, О. М. Кундеус, Т. А. Яковець. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 344 с.
 

Заставний Олег Михайлович

1448978218 1426760830 zastavnyiКафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

Науковий ступінь : кандидат технічних наук

Посада: старший викладач

ПУБЛІКАЦІЇ

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Заставний, Олег Михайлович Методи побудови спецпроцесорів та аналого-цифрових кодерів в базисі Галуа [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування / Олег Михайлович Заставний.– Тернопіль: ТНЕУ, 2007.– 183 с.
 2. Заставний, Олег Михайлович Методи побудови спецпроцесорів та аналого-цифрових кодерів в базисі Галуа [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування / Олег Михайлович Заставний.– Тернопіль: ТНЕУ, 2007.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Круцкевич, О. Метод та алгоритм множення у двовимірній системі числення матричного Радемахера [Електронний ресурс] / О.Д. Круцкевич, Я.М. Николайчук, Н.Д. Круцкевич, О.М. Заставний // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – Вінниця, 2010. – № 1 (19). – С. 80-83.
 2. Николайчук, Я. Дослідження ефективності формування сигнальних кодів [Електронний ресурс] / Я. М. Николайчук, Т. М. Гринчишин, О. М. Заставний, А. Р. Воронич // Науковий вісник Чернівецького університету. - 2009. – Вип. 479. – С. 114-125.
 3. Николайчук, Я. М. Методологія побудови автономних сенсорів для розподілених комп’ютерних мереж [Електронний ресурс] / Я. М. Николайчук, О. М. Заставний // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. –т. 1. – С.142-146.
 4. Николайчук, Я. М. Теоретичні засади та принципи побудови арифметико-логічного пристрою на основі вертикально-інформаційної технології / Я. М. Николайчук, О. М. Заставний, П. В. Гуменний // Вісник Хмельницького національного технічного університету. – 2012. – № 2. – С. 190-197.
 5. Заставний, О. М. Синтез та проектування аналого-цифрового кодера автономного сенсора з вихідними двомірними шумоподібними сигналами / О. М. Заставний // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2006. – C. 34-42.
 6. Заставний, О. М. Архітектура та системні характеристики розподілених комп’ютерних мереж, оснащених асинхронними автономними сенсорами / О. М. Заставний, Я. М. Николайчук, Н. Д. Круцкевич // Галицька академія : наук. вісті ін-ту менедж. та економіки. – Івано-Франківськ, 2006. – № 2 (10). – С. 65-74.
 7. Заставний, О.М. Системні параметри автономних сенсорів з глибоким розпаралеленням інформаційних потоків / О. М. Заставний // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2003. – Т. 1. – С. 128-131.
 8. Заставний, О. М. Дослідження теоретико–числових базисів як основи побудови двомірних шумоподібних сигналів / О. М. Заставний // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2004. – № 508. – С. 33-37.
 9. Заставний, О. М. Дослідження системних характеристик двомірних кодів з особливими кореляційними властивостями / О. М. Заставний, Я. М. Николайчук // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2004. – № 2, ч. 1, т. 2. – С. 107-110.
 10. Заставний, О. М. Аналіз системних характеристик спецпроцесорів формування вихідних даних аналого-цифрових кодерів / О. М. Заставний // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2005. – № 4, ч. 1, т. 2. – С. 223-226.
 11. Заставний, О. М. Використання перспективних інформаційних технологій в процесі підготовки фахівців у вищих навчальних закладах / О. М. Заставний, Я. М. Николайчук, Т. М. Гринчишин, А. Р. Воронич // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці, 2009. – Вип. 479, № 6. – С. 75-86.
 12. Заставний, О. М. Эффективные методы и средства построения помехоустойчивых сенсорных сетей мониторинга процессов и состояния объектов литейного производства / О. М. Заставний, И. О. Шинский, Б. М. Шевчук // Метал и литье Украины. – Київ, 2010. – № 8. – С. 34-39.
 13. Заставний, О. М. Удосконалена система захисту комп’ютерної мережі на підставі асиметричного шифрування / О. М. Заставний, Я. М. Николайчук, П. В. Гуменний // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2012. – № 2 (187). – C. 190-197.
 14. Заставний, О. М. Теоретичні основи розпізнавання багатомірних образів у хемінговому просторі / О. М. Заставний, Б. Б. Круліковський, А. І. Сидор та ін. // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2016. – Вип. 26.3. – C. 361-367.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Програмування на мові Java [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. М. Заставний, А. І. Сегін. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 38 с.
 

Заставнюк Любов Іванівна

zastavnuck

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Заставнюк, Любов Іванівна Реформування і розвиток земельних відносин в умовах трансформації форм власності і господарювання [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Любов Іванівна Заставнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 210 с.
 2. Заставнюк, Любов Іванівна Реформування і розвиток земельних відносин в умовах трансформації форм власності і господарювання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Любов Іванівна Заставнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 21 с.

СТАТТІ:

 1. Волошин, Р. Розвиток аграрного підприємництва у контексті земельних трансформацій / Роман Волошин, Любов Заставнюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 7.– С. 39-41.
 2. Заставнюк, Л. І. Теоретико-економічні аспекти раціонального використання сільськогосподарських земель в умовах реформування системи земельних відносин [Електронний ресурс] / Л. І. Заставнюк, Р. В. Волошин.
 3. Заставнюк, Л. І. Економічне регулювання відносин власності на землю в сільському господарстві / Л. І. Заставнюк // Інноваційна економіка. - 2009. - № 4. - С. 201-207.
 4. Дудар, Т. Системний аналіз функціонування земельних відносин в аграрному секторі в умовах оренди земельних ділянок, часток (паїв) / Тарас Дудар, Любов Жлуховська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2006.– № 20.– С. 203-208.
 5. Заставнюк, Л. І. Вплив інноваційних процесів на функціонування і розвиток аграрного сектора Тернопільського регіону / Л. І. Заставнюк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 141-145.
 6. Волошин, Р. Оцінювання конкурентних переваг українського зерна на світовому ринку[Електронний ресурс]/ Р. В. Волошин, Л. І. Заставнюк // Науковий вісникНЛТУУкраїни.– 2012.– Вип. 22.13.– С. 158-163.
 7. Жлуховська, Л. Вдосконалення земельних відносин в аграрному секторі економіки / Любов Жлуховська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. –Тернопіль, 2005. – № 18. – С. 191-195.
 8. Жлуховська, Л. Вплив орендних відносин на оптимізацію землекористування в аграрних формуваннях Тернопільської області / Л. Жлуховська // Вісник Тернопільського національно економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 4. – С. 38-43.
 9. Заставнюк, Л. І. Проблеми сталого розвитку сільського господарства України у контексті аграрних трансформацій [Електронний ресурс] / Л. І. Заставнюк, О. В. Зигрій // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 7. – С. 35-38.
 10. Жлуховська, Л. Тенденції розвитку і шляхи удосконалення орендних земельних відносин в сільському господарсті / Любов Жлуховська // Економіка АПК. – 2007. – № 1. – С. 1-10.
 11. Заставнюк, Л. Удосконалення організаційно-економічного механізму орендних земельних відносин у сільському господарстві / Любов Заставнюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 1. – С. 118-122.
 12. Заставнюк, Л. І. Організаційно-економічні засади формування системи раціонального використання і охорони земельних ресурсів у агроформуваннях ринкового типу / Л. І. Заставнюк, О. В. Зигрій // Інноваційна економіка.– 2015. – № 2. – C. 128-133.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Заставнюк, Л. І. Земельне право [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / Л. І. Заставнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 169 с.
 

Заяць Марта Яремівна

1393930463 zajats450 (1)Кафедра обліку та фінансів ІФННІМ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Заяць, Марта Яремівна Використання інструментів грошово-кредитної політики для регулювання економіки регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. степеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Марта Яремівна Заяць. – Х. : ХНЕУ, 2013. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Заяць, М. Я. Оцінка економіки регіону в контексті грошово-кредитного регулювання (на прикладі Карпатського регіону) [Електронний ресурс] / М. Я. Заяць // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2012. – № 1 (19). – С. 303-318.
 2. Заяць, М. Я. Проблеми грошово-кредитного регулювання економіки регіону / М. Я. Заяць // Вісних Хмельницького національного університету. – 2012. – № 6, т. 1. – С. 188-194.
 3. Заяць, М. Я. Еволюція теорій грошово-кредитного регулювання економіки: регіональний аспект / М. Я. Заяць // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – 2012. – Вип. 9. – С. 489-494.
 4. Благун, І. С. Удосконалення механізму обов’язкового резервування як інструменту грошово-кредитного регулювання економіки регіону / І. С. Благун, М. Я. Заяць // Банківська справа : наук.-практ. журнал. – 2013. – № 1 (109). – С. 31-42.
 5. Благун, І. С. Моделювання впливу інструментів грошово-кредитної політики на економіку регіону [Електронний ресурс] / І. С. Благун, М. Я. Заяць // Актуальні проблеми економіки : наук. екон. журнал. – 2013. – № 2 (140). – С. 96-105. 
 

Заячковська Галина Адамівна

1528803722 1517237419 zaiachkovska-g.aКафедра маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Предик, Галина Адамівна Формування мережі інформаційних підприємств в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Галина Адамівна Предик. - Тернопіль : ТАНГ, 1999. - 165 с.
 2. Предик, Галина Адамівна Формування мережі інформаційних підприємств в Україні [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Предик Галина Адамівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1998.. - 16 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Заячковська, Г. Індекс конкурентоспроможності України у сфері подорожей і туризму /Галина Заячковська //Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 7.– С. 407-410.
 2. Заячковська, Г. Міжнародний туризм в Україні: проблеми розвитку та шляхи вирішення / Галина Заячковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2010.– Вип. 4.– С. 129-133.
 3. Заячковська, Г. Розвиток міжнародного туризму в аспекті формування нового світового економічного порядку / Галина Заячковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 5.– С. 71-76.
 4. Заячковська, Г. Міжнародний туризм як економічна категорія: теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / Галина Заячковська // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 80-85.
 5. Заячковська, Г. Туристичний імідж країни: суть та проблеми формування / Галина Заячковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 16-22.
 6. Заячковська, Г. А. Збутова політика туристичних підприємств на ринку міжнародних туристичних послуг / Г. А. Заячковська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 204-208.
 7. Заячковська, Г. Критерії сегментування ринку міжнародних туристичних послуг / Галина Заячковська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 115-118.
 8. Заячковська, Г. А. Закономірності функціонування ринку міжнародних туристичних послуг / Г. А. Заячковська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 182-187.
 9. Заячковська, Г. Засоби маркетингових комунікацій у формуванні іміджу України на світовому туристичному ринку / Галина Заячковська // Журнал європейської економіки. – 2011. – № 2. – С. 171-177.
 10. Заячковська, Г. А. Маркетинг міжнародних туристичних послуг: мікро- і макрорівень [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 233-237.
 11. Заячковська, Г. А. Маркетинг міжнародного туризму: міжкультурний вимір [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська.
 12. Заячковська, Г. А. Механізм погодження та реалізації економічних інтересів суб’єктів ринку міжнародних туристичних послуг [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 3. – С. 247-252
 13. Заячковська Г. Розвиток міжнародного туризму після світовоїекономічної кризи 2008–2009 рр. [Електронний ресурс] / Галина Заячковська // Галицький економічний вісник. – 2011. – №1(30). – С.11-14.
 14. Заячковська Г. Теоретичні аспекти сегментації ринку міжнародних туристичних послуг [Електронний ресурс] / Галина Заячковська // Галицький економічний вісник. – 2011. – №3(32). – С.180-186.
 15. Заячковська, Г. Оцінювання студентами навчального процесу [Електронний ресурс] / Галина Заячковська.
 16. Заячковська, Г. А. STR-маркетинг на ринку міжнародних туристичних послуг [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 5 (4). – С. 183-189.
 17. Заячковська, Г. А. Культура як феномен маркетингу міжнародного туризму [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 3, т. 2. – С. 105-107.
 18. Заячковська, Г. А. Нові теорії міжнародного туризму [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2014. – № 2 (64). – С. 39-43.
 19. Заячковська, Г. Особливості товарної політики підприємств на ринку міжнародних туристичних послуг [Електронний ресурс] / Г.  Заячковська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 6, т. 4. – С. 52-56.
 20. Заячковська, Г. А. Ринок міжнародних туристичних послуг: конструювання категорії та класифікація [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська // Інноваційна економіка : наук.-виробн. журнал. – 2015. – № 1 (56). – С. 153-157.
 21. Заячковська, Г. А. Сучасна концепція маркетингу міжнародних туристичних послуг: інтердисциплінарний підхід [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська // Європейський вектор економічного розвитку. – 2013. – № 2 (15). – С. 106-113.
 22. Заячковська, Г. А. Туристичний бренд країни [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська // Экономика Крыма . – 2011. – № 3 (36). – С. 274-278.
 23. Заячковська, Г. А. Формування моделі поведінки споживачів на ринку міжнародних туристичних послуг:  міжкультурний підхід [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська // Вісник Академії митної служби України. Сер. Економіка. – 2013. – № 1 (49). – С. 96-102.
 24. Заячковська, Г. А. Ринок міжнародних туристичних послуг: конструювання категорії та класифікація / Г. А. Заячковська // Інноваційна економіка. – 2015. – № 1. – C. 153–157.
 25. Заячковська, Г. Концепція сталого розвитку сфери туризму як засіб післякризового відновлення галузі / Галина Заячковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-2. – С. 345-350.
 26. Заячковська, Г. Моніторинг євроінтеграції України у сфері туризму / Галина Заячковська // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 2. – С. 241-255.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Заячковська, Г. А. Маркетинг міжнародних туристичних послуг [Текст] : монографія / Г. А. Заячковська. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 394 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Заячковська, Г. А. Напрямки трансформації нових послуг у сфері міжнародного туризму [Текст] / Г. А. Заячковська // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 197-221.