Козловський Володимир Олександрович

козловський володимир олександрович

Кафедра економіки підприємств і корпорацій Вінницького інституту економіки ТНЕУ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

  1. Козловський, В. О. Структурна модель формування внутрішнього економічного механізму підприємства / В. О. Козловський, Л. Г. Дончак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – № 5. – С. 36-39.
  2. Погріщук, Б. Методологія дослідження інвестиційних процесів в Україні: стан і напрямки розвитку / Б. Погріщук, В. Козловський // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – № 7. – С. 125-130.
  3. Козловський, В. О. Теоретико-методологічні основи визначення потенціалу підприємства / В. О. Козловський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2007. – № 3. – С.28-33.
  4. Козловський, В. О. Сучасні підходи до проблеми формування та використання капіталу / В. О. Козловський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2004. – № 3. – С.12-20.
  5. Козловський, В. Ідентифікація галузей народного господарства за ступенем їх впливу на статичну стійкість і економічні цикли / Володимир Козловський, Сергій Козловський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – № 2. – С. 34-39.
  6. Козловський, С. В. Концептуальні засади побудови системи підтримки прийняття інвестиційних рішень в агропромисловому комплексі України / С. В. Козловський, Ю. В. Герасименко, В. О. Козловський // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 263-275.
  7. Калетнік, Г. Стійкість економіки як фактор безпеки та розвитку держави / Г. Калетнік, С. Козловський, В. Козловський // Економіка України. – 2012. – № 7. – С. 16-25.
  8. Козловський, С. В. Управлінський потенціал як провідна складова стратегічного економічного потенціалу мікроекономічної системи (підприємства) / С. В. Козловський, В. О. Козловський, А. В. Козловський //Економіка та держава. – 2017. – № 1. – C. 4-9.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

  1. Козловський, В. О. Основи підприємництва [Текст] : практикум, навч.посіб. / В. О. Козловський, Б. В. Погріщук. – Тернопіль : ТзОВ " Терно - Граф", 2005. – 297 с.
  2. Козловський, С. В. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні [Текст] : монографія / С. В. Козловський, В. О. Козловський. – Вінниця : Книга-Вега, 2005. – 240 с.