Мигович Федір Михайлович

migovichКафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

СТАТТІ:

  1. Окрепкий, Б. Осесиметрична температурна задача для системи тілциліндр-півпростір при неідеальному тепловому контакті з урахуванням анізотропії матеріалів [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, Ф. Мигович // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 4. – С. 188-192.


ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Вища математика [Текст] : підручник / В. А. Домбровський, І. М. Крижанівський, Р. С. Мацьків [та ін.] ; за ред. М. І. Шинкарика. – Тернопіль : Вид. Карп'юка, 2003. – 480 с.
  2. Дидактичні матеріали курсу "Математика для економістів" [Електронний ресурс] /В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, Р. М. Бабій [та ін.].– Тернопіль: [б. в.], 2008.– 52 с.
  3. Математика для економістів [Електронний ресурс] /В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, Р. М. Бабій [та ін.].– Тернопіль: [б. в.], 2008.– 144 с.