Шаварина Марія Петрівна

Shavaryna

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації:

 1. Шаварина М. Пенсійне страхування: теорія, вітчизняні реалії та перспективи / Марія Шаварина, Надія Шаманська // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 63-75.
 2. Шаварина М. Соціальне страхування в умовах ринкових перетворень: практика та шляхи удосконалення / М. Шаварина // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 6. – С. 126-132.
 3. Шаварина М. Соціальний захист населення: реалії та перспективи / Марія Шаварина, Надія Шаманська // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 34-43.
 4. Шаварина М. П. Перерозподільні процеси в пенсійній системі України [Електронний ресурс] / М. П. Шаварина.
 5. Шаварина, М. П. Недержавне пенсійне забеспечення в Україні в умовах становлення ринкової економіки [ Електронний ресурс] / М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська.
 6. Шаварина, М. П. Проблеми реформування пенсійного страхування в Україні та перспективи його подальшого розвитку / М. П. Шаварина // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. : Економіка. – 2012. – Вип. 19. – С. 398-402.
 7. Шаварина, М. Видатки бюджету Пенсійного фонду України в умовах реформування пенсійної системи / М. Шаварина // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 172-178.
 8. Шаварина, М. Фінансові ресурси вищої школи / Марія Шаварина // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 9. – С. 273-274.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Шаварина, М. П. Перерозподільні процеси в системі державного пенсійного страхування [Текст] / М. П. Шаварина // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 48-63.
 2. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія [О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка та ін.] : за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 350 с.
 3. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 4. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 5. Кізима, Т. О. Соціальна політика та її вплив на фінанси домогосподарств [Текст] / Т. О. Кізима, М. П. Шаварина // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 332-339.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Юрій, С. І. Державні цільові фонди [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 388 с.
 2. Шаварина, М. П. Історія фінансів [Текст] : Навчальний посібник / М. П. Шаварина. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 247 с.
 3. Шаварина, М. П. Історія фінансів [Текст] : навч. посіб. / М. П. Шаварина. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 136 с.
 4. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Текст] : підручник / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2009. – 464 с.
 5. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Електронний ресурс] : Додаток до книга на CD / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2009.
 6. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Текст] : підручник / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2006. – 464 с.
 7. Шаварина, М. П. Соціальне страхування [Текст] : навч. посіб. / М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 258 с.
 8. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 399 с.
 9. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Текст] : підручник / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2004. – 464 с.
 10. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Парижак, М. П. Шаварина, В. М. Булавинець, О. М. Майборода. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 192 с.
 11. Шаварина, М. П. Генезис і еволюція фінансів [Текст] / М. П. Шаварина // Фінанси : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко, В. Г. Дем'янишин ; за ред. С. І. Юрія., В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – С. 42-56.
 12. Шаварина, М. П. Соціальні позабюджетні фонди [Текст] / М. П. Шаварина // Фінанси : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко, В. Г. Дем'янишин ; за ред. С. І. Юрія., В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – С. 308-332.
 

Шаманська Надія Володимирівна

Кафедра фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Шаманська, Надія Володимирівна Страхування на випадок безробіття в умовах соціально-економічних перетворень в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Надія Володимирівна Шаманська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 320 с.
 2. Шаманська, Надія Володимирівна Страхування на випадок безробіття в умовах соціально-економічних перетворень в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Надія Володимирівна Шаманська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ ПЕРІОДИКИ:

 1. Шаманська, Н. В. Детермінанти проведення пенсійної реформи в Україні [ Електронний ресурс] / Н. В. Шаманська.
 2. Шаварина, М. П. Недержавне пенсійне забеспечення в Україні в умовах становлення ринкової економіки [ Електронний ресурс] / М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська.
 3. Шаманська, Н. В. Сутнісно-теоретичні аспекти та генезис соціального страхування [ Електронний ресурс] / Н. В. Шаманська.
 4. Шаманська, Н. В. До концептуальних основ дослідження соціального страхування на випадок безробіття / Н. В. Шаманська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – №4. – С. 169-174.
 5. Шаманська, Н. Зайнятість і ринок праці: теоретико-методологічні засади / Н. Шаманська // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 2. – С.7-20.
 6. Шаварина, Марія Пенсійне страхування: теорія, вітчизняні реалії та перспективи / Марія Шаварина, Надія Шаманська // Світ фінансів. – 2010. – Вип. 4. – С. 63-75.
 7. Шаманська, Н. В. Політика зайнятості та аналіз тенденцій на ринку праці Тернопільської області в умовах соціально-економічних перетворень / Н. В. Шаманська // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2012. – № 5. – С. 133-138.
 8. Шаварина, Марія Соціальний захист населення: реалії та перспективи / Марія Шаварина, Надія Шаманська // Світ фінансів. – 2009. – Вип. 4. – С. 34-43.
 9. Шаманська, Н. Теоретичні основи та проблемні аспекти вітчизняної системи соціального страхування на випадок безробіття / Н. Шаманська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – №6. – С. 142-148.
 10. Шаманська, Н. Фінансове забезпечення соціального страхування на випадок безробіття: реалії та пріоритети / Н. Шаманська // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 2. – С.88-101.
 11. Шаманська, Н. Фінансові ресурси державного соціального страхування на випадок безробіття: реалії та пріоритети / Н. Шаманська // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 3. – С. 80-88.
 12. Шаманська, Н. Державне пенсійне страхування в умовах реформування: сучасний стан і пріоритети розвитку / Н. Шаманська // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 1. - С. 89-98.
 13. Шаманська, Н. Теорія поведінкових фінансів: генезис та еволюція / Н. Шаманська, О. Шаманська // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 1. - С. 173-184.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Шаманська, Н. В. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - основне джерело фінансових ресурсів державного пенсійного страхування / Н. В. Шаманська, О. С. Шаманська // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 130-145.
 2. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 3. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія [О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка та ін.] : за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 350 с.
 4. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 5. Кізима, Т. О. Політика держави у сфері пенсійного страхування і пенсійного забезпечення [Текст] / Т. О. Кізима, Н. В. Шаманська // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 340-349.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Текст] : підручник / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2009. – 464 с.
 2. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Текст] : підручник / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2004. – 464 с.
 3. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Текст] : підручник / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2006. – 464 с.
 4. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Електронний ресурс] : Додаток до книга на CD / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2009.
 5. Шаварина, М. П. Соціальне страхування [Текст] : навч. посіб. / М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 258 с.
 6. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 399 с.
 7. Юрій, С. І. Державні цільові фонди [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 388 с.

 

 

 

 

Шаманська Олена Сергіївна

ShamanskaOlena

Кафедра фінасів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Дисертації:

 1. Шаманська, Олена Сергіївна Фінансова поведінка домогосподарств в умовах економічних трансформацій [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Олена Сергіївна Шаманська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 284 с.
 2. Шаманська, Олена Сергіївна Фінансова поведінка домогосподарств в умовах економічних трансформацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Сергіївна Шаманська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Кізима, Т. Споживча поведінка домогосподарств: сутність, моделі, вектори оптимізації / Т. Кізима, О. Шаманська // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 7-16.
 2. Демянишин, В. Г. Неподаткові надходження :проблеми та роль у доходах бюджету держави [ Електронний ресурс] / В. Г. Демянишин, О.С. Шаманська.
 3. Шаманська, О. С. Сутність і особливості заощаджень населення в умовах ринкової трансформації економіки [ Електронний ресурс] / О.С. Шаманська // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2012. – № 3. – С. 72-77.
 4. Шаманська, О. Фінансова поведінка домогосподарств : сутність, мотиви, види та чинники / Олена Шаманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 104-111.
 5. Кізима, Т. Фінансова грамотність населення і фінансова поведінка домогосподарств: аспекти взаємовпливу / Т. Кізима, О. Шаманська // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 1. - С. 16-26.
 6. Шаманська, Н. Теорія поведінкових фінансів: генезис та еволюція / Н. Шаманська, О. Шаманська // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 1. - С. 173-184.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Шаманська, Н. В. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - основне джерело фінансових ресурсів державного пенсійного страхування [Текст] / Н. В. Шаманська, О. С. Шаманська // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 130-145.
 2. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія [О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка та ін.] : за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 350 с.
 3. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 4. Кізима, Т. О. Фінансова грамотність населення як важлива передумова реалізації фінансової політики [Текст] / Т. О. Кізима, О. С. Шаманська // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 373-382.
 

Шандрук Сергій Костянтинович

shandruk s k

Кафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Посада: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шандрук, С. К. Психологічні засади розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів [ Текст ] : 19.00.07 : дис. ... д-ра психол. наук / Сергій Костянтинович Шандрук ; Тернопільський нац. ун-т . ─ Тернопіль, 2016 . ─ 458 с.
 2. Шандрук, C. R. Психологічні засади розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів [ Текст ] : 19.00.07 : автореф. дис. ... д-ра психол. наук / Сергій Костянтинович Шандрук ; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". ─ Одеса, 2015 . ─ 38 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Шандрук, С. К. Професійне самовизначення майбутніх практичних психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук, Я. В. Чаплак, М. В. Чаплак.
 2. Шандрук, С. К. Соціальні технології як методологічна основа консультативного процесу [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук.
 3. Фурман, Анатолій В. Соціема як евристичний концепт загальної соціологічної теорії / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2013. – № 1. – С. 57-74.
 4. Фурман, А. В. Особливості політичного самовизначення мешканців сіл і міст України / Анатолій В. Фурман, Андрій Гірняк, Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2013. – № 4. – С. 52-69.
 5. Фурман, А. В. Циклічно-вчинкова модель гри як онтофеноменальної данності / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2014. – № 4. – С. 24-74.
 6. Фурман, А. В. Психологічні особливості розвитку професійної креативності майбутніх фахівців соціогуманітарного профілю [Електронний ресурс] / А. В. Фурман, С. К. Шандрук.
 7. Шандрук, С. Творчість як употужнення здібностей особистості / Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 86-91.
 8. Шандрук, С. Теоретична модель розвитку професійних творчих здібностей особистості практичного психолога / Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2015. – № 4. – C. 107-121.
 9.  Шандрук, С. К. Любов до України чк сутнісна риса особистості Тараса Шевченка / С. К. Шандрук // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 150.
 10. Шандрук, С. Становлення креативної особистості: від творчого потенціалу до професіоналізму (текст на англ. мові) / Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 139-144.
 11. Шандрук, С. К. Соціальна компетентність як інтегрована характеристика розвитку особистості студентів / С. К. Шандрук // Психологічні науки, проблеми і здобутки. – Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : темат. вип. – К., 2011. – Дод. 1 до № 2, т. V (30). – С. 618-623.
 12. Шандрук, С. К. Теоретико-методологічні основи професійної креативності / С. К. Шандрук // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. –Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тамат. вип. – К., 2012. – Дод. 1 до Вип. 27, т. V (38). – С. 508-515.
 13. Шандрук, С. Психологічні особливості загальної і творчої обдарованості підлітків / С. Шандрук // Психологія і суспільство. – 2012. – № 4. – С. 161-166.
 14. Шандрук, С. К. Ігрова форма розвитку професійної миследіяльності як культурний феномен / А. В. Фурман, С. К. Шандрук // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : темат. вип. – К., 2013. – Дод. 1 до Вип. 31, т. VІІІ (50). – С. 424-439.
 15. Шандрук, С. К. Вітакультурне постання організаційно-діяльнісної гри як форми розвитку професійного мислення / А. В. Фурман, С. К. Шандрук // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 43. – С. 247-256.
 16. Шандрук, С. Креативність та оргдіяльнісна ігрова форма розвитку професійної миследіяльності студентів-психологів / С. Шандрук // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2015. – Вип. 742. – С. 192-200.
 17. Шандрук, С. К. Організаційно-діяльнісна гра як засаднича умова і чинник розвитку професійних творчих здібностей і креативності майбутніх психологів / С. К. Шандрук // Вісник Національного університету оборони України. – К. : НУОУ, 2015. – Вип. 2 (45). – С. 291-300.
 18. Шандрук, С. К. Проблема формування професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів / С. К. Шандрук // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Міжнародні Челпанівські читання : темат. вип. – К. : Гнозис, 2015. – Т. ІІІ (15), дод. 2 до вип. 35. – С. 230-236.
 19. Шандрук, С. К. Підготовка фахівців соціогуманітарного профілю на засадах компетентнісного підходу / М. І. Шинкарик, С. К. Шандрук // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : темат. вип. – К. : Гнозис, 2015. – Т. V (65), дод. 1 до вип. 36. – С. 568-577.
 20. Шандрук, С. Принципи побудови теоретичної моделі розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів / С. Шандрук // Психологія і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 83-89.
 21. Шандрук, С. К. Професійні творчі здібності як інтегральна психосоціальна спроможність особистості психолога-професіонала / С. К. Шандрук // Вісник Національного університету оборони України. – К. : НУОУ, 2015. – Вип. 3 (46). – С. 344-347.
 22. Шандрук, С. К. Использование организационно-деятельностных игр для развития профессиональных творческих способностей будущих практических психологов / С. К. Шандрук // Психология, социология, педагогика. – 2015. – № 7.
 23. Shandruk, S. K. Theoretical-methodological foundtions of organization of training-productive activity of students-psychologists / S. K. Shandruk // Науковий огляд. – 2015. – № 7 (17). – С. 134-144.
 24. Шандрук, С. К. Профессиональные творческие способности студентов-психологов как фактор эффективности будущей психологической деятельности / С. К. Шандрук // Психология, социология, педагогика. – 2015. – № 8.
 25. Шандрук, С. К. Психодидактические условия развития профессиональных творческих способностей будущих практических психологов / С. К. Шандрук // Современные научные исследования и инновации. – 2015. – № 8.
 26. Шандрук, С. К. Креативность и творческие способности как компоненты будущей профессиональной деятельности / С. К. Шандрук // Проблемы педагогики и психологии : науч. период. изд. межвуз. Консорциума. – Ереван : Армянский ГПУ им. Х. Абовяна, 2015. – № 2. – С. 39-42.
 27. Шандрук, С. К. Методологічний підхід у становленні творчої особистості майбутнього психолога [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук //Науковий огляд. – 2017. – № 2 (34). – С. 1-16.
 28. Шандрук, С. К. Тренінг як психодидактичний засіб розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук. // Технології розвитку інтелекту. - 2015. - Т. 1, № 9.
 29. Шандрук, С. К. Структурно-функціональна модель професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук. // Технології розвитку інтелекту. - 2015. - Т. 1, № 11.
 30. Шандрук, С. К. Роль готовності до професійної діяльності у розвитку творчих здібностей майбутніх практичних психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. Психологія. – 2015. – Вип. 51. – С. 89-94.
 31. Шандрук, С. К. Обґрунтування методологічного підходу розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук // ScienceRise. – 2015. – № 8/1 (13). – С. 101-104.
 32. Шандрук, С. К. Освітня модель професійного становлення особистості практичного психолога[Електронний ресурс]  / С. К. Шандрук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К. : Главник, 2015. – Т. 1, вип. 42. – С. 92-97.
 33. Шандрук, С. К. Теоретичні основи дослідження професійних творчих здібностей майбутніх психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук // Актуальні проблеми психології. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – Т. VІІІ, вип. 39. – С. 460-466.
 34. Шандрук, С. К. Шляхи актуалізації творчих здібностей та умови розвитку професійної креативності майбутніх психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук // ScienceRise. – 2015. – № 6/1 (11). – С. 101-104.
 35. Шандрук, С. К. Теоретичне обґрунтування та феноменологія професійної творчості майбутніх психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук // Науковий огляд. – 2015. – № 5 (15). – С. 130-135.
 36. Шандрук, С. К. Професійно значущі утворення особистості психолога як умова ефективної творчої діяльності [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук // ScienceRise. – 2015. – № 7/1 (12). – С. 66-70.
 37. Шандрук, С. К. Роль креативності та творчих здібностей у професійному становленні майбутніх практичних психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук // Науковий огляд. – 2015. – № 6 (16). – С. 134-144.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Фурман, А. В. Сутність гри як учинення [Текст]: монографія / А. В. Фурман, С. К. Шандрук. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. - 120 с.
 2. Фурман, А. В. Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі [Текст] : монографія / А. В. Фурман, С. К. Шандрук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 272 с.
 3. Шандрук, С. К. Психологія професійних творчих здібностей [Текст] : монографія / С. К. Шандрук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 358 с.
 4. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.
 

Шаров Олександр Миколайович

sharov

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: професор кафедри

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Шаров, О. Державне управління інвестиціями у світлі міжнародного досвіду / О. Шаров // Журнал європейської економіки. – 2006. – № 3. – С. 299-316.
 2. Шаров, О. "Дитяча хвороба" лівизни в капіталізмі / Олександр Шаров // Журнал європейської економіки. – 2010. – № 4. – С. 406-419.
 3. Шаров, О. Дихотомія Маркса-Спенсера як причина світової фінансової кризи / Олександр Шаров // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 10. – С. 18-23.
 4. Шаров, О. Україна: вибір стратегії управління державним боргом / Олександр Шаров // Світ фінансів. – 2008. – № 1. – С. 7-10.
 5. Шаров, О. Трилема стратегічного вибору України в умовах економічної глобалізації / Олександр Шаров // Журнал європейської економіки. – 2012. – № 3, т. 11. – С. 261-275.
 6. Шаров, О. Глобалізація валютної системи / О. Шаров // Журнал європейської економіки. – 2007. – грудень (№ 4). – С. 432 – 454.
 7. Шаров, О. Глобалізація валютної системи / О. Шаров , Олександр Шаров // Журнал європейської економіки. – 2008. – березень (№ 1). – С. 76-93.
 8. Шаров, О. Процес фінансової глобалізації та його вплив на платіжні баланси / Олександр Шаров // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 4. – С. 417-432.
 

Шафранська (Штимер) Леся Тарасівна

rsz shtimer -2Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

Дисертації:

 1. Штимер, Леся Тарасівна Стратегічний аналіз потенціалу матеріальних ресурсів підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Леся Тарасівна Штимер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 207 с.
 2. Штимер, Леся Тарасівна Стратегічний аналіз потенціалу матеріальних ресурсів підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Леся Тарасівна Штимер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Штимер, Леся Система стратегічного управління потенціалом матеріально-сировинних ресурсів підприємства / Леся Штимер // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 9, ч.1. – С. 387-389.
 2. Штимер, Л. Т. Економічна сутність запасів матеріальних ресурсів підприємства та необхідність їх створення в умовах формування конкурентних переваг [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип.36. – С.456-459.
 3. Штимер, Л. Т. Методичний інструментарій стратегічного аналізу потенціалу підприємств [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2012. – № 3. – С.136-139.
 4. Штимер Л. Т. Сучасна парадигма стратегічного управління потенціалом підприємства в конкурентному середовищі [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Стратегія економічного розвитку України. – 2011. – Вип. 28. – С. 65–70.
 5. Штимер, Л. Т. Сучасний стан розвитку м’ясопродуктового підкомплексу України [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Економічний вісник Донбасу. – 2013. – № 2. – С.152-155.
 6. Штимер, Л. Теоретичні підходи до визначення сутності терміну "потенціал підприємства" [Електронний ресурс] / Л. Штимер // Вісник Львівського університету. – 2010. – Вип.44. – С.332-338.
 7. Штимер, Л. Т. Аудит створення та ефективного використання власного капіталу / Л. Т. Штимер //Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи розвитку : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 15-16 квіт. 2010 р.] /оргком. конф. : Б. К. Остафійчук, С. І. Юрій, Є. І. Крижанівський [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Пилипів. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. – С. 45-47.
 8. Штимер, Л. Т. Аналіз ефективності використання потенціалу матеріальних ресурсів підприємства [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 225. – С. 91-93.
 9. Штимер, Л. Т. Теоретичні аспекти економічної сутності категорії "потенціал матеріальних ресурсів підприємства" [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Економічні науки. Cер. Облік і фінанси. – 2011. –Вип. 8. – С. 512-522.
 10. Штимер, Л. Т. Прогнозування ефективного використання потенціалу матеріальних ресурсів підприємства [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Економічні науки. Cер. Економіка та менеджмент. – 2012. –Вип. 9(2). – С. 580-586.
 11. Штимер, Л. Т. Теореричні основи методичних підходів до оцінки потенціалу матеріальних ресурсів підприємства в ході формування стратегічних переваг [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Економічні науки. Cер. Облік і фінанси. – 2010. –Вип. 7(3). – С. 540-547.
 12. Штимер, Л. Т. Облікова система установ державного сектору економіки: проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер //Економічний форум. – 2015. –№ 1– С.276-281.
 13. Штимер, Л. Т. Формування стратегії розвитку підприємств м’ясопереробної промисловості [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк, 2013.  – Вип. 10 (37). – ч. 4.– С. 440-447.
 14. Штимер, Л. Т. Сучасні особливості формування потенціалу матеріальних ресурсів підприємства [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 240. – С. 98-101.
 15. Штимер, Л. Т. Сучасні теорії конкуренції та конкурентних переваг м’ясопереробних підприємств [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. - 2011. - № 3. - С. 175-180.
 16. Лучко, М. Р. Організація обліку в установах державного сектору економіки: реалії сьогодення [Електронний ресурс] / М. Р. Лучко, Л. Т. Штимер // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2015. - Вип. 1(2). - С. 39-42.
 17. Штимер, Л. Т. До питання фінансового аналізу діяльності установ державного сектору економіки [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Економічний форум. - 2016. - № 2. - С. 329-338.
 18. Шафранська, Л. Т. Фінансова звітність за сегментами в державному секторі економіки [Електронний ресурс] / Л. Т. Шафранська // Інноваційна економіка. - 2016. - № 7-8. - С. 152-156.
 19. Шафранська, Л. Т. Корпоративна звітність в умовах глобалізації: проблеми, перспективи Електронний ресурс] / Л. Т. Шафранська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2017. - Вип. 12(2). - С. 161-164.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фаріон, І. Д. Управлінський облік (модульні контрольні роботи та тестові завдання) [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, Л. Т. Штимер ; за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 476 с.
 2. Фаріон, І. Д. Стратегічний аналіз (модульні контрольні роботи та тестові завдання) [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, Л. Т. Штимер ; за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – 206 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Фаріон, І. Д. Стратегічний аналіз [Текст] : опорн. консп. лекцій / І. Д. Фаріон, Л. Т. Штимер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 434 с.
 

Шашкевич Олександр Любомирович

Shashkevych

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент, директор Коледжу економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ

Публікаці

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шашкевич, Олександр Любомирович Фінансові ресурси вищих навчальних закладів : оптимізація формування та ефективність використання [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександр Любомирович Шашкевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 248 с.
 2. Шашкевич, Олександр Любомирович Фінансові ресурси вищих навчальних закладів : оптимізація формування та ефективність використання [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександр Любомирович Шашкевич.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Шашкевич О. Вартість освітніх послуг у вищих навчальних закладах: моделювання оптимальної ціни / О. Шашкевич // Світ фінансів. – 2007. – № 3. – С. 112-119.
 2. Шашкевич О. Вдосконалення планування видатків на оплату праці у вищих навчальних закладах державної форми власності / Олександр Шашкевич // Світ фінансів. – 2008. – № 1. – С. 118-125.
 3. Шашкевич О. Л. Етимологія, сутність та призначення державного фінансового контролю [Електронний ресурс] / О. Л. Шашкевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 647 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 540-546.
 4. Шашкевич, О. Нова парадигма контролю за дотриманням бюджетного законодавства в Україні / О. Шашкевич // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 101-114.
 5. Бескид, Й. Вдосконалення державного регулювання руху фінансових ресурсів вищих навчальних закладів в умовах демократичних перетворень / Йосип Бескид, Олександр Шашкевич // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 26-31.
 6. Шашкевич, О. Л. Концептуалізація фінансових ресурсів як об’єкта фінансового контролю [Електронний ресурс] / О. Л. Шашкевич, А. І. Машко // Ефективна економіка. – 2014. – № 6.
 7. Шашкевич, О. Л. Фінансове забезпечення вищих навчальних закладів в умовах трансформаційних процесів в економіці / О. Л. Шашкевич // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2003. – № 14. – С. 66-70.
 8. Шашкевич, О. Л. Концептуалізація фінансових ресурсів / О. Л. Шашкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2005. – № 3, т. 2. – С. 104-106.
 9. Шашкевич, О. Л. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів вищими навчальними закладами державної форми власності / О. Л. Шашкевич // Галицький економічний вісник. – 2007. – № 1 (12). – С. 112-122.
 10. Шашкевич, О. Л. Економічна сутність та причини дефіциту державного бюджету / О. Л. Шашкевич // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 495 : Економіка. – С. 118-121.
 11. Шашкевич, О. Л. Розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів / О. Л. Шашкевич // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 16/1. – С. 437-442.
 12. Шашкевич, О. Л. Методологія оцінки ефективності діяльності вищих навчальних закладів / О. Л. Шашкевич // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 18/2. – С. 216-220.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 2. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Кізима, Т. О. Управління державним боргом [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, А. І. Машко, О. Л. Шашкевич. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 228 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 3. Шашкевич, О. Л. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу [Текст] / О. Л. Шашкевич // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 561-580.
 

Шаюк Ольга Ярославіана

1467369297 shaiukКафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шаюк, Ольга Ярославівна Психологічні особливості формування професійної толерантності у майбутніх економістів [Текст] : дис... канд. психологічних наук : спец. 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Ольга Ярославівна Шаюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2011. - 216 с.
 2. Шаюк, Ольга Ярославівна Психологічні особливості формування професійної толерантності у майбутніх економістів [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологічних наук : спец. 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія /Ольга Ярославівна Шаюк.– Хмельницький: ДПСУ, 2011.– 16 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Шаюк, О.Особливості психологічної структури професійної толерантності майбутніх економістів /Ольга Шаюк //Психологія і суспільство.– 2011.– № 3.– С. 28-65.
 2. Шаюк, О. Вітакультурний метапідхід в осмисленні толерантності як інтегральної особистісної риси людини [Електронний ресурс] / О. Шаюк.
 3. Шаюк, О. Я. Когнітивний компонент толерантності особистості [Електронний ресурс] / О. Я. Шаюк.
 4. Шаюк, О. Методологія конкретно-тематичного дослідження толерантності [Електронний ресурс] / О. Шаюк // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 12. – С. 24-28.
 5. Шаюк, О. Я. Мотиваційно–ціннісний компонент толерантності особистості [Електронний ресурс] / О. Я. Шаюк // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Вип. 11. – С. 932-944.
 6. Шаюк, О. Самотолерантність як предмет теоретико-методологічного аналізу [Електронний ресурс] / О. Шаюк.
 7. Шаюк, О. Толерантність як сутнісна характеристика професійного спілкування [Електронний ресурс] / О. Шаюк.
 8. Шаюк, О. Науково-психологічне осмислення толерантності як загальнолюдської проблеми / О. Шаюк // Психологія і суспільство. – 2010. – № 1. – С. 100-111.
 9. Шаюк, О. Особливості формування емоційно-вольового компонента толерантності у майбутніх економістів / Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. – 2013. – № 3. – С. 126-130.
 10. Шаюк, О. Особливості формування поведінкового компонента толерантності у майбутніх економістів / Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. - 2013. - № 4. - С. 143-146.
 11. Фурман, А. Толерантність як предмет онтофеноменологічного дискурсу / Анатолій Фурман, Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 31-55.
 12. Шаюк, О. Вітакультурні обрії сутнісного пізнання толерантності / Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 73-78.
 13. Фурман, А. В. Методологічні підходи до сутнісного пізнання толерантності у рамках психосоціального теоретизування [Текст] / Анатолій В. Фурман, Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. – 2019. – № 2 (76). – C. 5-26.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Deutsch fur Landwirte. Німецька мова для аграріїв [Текст]: Навчальний посібник /Б. Германн, М. Дутка, Ф. Ріхтер, О. Шаюк.– Тернопіль: б.в., 2004.– 176 s.
 

Шевченко Андрій Анатолійович

shevtchenko

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шевченко, Андрій Анатолійович Формування та ефективність використання економічного потенціалу підприємств харчової промисловості [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація та управління підприємствами /Андрій Анатолійович Шевченко.– Тернопіль: ТДЕУ, 2005.– 214 с.
 2. Шевченко, Андрій Анатолійович Формування та ефективність використання економічного потенціалу підприємств харчової промисловості [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація та управління підприємствами / Андрій Анатолійович Шевченко.– Тернопіль: ТАНГ, 2005.– 23 с.

СТАТТІ:

 1. Шевченко, А. Єдність та боротьба диференціації та інтеграції в аграрному секторі / А. Шевченко // Наукові записки.– Чортків, 2002.– Вип. 2.– С. 107-110.
 2. Шевченко, А. Моніторинг економічного потенціалу підприємств харчової та переробної галузей Тернопільської області / А. Шевченко // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002.– Вип. 7.– С. 60-62.
 3. Шевченко, А. Розвиток виробничо-економічних зв’язків між сільськогосподарськими і переробними підприємствами продовольчого підкомплексу / А. Шевченко // Наукові записки.– Чортків, 2001.– Вип. 1.– С. 114-115.
 4. Шевченко, А. Теоретичні підходи до визначення потенціалу підприємства / А. Шевченко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 15. – С. 266-268.
 5. Михайлишин, Л. І. Управління процесами антикризової діяльності на підприємствах / Л. І. Михайлишин, А. А. Шевченко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 4. – С. 41-46.
 6. Сохацька, О. М. Аналіз основних тенденцій розвитку інтеграційних процесів підприємств аграрної сфери і переробних галузей / О. М. Сохацька, А. А. Шевченко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 103-106.
 7. Тибінь, А. Пріоритетні напрями розвитку туризму в Україні [Електронний ресурс] / Анатолій Тибінь, Андрій Шевченко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія.– Тернопіль, 2010.– № 2.– С. 140-144.
 8. Шевченко, А. А. Сучасні підходи до оцінки економічної ефективності корпоративного управління [Електронний ресурс] / А. А. Шевченко // Сталий розвиток економіки. – 2011.– № 3.– С. 17-24.
 9. Шевченко, А. Корпоративний стиль як форма креативного менеджменту /Андрій Шевченко //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 301-302.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 

Сторінка 1 із 5