Economy or en enterprise

Economy or en enterprise [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Economy or en enterprise [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Economy or en enterprise [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Economy or en enterprise [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Economy or en enterprise [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Economy or en enterprise [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Economy or en enterprise [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Economy or en enterprise [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Economy or en enterprise [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Ethics in Business Communication

Ethics in Business Communication [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ethics in Business Communication [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ethics in Business Communication [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ethics in Business Communication [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ethics in Business Communication [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ethics in Business Communication [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ethics in Business Communication [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ethics in Business Communication [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ethics in Business Communication [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ethics in Business Communication [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ethics in Business Communication [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ethics in Business Communication [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ethics in Business Communication [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ethics in Business Communication [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

European integration policy

European integration policy [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

European integration policy [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

European integration policy [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

European integration policy [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

European integration policy [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

European integration policy [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

European integration policy [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

European integration policy [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

European integration policy [Електронний ресурс] : білети на екзамен. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

European integration policy [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Financial management

Financial management [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Financial management [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Financial management [Електронний ресурс] : опис курсу. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Financial management [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Financial management [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Financial management [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Financial management [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт-2. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Financial management [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Financial management [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Financial management [Електронний ресурс] : методи оцінювання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Financial management [Електронний ресурс] : екзаменаційні білети. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Financial management [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Financial management [Електронний ресурс] : міжпредметні зв'язки. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Financial management [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Financial management [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Financial management [Електронний ресурс] : анотація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Financial management [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Financial management [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Financial management [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Financial management [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт-1. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Financial management [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт-2. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Financial management [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Financial management [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Financial management [Електронний ресурс] : методи оцінювання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Financial management [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Financial management [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Global Economy

Global Economy [Електронний ресурс] : робоча програма. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Global Economy [Електронний ресурс] : консп. лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Global Economy [Електронний ресурс] : інстр.-метод. матеріали для проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Global Economy [Електронний ресурс] : методичні рекомендації з вивчення дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Global Economy [Електронний ресурс] : завдання для модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Global Economy [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Global Economy [Електронний ресурс] : комплексні практичні індивідуальні завдання (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Global Economy [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Global Economy [Електронний ресурс] : екзаменаційні питання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Global Economy [Електронний ресурс] : рекомендована література. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Global economy [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

 

Higher Mathematics

Higher Mathematics [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Higher Mathematics [Електронний ресурс] : силабус. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Higher Mathematics [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Higher Mathematics [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Higher Mathematics [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Higher Mathematics [Електронний ресурс] : індивідуальні завдання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Higher Mathematics [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Higher Mathematics [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Higher Mathematics [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Higher Mathematics [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Higher Mathematics [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Higher Mathematics [Електронний ресурс] : питання для підготовки до заліку. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Higher Mathematics [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Innovative Strategies Of Territorial Development Of V4 : Experience For Ukraine

Innovative Strategies Of Territorial Development Of V4 : Experience For Ukraine [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Innovative Strategies Of Territorial Development Of V4 : Experience For Ukraine [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Innovative Strategies Of Territorial Development Of V4 : Experience For Ukraine [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Innovative Strategies Of Territorial Development Of V4 : Experience For Ukraine [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Innovative Strategies Of Territorial Development Of V4 : Experience For Ukraine [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Innovative Strategies Of Territorial Development Of V4 : Experience For Ukraine [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Innovative Strategies Of Territorial Development Of V4 : Experience For Ukraine [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Innovative Strategies Of Territorial Development Of V4 : Experience For Ukraine [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Innovative Strategies Of Territorial Development Of V4 : Experience For Ukraine [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Institutional building and project management

Institutional building and project management [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Institutional building and project management [Електронний ресурс] : презентація. Introduktion to the New Institutional Economics. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Institutional building and project management [Електронний ресурс] : презентація. Understanding Institutions. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Institutional building and project management [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Institutional building and project management [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Institutional building and project management [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Institutional building and project management [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Institutional building and project management [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Institutional building and project management [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Intercultural Communication

Intercultural Communication [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Intercultural Communication [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Intercultural Communication [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Intercultural Communication [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Intercultural Communication [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Intercultural Communication [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Intercultural Communication [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Intercultural Communication [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Intercultural Communication [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.