Теорія автоматичного управління

Теорія автоматичного управління [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія автоматичного управління [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій 1. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія автоматичного управління [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій 2. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія автоматичного управління [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія автоматичного управління [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія автоматичного управління [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія автоматичного управління [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія автоматичного управління [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія автоматичного управління [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія автоматичного управління [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія автоматичного управління [Електронний ресурс] : метод. вказівки для виконання курсової роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Теорія алгоритмів

Теорія алгоритмів [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни (укр.). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія алгоритмів [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни (англ.). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія алгоритмів [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія алгоритмів [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій (укр.). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія алгоритмів [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій (англ.). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія алгоритмів [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія алгоритмів [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія алгоритмів [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія алгоритмів [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія алгоритмів [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія алгоритмів [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія алгоритмів [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія алгоритмів [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія алгоритмів [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Панченко, Т. В. Генетические алгоритмы [Електронний ресурс] : учебно-методическое пособие / под ред. Ю. Ю. Тарасевича. — Астрахань : Издательский дом «Астраханский университет», 2007. — 88 с.

 

Теорія алгоритмів [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Теорія бухгалтерського обліку

Теорія бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : ілюстративні матеріали. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : презентація 1. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : презентація 2. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : презентація 3. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : кейси. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань і вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Теорія держави і права

Теорія держави і права [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія держави і права [Електронний ресурс] : анотація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія держави і права [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія держави і права [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія держави і права [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія держави і права [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія держави і права [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія держави і права [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія держави і права [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія держави і права [Електронний ресурс] : тести. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія держави і права [Електронний ресурс] : метод. вказівки для виконання курсової роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія держави і права [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія держави і права [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Теорія держави і права [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Теорія доказів

Теорія доказів [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія доказів [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія доказів [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія доказів [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія доказів [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія доказів [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія доказів [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія доказів [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія доказів [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Теорія електричних та магнітних кіл

Теорія електричних і магнітних кіл [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія електричних і магнітних кіл [Електронний ресурс] : анотація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія електричних і магнітних кіл [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія електричних і магнітних кіл [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія електричних і магнітних кіл [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія електричних і магнітних кіл [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія електричних і магнітних кіл [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Теорія електричних і магнітних кіл [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія електричних і магнітних кіл [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія електричних і магнітних кіл [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія електричних і магнітних кіл [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія електричних і магнітних кіл [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія електричних і магнітних кіл [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія електричних і магнітних кіл [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія електричних і магнітних кіл [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія електричних і магнітних кіл [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Теорія електричних та магнітних кіл [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Теорія електричних та магнітних кіл [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Теорія електричних та магнітних кіл [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014.

Теорія електричних та магнітних кіл [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014.

 

Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні

Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні [Електронний ресурс] : питання для підготовки до заліку. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Теорія і практика перекладу