Теорія і практика реструктуризації підприємства

 

Теорія і практика референтської та офісної діяльності

Теорія і практика референтської та офісної діяльності [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія і практика референтської та офісної діяльності [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія і практика референтської та офісної діяльності [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія і практика референтської та офісної діяльності [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія і практика референтської та офісної діяльності [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія і практика референтської та офісної діяльності [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія і практика референтської та офісної діяльності [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія і практика референтської та офісної діяльності [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія і практика референтської та офісної діяльності [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Теорія і практика фіскальної консолідації

Теорія і практика фіскальної консолідації [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисциплінию. ОНП "Фінанси, банківська справа та страхування". - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теорія і практика фіскальної консолідації [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теорія і практика фіскальної консолідації [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теорія і практика фіскальної консолідації [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теорія і практика фіскальної консолідації [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теорія і практика фіскальної консолідації [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теорія і практика фіскальної консолідації [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теорія і практика фіскальної консолідації [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теорія і практика фіскальної консолідації [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теорія і практика фіскальної консолідації [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Теорія ігор

Теорія ігор [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія ігор [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія ігор [Електронний ресурс] : тренінг. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія ігор [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія ігор [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія ігор [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія ігор [Електронний ресурс] : завдання для контрольних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія ігор [Електронний ресурс] : білети. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Теорія ігор [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія ігор [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія ігор [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія ігор [Електронний ресурс] : завдання для контрольних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія ігор [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія ігор [Електронний ресурс] : тренінг. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія ігор [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Теорія інформації та кодування

Теорія інформації та кодування [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія інформації та кодування [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія інформації та кодування [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія інформації та кодування [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія інформації та кодування [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія інформації та кодування [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія інформації та кодування [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія інформації та кодування [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія інформації та кодування [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Теорія інформації та кодування [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014.

 

Теорія ймовірностей і математична статистика

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : силабус. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. ОПП "Системний аналіз. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : анотація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : робоча програма. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : рекомендована література. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : екзаменаційні питання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : інстр.-метод. матеріали до проведення семінарських занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : завдання для модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : комплексні практичні індивідуальні завдання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : консп. лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

Теорія ймовірностей і математична статистика(англ) [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Теорія керування

Теорія керування [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія керування [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія керування [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія керування [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія керування [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія керування [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія керування [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія керування [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія керування [Електронний ресурс] : навчально-метод. посібник. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія керування [Електронний ресурс] : анотація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія керування [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія керування [Електронний ресурс] : силабус. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Теорія керування [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Теорія комунікації

Теорія комунікації [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія комунікації [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія комунікації [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія комунікації [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія комунікації [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія комунікації [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія комунікації [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія комунікації [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія комунікації [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія комунікації [Електронний ресурс] : метод. вказівки для викладачів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Теорія конкурентних переваг

Теорія конкурентних переваг [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія конкурентних переваг [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія конкурентних переваг [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія конкурентних переваг [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія конкурентних переваг [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія конкурентних переваг [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія конкурентних переваг [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія конкурентних переваг [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія конкурентних переваг [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Теорія конкурентних переваг [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія конкурентних переваг [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія конкурентних переваг [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія конкурентних переваг [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія конкурентних переваг [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія конкурентних переваг [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія конкурентних переваг [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія конкурентних переваг [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія конкурентних переваг [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Теорія конкурентних переваг [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Теорія конкурентних переваг [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

 

Теорія контролю

Теорія контролю [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія контролю [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія контролю [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія контролю [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія контролю [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія контролю [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія контролю [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія контролю [Електронний ресурс] : тестові контрольні завдання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія контролю [Електронний ресурс] : навчальний посібник. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія контролю [Електронний ресурс] : модуль. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія контролю [Електронний ресурс] : метод. вказівки до проведення контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Теорія контролю [Електронний ресурс] : завдання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Теорія контролю [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія контролю [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія контролю [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія контролю [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія контролю [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія контролю [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія контролю [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія контролю [Електронний ресурс] : тестові контрольні завдання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія контролю [Електронний ресурс] : завдання для проведення практичних, семінарських занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія контролю [Електронний ресурс] : завдання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Теорія контролю [Електронний ресурс] : метод. вказівки до проведення контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.