Управління інвестиціями

Управління інвестиціями [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інвестиціями [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інвестиціями [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інвестиціями [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інвестиціями [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інвестиціями [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інвестиціями [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інвестиціями [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інвестиціями [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інвестиціями [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інвестиціями [Електронний ресурс] : презентація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інвестиціями [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання(кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інвестиціями [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань і вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інвестиціями [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інвестиціями [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Управління інноваціями

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : тестові завдання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Управління інноваціями [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Управління інтелектуальним капіталом

Управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Управління інтелектуальним капіталом підприємства

Управління інтелектуальним капіталом підприємства [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інтелектуальним капіталом підприємства [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інтелектуальним капіталом підприємства [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інтелектуальним капіталом підприємства [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інтелектуальним капіталом підприємства [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інтелектуальним капіталом підприємства [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інтелектуальним капіталом підприємства [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інтелектуальним капіталом підприємства [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Управління інформацією і знаннями

Управління інформацією і знаннями [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інформацією і знаннями [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інформацією і знаннями [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інформацією і знаннями [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інформацією і знаннями [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інформацією і знаннями [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інформацією і знаннями [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інформацією і знаннями [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління інформацією і знаннями [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Управління ІТ проектами

Управління ІТ проектами [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління ІТ проектами [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління ІТ проектами [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління ІТ проектами [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління ІТ проектами [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління ІТ проектами [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління ІТ проектами [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління ІТ проектами [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Управління ІТ-проектами [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Управління ІТ-проектами [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Управління ІТ-інфраструктурою туристичного підприємства

Управління ІТ-інфраструктурою туристичного підприємства [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління ІТ-інфраструктурою туристичного підприємства [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014.

Управління ІТ-інфраструктурою туристичного підприємства [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Харків : ХНАМГ,  2012.

Управління ІТ-інфраструктурою туристичного підприємства [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління ІТ-інфраструктурою туристичного підприємства [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління ІТ-інфраструктурою туристичного підприємства [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління ІТ-інфраструктурою туристичного підприємства [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 

Управління ІТ-інфраструктурою туристичного підприємства [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань і вмінь студента. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління ІТ-інфраструктурою туристичного підприємства [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління ІТ-інфраструктурою туристичного підприємства [Електронний ресурс] : білети на екзамен. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Управління ІТ-інфраструктурою туристичного підприємствам [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Управління командами і лідерство

Управління командами і лідерство [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління командами і лідерство [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління командами і лідерство [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління командами і лідерство [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління командами і лідерство [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління командами і лідерство [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління командами і лідерство [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Управління командами і лідерство [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Управління командами і лідерство [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління командами і лідерство [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління командами і лідерство [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління командами і лідерство [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління командами і лідерство [Електронний ресурс] : презентація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління командами і лідерство [Електронний ресурс] : підручник. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління командами і лідерство [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління командами і лідерство [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління командами і лідерство [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління командами і лідерство [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління командами і лідерство [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління командами і лідерство [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Управління командами і лідерство [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.