Біржова справа

Біржова справа [Електронний ресурс] : робоча програма. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Біржова справа [Електронний ресурс] : конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Біржова справа [Електронний ресурс] : практичні заняття. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Біржова справа [Електронний ресурс] : завдання для модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Біржова справа [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Біржова справа [Електронний ресурс] : комплексні практичні індивідуальні завдання (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Біржова справа [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Біржова справа [Електронний ресурс] : екзаменаційні питання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Біржова справа [Електронний ресурс] : рекомендована література. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Біржова справа [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. 

 

Бренд-менеджмент

Бренд-менеджмент [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бренд-менеджмент [Електронний ресурс] : завдання для модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бренд-менеджмент [Електронний ресурс] : плани практичних занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бренд-менеджмент [Електронний ресурс] : рекомендована література. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бренд-менеджмент [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бренд-менеджмент [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бренд-менеджмент [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Бренд-менеджмент [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Бренд-менеджмент [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

 

Брендинг

Брендинг [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Брендинг [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Брендинг [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Брендинг [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Брендинг [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Брендинг [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Брендинг [Електронний ресурс] : ілюстративні матеріали. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Брендинг [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Брендинг [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Брендинг [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Брендинг [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Брендинг [Електронний ресурс] : презентації. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Брендинг [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Брендинг [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань і вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Брендинг [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Брендинг [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Брендинг [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Брендинг [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Брендинг [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Брендинг [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Брендинг [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Брендинг [Електронний ресурс] : ілюстративні матеріали. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Брендинг [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Брендинг [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Брендинг [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Брендинг [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Брендинг [Електронний ресурс] : презентації. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Брендинг [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Брендинг [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Брендинг [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань і вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Брендинг [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Брендинг [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Брендинг [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Брендинг [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Брендинг [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Брендинг [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Брендинг [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Брендинг [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Брендинг [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Брендинг [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Брендинг [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. Економіка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. Фінанси, банківська справа та страхування. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навч. посіб. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Бухгалтерський облікг [Електронний ресурс] : метод. вказівки та завдання для проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : ілюстративні матеріали. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : презентації. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

 

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. 3 курс. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навч. посіб. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. вказівки для проведення практ. занять та самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань і вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання для модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : організація і проведення тренінгу. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : робочий зошит з дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. Міжнародна економіка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : білети на екзамен. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. Фінанси. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : робочий план. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : термінологія. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : зразок ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : зразок питання на екзамен. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : методи оцінювання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. вказівки для виконання курсової та дипломної магістерської робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. вказівки для виконання курсової та дипломної магістерської робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : методичка для практичних. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : екзаменаційні білети. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Бухгалтерський облік (англійською мовою)

Бухгалтерський облік (англійською мовою) [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік (англійською мовою) [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік (англійською мовою) [Електронний ресурс] : методичні вказівки для проведення практичних занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік (англійською мовою) [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік (англійською мовою) [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік (англійською мовою) [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік (англійською мовою) [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік (англійською мовою) [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік (англійською мовою) [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Бухгалтерський облік (англійською мовою) [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Бухгалтерський облік (загальна теорія)

Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Бухгалтерський облік I

Бухгалтерський облік I [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік I [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік I [Електронний ресурс] : термінологічний словник. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік I [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік I [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік I [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік I [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік I [Електронний ресурс] : екзаменаційні білети. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Бухгалтерський облік I [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік I [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік I [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік I [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік I [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік I [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бухгалтерський облік I [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Бухгалтерський облік II

Бухгалтерський облік II [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік II [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік II [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік II [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік II [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік II [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік II [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік II [Електронний ресурс] : екзаменаційні білети. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік II [Електронний ресурс] : титульна сторінка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік II [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік II [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік II [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань та вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік II [Електронний ресурс] : посібник для проведення практичних занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік II [Електронний ресурс] : завдання для проведення тренінгу. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бухгалтерський облік II [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.