Бюджетне планування і прогнозування

Бюджетне планування і прогнозування [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетне планування і прогнозування [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетне планування і прогнозування [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетне планування і прогнозування [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи . - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетне планування і прогнозування [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетне планування і прогнозування [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетне планування і прогнозування [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетне планування і прогнозування [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетне планування і прогнозування [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетне планування і прогнозування [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань та вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетне планування і прогнозування [Електронний ресурс] : презентація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетне планування і прогнозування [Електронний ресурс] : титульна сторінка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Бюджетний менеджмент

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. ОНП "Публічні фінанси". - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань та вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : зміст. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : підручники, навч. посіб., розроблені викладачами каф. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань та вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Бюджетний менеджмент [Електроний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетний менеджмент [Електроний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетний менеджмент [Електроний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетний менеджмент [Електроний ресурс] : перелік тем з дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетний менеджмент [Електроний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетний менеджмент [Електроний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетний менеджмент [Електроний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетний менеджмент [Електроний ресурс] : тести. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетний менеджмент [Електроний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетний менеджмент [Електроний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетний менеджмент [Електроний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : робоча програма. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : рекомендована література. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : екзаменаційні питання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : комплексні практичні індивідуальні завдання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : завдання для модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : інстр.-метод. матеріали  для проведення семінарських занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : консп. лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Бюджетний процес на місцевому рівні

Бюджетний процес на місцевому рівні [Електронний ресурс] : робоча програма. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

Бюджетний процес на місцевому рівні [Електронний ресурс] : консп. лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

Бюджетний процес на місцевому рівні [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

Бюджетний процес на місцевому рівні [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

Бюджетний процес на місцевому рівні [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

Бюджетний процес на місцевому рівні [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

Бюджетний процес на місцевому рівні [Електронний ресурс] : питання на модулі та ректорську контрольну роботу. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

Бюджетний процес на місцевому рівні [Електронний ресурс] : методичні вказівки для викон. курс. робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

Бюджетний процес на місцевому рівні [Електронний ресурс] : екзаменаційні питання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

Бюджетний процес на місцевому рівні [Електронний ресурс] : білети. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

Бюджетний процес на місцевому рівні [Електронний ресурс] : рекомендована література. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

 

Бюджетний процес на місцевому рівні [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014.

 

Бюджетування і контролінг на підприємствах агропромислового бізнесу

Бюджетування і контролінг на підприємствах агропромислового бізнесу [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетування і контролінг на підприємствах агропромислового бізнесу [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетування і контролінг на підприємствах агропромислового бізнесу [Електронний ресурс] : голосарій - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетування і контролінг на підприємствах агропромислового бізнесу [Електронний ресурс] : презентація 1 - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетування і контролінг на підприємствах агропромислового бізнесу [Електронний ресурс] : презентація 2 - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетування і контролінг на підприємствах агропромислового бізнесу [Електронний ресурс] : презентація 3 - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетування і контролінг на підприємствах агропромислового бізнесу [Електронний ресурс] : презентація 4 - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетування і контролінг на підприємствах агропромислового бізнесу [Електронний ресурс] : презентація 5 - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетування і контролінг на підприємствах агропромислового бізнесу [Електронний ресурс] : презентація 6 - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетування і контролінг на підприємствах агропромислового бізнесу [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетування і контролінг на підприємствах агропромислового бізнесу [Електронний ресурс] : критнрії оцінювання знань. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Бюджетування і контролінг на підприємствах агропромислового бізнесу [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Бюджетування і контролінг на підприємствах агропромислового бізнесу [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетування і контролінг на підприємствах агропромислового бізнесу [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетування і контролінг на підприємствах агропромислового бізнесу [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетування і контролінг на підприємствах агропромислового бізнесу [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетування і контролінг на підприємствах агропромислового бізнесу [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетування і контролінг на підприємствах агропромислового бізнесу [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетування і контролінг на підприємствах агропромислового бізнесу [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетування і контролінг на підприємствах агропромислового бізнесу [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Бюджетування і контролінг на підприємствах агропромислового бізнесу [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Валютна політика

Валютна політика [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. ОНП "Публічні фінанси". - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Валютна політика [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Валютна політика [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Валютна політика [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Валютна політика [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Валютна політика [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Валютна політика [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Валютна політика [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Валютна політика [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Валютна політика [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Валютна політика [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань та вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Валютна політика [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Валютна політика [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Валютна політика [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Валютна політика [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Валютна політика [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ., занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Валютна політика [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Валютна політика [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Валютна політика [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Валютна політика [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Валютна політика [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Валютна політика [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Валютна політика [Електронний ресурс] : метод. вказівки для виконання курсової роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Валютна політика [Електронний ресурс] : метод. вказівки для виконання магістерської роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Валютна політика [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Валютна політика [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Валютна політика [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ., занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Валютна політика [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Валютна політика [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Валютна політика [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Валютна політика [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Валютна політика [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Валютна політика [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Валютна політика [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль, 2017.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль, 2017.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль, 2017.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електронний ресурс] : інструктивно-метод. матеріали для проведення практ. занять. - Тернопіль, 2017.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електронний ресурс] : збірник задач для практ. занять. - Тернопіль, 2017.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль, 2017.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль, 2017.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електронний ресурс] : комплексні практичні індивідуальні завдання (КПІЗ). - Тернопіль, 2017.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль, 2017.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електронний ресурс] : контрольні завдання для студентів-заочників. - Тернопіль, 2017.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електронний ресурс] : тестові контрольні завдання. - Тернопіль, 2017.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електронний ресурс] : тренінг. - Тернопіль, 2017.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль, 2017.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль, 2017.

 

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : екзаменаційні задачі. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : анотація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : тестові завдання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : тренінг. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : обгрунтування. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : плани проведення лекційних занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : екзаменаційні білети. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : контрольні завдання для студентів-заочників. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

 Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : екзаменаційні задачі. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Електроний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.