Introduction to Robotics

Introduction to Robotics [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Introduction to Robotics [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Introduction to Robotics [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Introduction to Robotics [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Introduction to Robotics [Електронний ресурс] : book. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Introduction to Robotics [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення лаб. занять (англ.). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Introduction to Robotics [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення лаб. занять (укр.). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Introduction to Robotics [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Introduction to Robotics [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Introduction to Robotics [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Introduction to Robotics [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Introduction to Robotics [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Introduction to Robotics [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Introduction to Robotics [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Logistics

Logistics [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. 3 курс. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Logistics [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. 4 курс. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Logistics [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Logistics [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Logistics [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Logistics [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Logistics [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Logistics [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. Ч. 1. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Logistics [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. Ч. 2. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Logistics [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Logistics [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Logistics [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Logistics [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Logistics [Електронний ресурс] : задачі - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Logistics [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Logistics [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Logistics [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Logistics [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Logistics [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Logistics [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Management

Management [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Management [Електронний ресурс] : опис дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Management [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Management [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Management [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Management [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Management [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Management [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Management [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Management [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Management [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Management [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Management [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Management [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Management [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Management [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Management [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Management [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Management [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Management [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

 

Marketing

Marketing [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Marketing [Електронний ресурс] : cтруктурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Marketing [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Marketing [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Marketing [Електронний ресурс] : презентація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Marketing [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Marketing [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Marketing [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Marketing [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Marketing [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Marketing [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Marketing [Електронний ресурс] : критерії оцінювання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Marketing [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Marketing [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Marketing [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Marketing [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Marketing [Електронний ресурс] : cтруктурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Marketing [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Marketing [Електронний ресурс] : презентація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Marketing [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Marketing [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Marketing [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Marketing [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Marketing [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Marketing [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Marketing [Електронний ресурс] : кейс. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Marketing [Електронний ресурс] : критерії оцінювання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Marketing [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Marketing [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Mathematical analysis

Mathematical analysis [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Mathematical analysis [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Mathematical analysis [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Mathematical analysis [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Mathematical analysis [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Mathematical analysis [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Mathematical analysis [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Mathematical analysis [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Mathematical analysis [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Mathematical methods of operations research

Mathematical methods of operations research [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Mathematical methods of operations research [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Mathematical methods of operations research [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Mathematical methods of operations research [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Mathematical methods of operations research [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Mathematical methods of operations research [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Mathematical methods of operations research [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Mathematical methods of operations research [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Mathematical methods of operations research [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Methology of Scientific Research

Methology of Scientific Research [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Methology of Scientific Research [Електронний ресурс] : презентація : lecture 1. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Methology of Scientific Research [Електронний ресурс] : презентація : lecture 2. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Methology of Scientific Research [Електронний ресурс] : презентація : lecture 5. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Methology of Scientific Research [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Methology of Scientific Research [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Methology of Scientific Research [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Methology of Scientific Research [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Methology of Scientific Research [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Methology of Scientific Research [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Methology of Scientific Research [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Microeconomics

Microeconomics [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Microeconomics [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Microeconomics [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Microeconomics [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Microeconomics [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Microeconomics [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Microeconomics [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Microeconomics [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Microeconomics [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Models and technology of management decisions

Models and technology of management decisions [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Models and technology of management decisions [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Models and technology of management decisions [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Models and technology of management decisions [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Models and technology of management decisions [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Models and technology of management decisions [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Models and technology of management decisions [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Models and technology of management decisions [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Models and technology of management decisions [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.