Web - програмування

WEB-програмування [Електронний ресурс] : комплексні практичні індивідуальні завдання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

WEB-програмування [Електронний ресурс] : рекомендована література. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

WEB-програмування [Електронний ресурс] : робоча програма. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

WEB-програмування [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

WEB-програмування [Електронний ресурс] : титульна сторінка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

WEB-програмування [Електронний ресурс] : логічна структура. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

WEB-програмування [Електронний ресурс] : конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

WEB-програмування [Електронний ресурс] : лабораторні роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

WEB-програмування [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

WEB-програмування [Електронний ресурс] : завдання для модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

WEB-програмування [Електронний ресурс] : критерії оцінювання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

WEB-програмування [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

WEB-програмування [Електронний ресурс] : анотація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

WEB-програмування [Електронний ресурс] : тести. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

WEB-програмування [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

 

Web-маркетинг: SEO

Web-маркетинг: SEO [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Web-маркетинг: SEO [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Web-маркетинг: SEO [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Web-маркетинг: SEO [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Web-маркетинг: SEO [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Web-маркетинг: SEO [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Web-маркетинг: SEO [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Web-маркетинг: SEO [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Web-маркетинг: SEO [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Web-маркетинг: SEO [Електронний ресурс] : презентації. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Web-маркетинг: SEO [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Web-маркетинг: SEO [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань і вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Web-маркетинг: SEO [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Web-маркетинг: SEO [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Web-маркетинг: SMM

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : ілюстративні матеріали. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : презентації. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань і вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : ілюстративні матеріали. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : презентації. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань і вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Web-маркетинг: SMM [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Автоматизація бізнес-процесів

Автоматизація бізнес-процесів [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Автоматизація бізнес-процесів [Електронний ресурс] : анотація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Автоматизація бізнес-процесів [Електронний ресурс] : силабус. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Автоматизація бізнес-процесів [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Автоматизація бізнес-процесів [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Автоматизація бізнес-процесів [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Автоматизація бізнес-процесів [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Автоматизація бізнес-процесів [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Автоматизація маркетингу

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : тести. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : зміст. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : тести. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : зміст. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Автоматизація маркетингу [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Автоматизація облікових процесів

Автоматизація облікових процесів [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація облікових процесів [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація облікових процесів [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація облікових процесів [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація облікових процесів [Електронний ресурс] : метод. вказівки для виконання курсової та дипломної магістерської робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація облікових процесів [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація облікових процесів [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація облікових процесів [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація облікових процесів [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Автоматизація облікових процесів [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація облікових процесів [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація облікових процесів [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація облікових процесів [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація облікових процесів [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація облікових процесів [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація облікових процесів [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація облікових процесів [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація облікових процесів [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Автоматизація формування та подання звітності

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : методичка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення  занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Автоматизоване робоче місце економіста

Автоматизоване робоче місце економіста [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Автоматизоване робоче місце економіста [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Автоматизоване робоче місце економіста [Електронний ресурс] : метод. вказівки для виконання самостійної. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Автоматизоване робоче місце економіста [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Автоматизоване робоче місце економіста [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Автоматизоване робоче місце економіста [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Автоматизоване робоче місце економіста [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Автоматизоване робоче місце економіста [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Автоматизоване робоче місце економіста [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Автоматизоване робоче місце економіста [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Автоматизоване робоче місце економіста [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Авторське право і суміжні права

Авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : метод. вказівки для виконання курсової та дипломної магістерської робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.