Адвокатура в Україні

Адвокатура в Україні [Електронний ресурс] : робоча програма. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адвокатура в Україні [Електронний ресурс] : конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адвокатура в Україні [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали для проведення семін., практ. і лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адвокатура в Україні [Електронний ресурс] : завдання для модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адвокатура в Україні [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адвокатура в Україні [Електронний ресурс] : комплексні практичні індивідуальні завдання (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адвокатура в Україні [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адвокатура в Україні [Електронний ресурс] : екзаменаційні питання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адвокатура в Україні [Електронний ресурс] : рекомендована література. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Адвокатура в Україні [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Адміністративна відповідальність

Адміністративна відповідальність [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративна відповідальність [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративна відповідальність [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема (міжпредметні зв'язки). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративна відповідальність [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративна відповідальність [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративна відповідальність [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративна відповідальність [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративна відповідальність [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративна відповідальність [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративна відповідальність [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративна відповідальність [Електронний ресурс] : міжпредметний зв'язок. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративна відповідальність [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративна відповідальність [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань і вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративна відповідальність [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративна відповідальність [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Адміністративне право

Адміністративне право [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема (міжпредметні зв'язки). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань і вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Адміністративне право [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. Правознавство. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : питання для підготовки до заліку. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Адміністративне право [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. МАУБ, МОА. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : питання для підготовки до заліку. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Адміністративне право [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. МАУН. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : питання для підготовки до заліку. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне право [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Адміністративне право [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Адміністративне трудове право

Адміністративне трудове право [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне трудове право [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне трудове право [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне трудове право [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне трудове право [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне трудове право [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне трудове право [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне трудове право [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративне трудове право [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Адміністративне трудове право [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Адміністративний менеджмент

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. Менеджмент : 3 курс. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. Менеджмент : 4 курс. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. Публічне управління та адміністрування : 3 курс. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : питання для підготовки до заліку. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : питання для підготовки до заліку. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : питання для підготовки до заліку. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Адміністративний менеджмент [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

 

Адміністративний процес

Адміністративний процес [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративний процес [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративний процес [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема (міжпредметні зв'язки). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративний процес [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративний процес [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративний процес [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративний процес [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративний процес [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративний процес [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративний процес [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративний процес [Електронний ресурс] : презентації. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративний процес [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративний процес [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань і вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративний процес [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Адміністративний процес [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Адміністративний процес [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративний процес [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративний процес [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративний процес [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративний процес [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративний процес [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративний процес [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративний процес [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністративний процес [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Адміністративний процес [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Адміністративно-правові засоби захисту прав людини

Адміністративно-правові засоби захисту прав людини [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. ОНП "Право". - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Адміністративно-правові засоби захисту прав людини [Електронний ресурс] : силабус. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Адміністративно-правові засоби захисту прав людини [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема . - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Адміністративно-правові засоби захисту прав людини [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Адміністративно-правові засоби захисту прав людини [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Адміністративно-правові засоби захисту прав людини [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Адміністративно-правові засоби захисту прав людини [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Адміністративно-правові засоби захисту прав людини [Електронний ресурс] : перелік контрольних питань. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Адміністративно-правові засоби захисту прав людини [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Адміністративно-правові засоби захисту прав людини [Електронний ресурс] : презентація. Тема 1. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Адміністративно-правові засоби захисту прав людини [Електронний ресурс] : презентація. Тема 2. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Адміністративно-правові засоби захисту прав людини [Електронний ресурс] : презентація. Тема 3. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Адміністративно-правові засоби захисту прав людини [Електронний ресурс] : презентація. Тема 4. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Адміністративно-правові засоби захисту прав людини [Електронний ресурс] : презентація. Тема 5. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Адміністративно-правові засоби захисту прав людини [Електронний ресурс] : презентація. Тема 6. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Адміністративно-правові засоби захисту прав людини [Електронний ресурс] : презентація. Тема 7. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Адміністративно-правові засоби захисту прав людини [Електронний ресурс] : презентація. Тема 8. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Адміністративно-правові засоби захисту прав людини [Електронний ресурс] : критерії оцінювання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Адміністративно-правові засоби захисту прав людини [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.