Адміністрування податків

Адміністрування податків [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Адміністрування податків [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Адміністрування податків [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Адміністрування податків [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Адміністрування податків [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Адміністрування податків [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Адміністрування податків [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Адміністрування податків [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Адміністрування податків [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Адміністрування податків [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністрування податків [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністрування податків [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністрування податків [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністрування податків [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністрування податків [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністрування податків [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністрування податків [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Адміністрування податків [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Адміністрування податків [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Актуальні питання господарського права

Актуальні питання господарського права [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Актуальні питання господарського права [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Актуальні питання господарського права [Електронний ресурс] : міжпредметний зв'язок. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Актуальні питання господарського права [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Актуальні питання господарського права [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Актуальні питання господарського права [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Актуальні питання господарського права [Електронний ресурс] : методичні матеріали. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Актуальні питання господарського права [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Актуальні питання господарського права [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Актуальні питання господарського права [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Актуальні питання господарського права [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Актуальні питання господарського права [Електронний ресурс] : тематика курсових робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Актуальні питання господарського права [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Актуальні питання господарського права [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань і вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Актуальні питання господарського права [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Актуальні питання господарського права [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Актуальні питання господарського права [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Актуальні питання господарського права [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Актуальні питання господарського права [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Актуальні питання господарського права [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Актуальні питання господарського права [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Актуальні питання господарського права [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Актуальні питання господарського права [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Актуальні питання господарського права [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Актуальні питання господарського права [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Актуальні проблеми загальнотеоретичної юриспруденції

Актуальні проблеми загальнотеоретичної юриспруденції [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. ОНП "Право". - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми загальнотеоретичної юриспруденції [Електронний ресурс] : силабус. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми загальнотеоретичної юриспруденції [Електронний ресурс] : анотація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми загальнотеоретичної юриспруденції [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема . - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми загальнотеоретичної юриспруденції [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми загальнотеоретичної юриспруденції [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми загальнотеоретичної юриспруденції [Електронний ресурс] : загальні метод. рекомендації. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми загальнотеоретичної юриспруденції [Електронний ресурс] : метод. рекомендації. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Актуальні проблеми загальнотеоретичної юриспруденції [Електронний ресурс] : метод. рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Актуальні проблеми загальнотеоретичної юриспруденції [Електронний ресурс] : матеріали для комп’ютерних презентацій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми загальнотеоретичної юриспруденції [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми загальнотеоретичної юриспруденції [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Актуальні проблеми загальнотеоретичної юриспруденції [Електронний ресурс] : структура залікового кредиту. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми загальнотеоретичної юриспруденції [Електронний ресурс] : критерії оцінювання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми загальнотеоретичної юриспруденції [Електронний ресурс] : питання для підготовки до заліку. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми загальнотеоретичної юриспруденції [Електронний ресурс] : список навчально-методичних праць. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми загальнотеоретичної юриспруденції [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Актуальні проблеми історії держави і права України

Актуальні проблеми історії держави і права України [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. ОНП "Право". - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми історії держави і права України [Електронний ресурс] : силабус. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми історії держави і права України [Електронний ресурс] : анотація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми історії держави і права України [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема . - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми історії держави і права України [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема . - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми історії держави і права України [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми історії держави і права України [Електронний ресурс] : навч.-метод. матеріали. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми історії держави і права України [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми історії держави і права України [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми історії держави і права України [Електронний ресурс] : презентації. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми історії держави і права України [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми історії держави і права України [Електронний ресурс] : структура залікового кредиту. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми історії держави і права України [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми історії держави і права України [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності

Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. ОНП "Право". - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності [Електронний ресурс] : силабус. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності [Електронний ресурс] : анотація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема . - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності [Електронний ресурс] : практикум. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності [Електронний ресурс] : навч.-метод. матеріали. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи аспірантів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності [Електронний ресурс] : критерії оцінювання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Алгоритми і структури даних

Алгоритми і структури даних [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Алгоритми і структури даних [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Алгоритми і структури даних [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Алгоритми і структури даних [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Алгоритми і структури даних [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Алгоритми і структури даних [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Алгоритми і структури даних [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Алгоритми і структури даних [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Алгоритми і структури даних [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Алгоритми і структури даних [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.