Аналітичне забезпечення управлінських рішень

Аналітичне забезпечення управлінських рішень [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Аналітичне забезпечення управлінських рішень [Електронний ресурс] : анотація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Аналітичне забезпечення управлінських рішень [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Аналітичне забезпечення управлінських рішень [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Аналітичне забезпечення управлінських рішень [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Аналітичне забезпечення управлінських рішень [Електронний ресурс] : завдання для практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Аналітичне забезпечення управлінських рішень [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Аналітичне забезпечення управлінських рішень [Електронний ресурс] : тести. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Аналітичне забезпечення управлінських рішень [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Аналітичне забезпечення управлінських рішень [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Анатомія та еволюція нервової системи людини

Анатомія та еволюція нервової системи людини [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Анатомія та еволюція нервової системи людини [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Анатомія та еволюція нервової системи людини [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Анатомія та еволюція нервової системи людини [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Анатомія та еволюція нервової системи людини [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Анатомія та еволюція нервової системи людини [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Анатомія та еволюція нервової системи людини [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Анатомія та еволюція нервової системи людини [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018

Анатомія та еволюція нервової системи людини [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Анатомія та еволюція нервової системи людини [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань студента. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Анатомія та еволюція нервової системи людини [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Антикризове управління

Антикризове управління [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Антикризове управління [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Антикризове управління [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Антикризове управління [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Антикризове управління [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Антикризовий менеджмент

Антикризовий менеджмент [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризовий менеджмент [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризовий менеджмент [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризовий менеджмент [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризовий менеджмент [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризовий менеджмент [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризовий менеджмент [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризовий менеджмент [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Антикризовий менеджмент [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Архівознавство

Архівознавство [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архівознавство [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архівознавство [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архівознавство [Електронний ресурс] : метод. вказівки до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архівознавство [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архівознавство [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архівознавство [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архівознавство [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архівознавство [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архівознавство [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Архівознавство [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Архітектура комп'ютерів

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : анотація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ , 2018.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.


Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : підручник. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015.

 

Архітектура комп'ютерних систем і мереж

Архітектура комп'ютерних систем і мереж [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерних систем і мереж [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерних систем і мереж [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерних систем і мереж [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерних систем і мереж [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерних систем і мереж [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерних систем і мереж [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерних систем і мереж [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Архітектура комп'ютерних систем і мереж [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.