Гірняк Галина Степанівна

Науково-дослідна частина

Посада: науковий співробітник

Публікації

СТАТТІ:

  1. Гірняк, Г. Експертно-психологічне дослідження якості модульно-розвивального підручника як центрального компонента / Г. Гірняк // Психологія і суспільство.– 2012.– № 2.– С. 124-137.
  2. Гірняк, Г. Обгрунтування понятійно-категорійного апарату дослідження та структурно-функціональної моделі навчально-книжкового комплексу [Електронний ресурс] / Галина Гірняк // Психологія і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 171-186.
  3. Гірняк, Г. Психосемантичні інваріанти проектування навчальних книг [Електронний ресурс] / Галина Гірняк // Психологія і суспільство. – 2010. – № 1. – С. 183-189.
  4. Гірняк, Г. Принципи психологічного проектування змісту і структури навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ / Галина Гірняк, Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 91-106.
  5. Гірняк, Г. С. Психолого-педагогічний аналіз змісту і структури Шевченкового Букваря / Г. С. Гірняк, А. Н. Гірняк // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 133-134.
  6. Фурман, Анатолій В. Громадський моніторинг роботи судів Тернопільщини / Анатолій В. Фурман, Андрій Гірняк, Галина Гірняк // Психологія і суспільство. – 2016. – № 3. – С. 122-128.

МОНОГРАФІЇ:

  1. Фурман, А. В. Психодидактика проектування навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ [Текст] = Psychodidactics of the projecting of the educational book complexes for students : монографія / А. В. Фурман, Г. С. Гірняк, А. Н. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 328 с.
  2. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.