Добротвор Ігор Григорович

добротвор

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Науковий ступінь: доктор технічних наук 

Посада: професор

Публікації

СТАТТІ:

 1. Добротвор, І. Г. Дослідження кореляції механічних характеристик та протяжностей зовнішніх поверхневих шарів епосикомпозитів що містять волокнистий дисперсний наповнювачі [Електронний ресурс] / І. Г. Добротвор, П. Д. Стухляк, А. В. Букетов, О. І. Вербицький // Наукові нотатки : зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 25, т. 1. – С. 130-133.
 2. Добротвор, І. Г. Модель для визначення оптимального вмісту дисперсного наповнювача в епоксикомпозитах [Електронний ресурс] / І. Г. Добротвор, П. Д. Стухляк, А. В. Букетов // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Технічні науки. – 2009. – № 1. – С. 48-57.
 3. Добротвор, І. Г. Моделювання росту мікроструктур епосикомпозитів функціями дискретних відліків [Електронний ресурс] / І. Г. Добротвор // Наукові нотатки : зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 21. – С. 64-74.
 4. Добротвор, І. Дослідження геометричних характеристик мікроструктур епоксикомпозитів / І. Добротвор, А. Букетов, П. Стухляк, І. Сорівка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2010. – Вип. 96. – С. 317-324.
 5. Добротвор, І. Г. Визначення параметрів коміркової структури епоксикомпозитних матеріалів для покриттів / І. Г. Добротвор // Нафтова і газова промисловість. – 2010. – № 1. – С. 42-45.
 6. Добротвор, І. Дослідження корозійної тривкості за показниками повзучості у агресивних середовищах опромінених ультрафіолетом епоксикомпозитів / І. Добротвор, А. Букетов, П. Стухляк, В. Левицький // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – Львів, 2010. – Спец. вип., № 8 : Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. – С. 755-760.
 7. Добротвор, І. Г. Дослідження швидкості і ступеня зшивання композитних матеріалів з волокнистим наповнювачем / І. Г. Добротвор // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – № 4. – С. 58-63.
 8. Добротвор, І. Моделювання кусково-неперервними кривими залежностей залишкових напружень епоксикомпозитних покриттів від умісту оксиду хрому / І. Добротвор, А. Букетов, П. Стухляк, А. Сорівка // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – Спец. вип., ч. 1. – С. 151-157.
 9. Добротвор. І. Г. Спроба щодо міждисциплінарного підходу в аналізі "ланцюжків цінності" та в діагностуванні кластерного розвитку за М. Портером / І. Г. Добротвор, О. Р. Дивеєв-Кириленко // Наукові студії :  наук. журнал. – 2012. – Вип. 13. – С. 36-42.
 10. Стадник, І. Я. Вплив робочих органів тістомішальних машин на течію тіста / І. Я. Стадник, І. Г. Добротвор, В. П. Василів // SWorld : сб. науч. трудов. – 2014. – № 3 (36). – С. 22-28.
 11. Стадник, І. Я. Визначення течії тіста між робочим і живильним валиками тістомісильних машин / І. Я. Стадник, І. Г. Добротвор, В. П. Василів // Хлебопекарское и кондитерское дело. – 2014. – № 3. – С. 30-33.
 12. Стадник, І. Я. Моделювання корисної потужності валкової розкатки тіста в термінах реологічних параметрів / І. Я. Стадник, І. Г. Добротвор // Хранение и переработка зерна : науч.-практ. журнал. – 2015. – № 2 (191). – С. 55-58.
 13. Добротвор, І. Епоксикомпозитні матеріали для покриттів: ІЧ-спектральний та оптичний аналіз структури, дослідження вмісту ґель-фракції у композитах [Електронний ресурс] [Електронний ресурс] / І. Добротвор, К. Мороз, А. Букетов, П. Стухляк // Вісник Тернопільського національного технічного університету. - 2009. - Т. 66, № 1. - С. 33-42.
 14. Добротвор, І. Вплив об’єму зовнішніх поверхневих шарів на залишкові напруження в епоксикомпозитах [Електронний ресурс] / І. Добротвор, А. Букетов, П. Стухляк, А. Сорівка // Наукові нотатки : міжвуз. збірник. – Луцьк, 2011. – Вип. 31. – С. 375-379.
 15. Стухляк, П. Аналітичне дослідження кінематики дебалансу реактивно-інерційного блока інерційного трансформатора крутного моменту [Електронний ресурс] / П. Стухляк, Р. Курко, В. Каретін, І. Добротвор // Машинознавство. - 2011. - № 9-10. - С. 41-44.
 16. Стухляк, П. Дослідження впливу об’єму зовнішніх поверхневих шарів в епоксикомпозитних покриттях з дисперсними наповнювачами на залишкові напруження [Електронний ресурс] / П. Стухляк, І. Добротвор А. Букетов, А. Сорівка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2011. – Вип. 114. – С. 213-217.
 17. Добротвор, І. Дослідження повзучості в агресивних середовищах епоксидних композитів із безперервними волокнами і модифікованим дисперсним наповнювачем [Електронний ресурс] / І. Добротвор А. Букетов, П. Стухляк, М. Долгов // Проблемы прочности. – 2011. – № 3. – С. 141-153.
 18. Добротвор, І. Г. Автоматизація досліджень з використанням комп’ютерно-інтегрованих технологій для прогнозування властивостей епоксидних композитів [Електронний ресурс] / І. Г. Добротвор, В. В. Федоров, В. І. Бадищук, І. В. Чихіра // Науковий вісник Херсонської державної морської академії. – 2013. – № 2 (9). – С. 161-165.
 19. Добротвор, І. Г. Оптимізація проекту мережевої моделі броварного виробництва [Електронний ресурс] / І. Г. Добротвор, П. Р. Струбицький, І. П. Струбицька // Вісник НТУ «ХПІ». Сер. Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – № 49 (1158). – С. 69-74.
 20. Стухляк, П. Технологія нанесення захисних покриттів на основі оцінок характеристик структур епоксикомпозитів [Електронний ресурс] / П. Стухляк, І. Добротвор, М. Митник, О. Ястубчак // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2014. – № 3 (75). – с. 114-121.
 21. Стадник, І. Я. Визначення ефективної площі зерен крохмалю [Електронний ресурс] / І. Я. Стадник, І. Г. Добротвор, В. П. Василів // Scientific researches and their practical application. Modern state and ways of development’ 2014. – SWorld, 1-12 October. – C. 37-46.
 22. Стадник, І. Я. Дослідження параметрів поверхневих шарів при тістоутворенні з використанням спектрального аналізу [Електронний ресурс] / І. Я. Стадник, І. Г. Добротвор, В. П. Василів // Scientific researches and their practical application. Modern state and ways of development’ 2014. – SWorld, 1-12 October. – С. 57-68.
 23. Добротвор, І. Г. Модель поширення хвиль внутрішніх напружень в епоксикомпозит з волокнистим наповнювачем [Електронний ресурс] / І. Г. Добротвор, П. Д. Стухляк, О. С. Голотенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. – № 1. – С. 24-28.
 24. Стухляк, П. Д. Дослідження адгезійної міцності та залишкових напружень епоксикомпозитів, модифікованих надвисокочастотною електромагнітною обробкою [Електронний ресурс] / П. Д. Стухляк, І. Г. Добротвор, М. М. Митник, О. С. Голотенко // Фізико- хімічна механіка матеріалів. – 2015. – Т. 51, № 2. – С. 59-63.
 25. Стадник, І. Я. Методика і результати дослідження утворення пор в бублику «Подільському» [Електронний ресурс]  / І. Я. Стадник, І. Г. Добротвор, А. М. Деркач, В. П. Василів // SWorld : сб. науч. трудов. – 2015. – Т. 3, вып. 2 (39). – С. 9-15.
 26. Добротвор, І. Моделювання оптичних характеристик структур епоксикомпозитів параметрами операторних перетворень [Електронний ресурс] / І. Добротвор, Д. Стухляк, А. Каплун // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2015. – № 2 (78).– с. 144-152.
 27. Добротвор, І. Г. Моделювання кінетики меж коміркових структур композитних матеріалів [Електронний ресурс] / І. Г. Добротвор, Д. П. Стухляк // Наукові нотатки. - 2016. - Вип. 54. - С. 106-110.
 28. Добротвор, І. Г. Умови коливності розв’язків деяких класів рівнянь з оператором Лапласа-Бельтрамі при моделюванні задач в необмежених областях [Електронний ресурс] / І. Г. Добротвор // Науковий вісник Херсонської державної морської академії. - 2015. - № 1. - С. 208-214.
 29. Добротвор, І. Г. Визначення діапазонів оптимального вмісту дисперсного наповнювача в епоксикомпозитах [Електронний ресурс] / І.Г Добротвор., П.Д. Стухляк, А.В. Букетов // Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 2009. — Т. 45, № 6. — С. 32-39.
 30. Букетов, А. В. Вплив природи наповнювачів і ультрафіолетового опромінення на механічні властивості епоксикомпозитних покриттів [Електронний ресурс] / А.В. Букетов, П.Д. Стухляк, І.Г. Добротвор, М.М. Митник, М.А. Долгов // Проблемы прочности. — 2009. — № 4. — С. 117-123.
 31. Buketov, А. Influence of ultraviolet radiation on the properties of epoxy composites / A. Buketov, P. Stuhlyak, N. Dolgov, I. Dobrotvor // 9th International symposium of Croatian metallurgical society “Material and metallurgy”, Summaries of lecture, Sibenic, Croatia, June 20-24, 2010. – P. 237.
 32. Dobrotvor, I. Layers density determination on phases verges division in epoxycomposites with the disperse fillers / I. Dobrotvor, P. Stukhljak, A. Buketov, I. Sorivka // Оралдын гылым жаршысы. – 2012. – № 2 (38). – С. 117-126.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Добротвор, І. Г. Системний аналіз [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Добротвор, А. О. Саченко, Л. М. Буяк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 170 с.