Железняк Наталія Володимирівна

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін  Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнес

1368709146 13Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Железняк, Наталія Володимирівна Облік і аналіз формування власного капіталу сільськогосподарських підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Наталія Володимирівна Железняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 193 с.
 2. Железняк, Наталія Володимирівна Облік і аналіз формування власного капіталу сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Наталія Володимирівна Железняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Железняк, Н. В.Вплив амортизації на власний капітал: обліковий аспект / Н. В. Железняк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 4. – С. 144-148
 2. Железняк, Н. В. Недоліки контролю за формуванням власного капіталу сільськогосподарських підприємств і шляхи їх усунення [Електронний ресурс] / Н. В. Железняк // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2009. – Вип. 5, т. 2.
 3. Железняк, Н. В. Облік кругообороту власного капіталу треба вдосконалювати [Електронний ресурс] / Н. В. Железняк // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2009. – № 2. – С. 180-182.
 4. Железняк, Н. В. Тлумачення капіталу та його облікове відображення : проблеми і їх вирішення [Електронний ресурс] / Н. В. Железняк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2009. – № 17, т. 2. – С. 132-133.
 5. Железняк, Н. В. Стратегія розвитку України на шляху створення привабливого інвестиційного клімату / Железняк Н. В. // Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України: досягнення та перспективи  // Наукові записки. –  Чортків, 2004. – Вип. 4. – С. 12-14.
 6. Железняк, Н. В. Бухгалтерський облік власного капіталу має адекватно відображати його зміни / Н. В. Железняк // Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 11-12 (32-33). – С. 133-136.
 7. Железняк, Н. В. Облік формування інноваційної складової власного капіталу сільськогосподарських підприємств / Н. В. Железняк // Наука й економіка. –  Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (11). – С. 109-113.
 8. Железняк, Н. В. Недоліки обліку як причина недостовірності фінансової звітності про власний капітал / Н. В. Железняк // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Економічні науки. –Харків : ХНТУСГ, 2010. – Вип. 98. – С. 271-277.
 9. Железняк, Н. В. Структура й особливості формування власного капіталу сільськогосподарських підприємств / Н. В. Железняк // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. –  Вип. 27, ч. 2. –  С. 197-201.
 10. Железняк, Н. В. Особливості обліку пайового капіталу в сільськогосподарських кооперативах та фермерських господарствах [Електронний ресурс] / Н. В. Железняк, О. Є. Шмигель, Н. С. Костишин // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. –  Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип. – С. 174-179.
 11. Железняк, Н. В. Земельний капітал сільськогосподарських підприємств як об’єкт бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Н. В. Железняк // Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. – Львів, 2014. – № 21 (1). – С. 23-27.
 12. Железняк, Н. В. Проблемні питання обліку власного капіталу аграрних підприємств [Електронний ресурс] / Н. В. Железняк // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Київ : КНЕУ, 2015.  – С. 548-555.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Железняк, Н. В. Облікова проблематика відтворення капіталу сільськогосподарських підприємств [Текст] / Н. В. Железняк // Фінансово-облікова проблематика відтворення потенціалу сільськогосподарських підприємств : монографія / Р. Ф. Бруханський, Н. В. Железняк, І. П. Хомин ; за наук. ред. Р. Ф. Бруханського. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 164-319.
 2. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 3. Бруханський, Р. Ф. Фінансово-облікова проблематика відтворення потенціалу сільськогосподарських підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, Н. В. Железняк, І. П. Хомин ; за наук. ред. Р. Ф. Бруханського. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 452 с.