Жукорська Ярина Михайлівна

 

1450442270 1443641982 zhukorska-yarina-mihaylvnaКафедра міжнародного права та європейської інтеграції

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЯ:

  1. Вільчак, Ярина Михайлівна Особливості договірної правоздатності міжнародних економічних організацій (на прикладі системи ООН) [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Вільчак Ярина Михайлівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2009. - 187 с.
  2. Вільчак, Ярина Михайлівна Особливості договірної правоздатності міжнародних економічних організацій (на прикладі системи ООН) [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Вільчак Ярина Михайлівна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2009. - 18 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Лизун, М. В. Адаптація норм і стандартів ЄС в Україні [Текст] / М. В. Лизун, Я. М. Жукорська // Інституційні та економічні засади європейської інтеграції : навч. посіб. / С. І. Юрій, А. Ф. Мельник, І. Й. Гладій, А. А. Фліссак ; за ред. С. І. Юрія, А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 52-60.
  2. Лизун, М. В. Виконання Україною критеріїв вступу та перспективи набуття членства в ЄС [Текст] / М. В. Лизун, Я. М. Жукорська // Інституційні та економічні засади європейської інтеграції : навч. посіб. / С. І. Юрій, А. Ф. Мельник, І. Й. Гладій, А. А. Фліссак ; за ред. С. І. Юрія, А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 402-412.
  3. Лизун, М. В. Процедура та критерії вступу до ЄС [Текст] / М. В. Лизун, Я. М. Жукорська // Інституційні та економічні засади європейської інтеграції : навч. посіб. / С. І. Юрій, А. Ф. Мельник, І. Й. Гладій, А. А. Фліссак ; за ред. С. І. Юрія, А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 28-40.