Желюк Леонтій Олександрович

zheluck

Кафедра обліку у бюджетній та соціальній сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Желюк, Л. Удосконалення управлінського обліку кадрів в контексті використання колективно-договірної системи / Л. Желюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006. – № 11. – С. 122-124.
 2. Желюк, Л. Фінансове забезпечення державних та регіональних органів управління і контроль за його використанням / Л. Желюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил. Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2003. – № 8. – С. 253-261.
 3. Желюк, Л. Ефективність управління регіональним розвитком в процесі проведення адміністративної реформи / Л. Желюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – № 7. – С. 176-180.
 4. Желюк, Л. Організаційне забезпечення реалізації регуляторної політики розвитку житлово-комунального господарства / Л. Желюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва – 2005. – № 10. – С. 183-187.
 5. Желюк, Л. Аналіз організаційно-методичного забезпечення формування звітності бюджетних установ / Л. Желюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 338-345.
 6. Желюк, Л. Використання інноваційних аналітичних прийомів та інформаційних технологій у діяльності установ пенсійного забезпечення / Л. Желюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 87-93.
 7. Желюк, Л. Роль облікової служби в підвищенні ефективності діяльності підприємств різних форм власності [Електронний ресурс] / Леонід Желюк, Вікторія Желюк // Схід. – 2011.– № 1, Спец. вип. – С. 67-70.
 8. Желюк, Л. Вдосконалення організаційного механізму аудиту ефективності використання бюджетних коштів / Леонід Желюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3(19). – С. 101-104.
 9. Желюк, Л. Проблеми трансферної оцінки напівфабрикатів [Електронний ресурс] / Леонід Желюк // Наукові записки. Сер. Аудит. – Чортків, 2001. – С. 36-37.
 10. Желюк, Л. О.Використання сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі / Л. О. Желюк // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 55-58.
 11. Желюк, Л. Інструментарій інноваційного менеджменту в народногосподарському управлінні: теоретико-методологічні аспекти / Леонід Желюк // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 100-102.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Желюк, Л. О. Бухгалтерський облік виконання бюджетів [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Желюк, Ю. М. Іванечко, М. Р. Лучко. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 306 с.
 2. Желюк, Л. О. Бухгалтерський облік виконання бюджетів [Текст] / Л. О. Желюк. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 200 с.
 3. Желюк, Л. О. Облік виконання бюджетів [Електронний ресурс] : консп. лекц. / Л. О. Желюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 263 с.