Підгурська Ірена Андріївна

Підгурська І.А.Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сафарян, Ірена Андріївна Міжнародні партнерські відносини підприємств країн Європи [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ірена Андріївна Сафарян. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 224 с.
 2. Сафарян, Ірена Андріївна Міжнародні партнерські відносини підприємств країн Європи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ірена Андріївна Сафарян. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Сафарян, І. А. Перспективи розвитку міжнародних партнерських відносин підприємств на фармацевтичному ринку України [Електронний ресурс] / І. А. Сафарян // Mechanism of Economic Regulation. - 2012. - № 3. - С. 163-169.
 2. Підгурська, І. А. Державно-приватне партнерство в оновленні інфраструктури регіону: зарубіжний досвід та інвестиції [Електронний ресурс] / І. А. Підгурська.
 3. Сафарян, І. А. Новітні світові тенденції у розвитку партнерських відносин підприємств фармацевтичної галузі [Електронний ресурс] / І. А. Сафарян.
 4. Підгурська, І. Переваги партнерських відносин в рамках міжнародних стратегічних альянсів [Електронний ресурс] / Ірена Підгурська.
 5. Підгурська, І. Кластерний підхід при формуванні партнерських зв’язків на регіональному рівні [Електронний ресурс] / Ірена Підгурська.
 6. Підгурська, І. Роль партнерських зв’язків при формуванні ділових мереж [Електронний ресурс] / Ірена Підгурська.
 7. Підгурська, І. Віртуальні підприємства як нова форма організації партнерських відносин [Електронний ресурс] / Ірена Підгурська.
 8. Підгурська, І. А. Формування ефективних механізмів державної підтримки міжнародного партнерства в Україні [Електронний ресурс] / Ірена Андріївна Підгурська.
 9. Підгурська, І. Асиметрія розвитку міжнародних партнерських відносин між підприємствами країн світу [Електронний ресурс] / Ірена Підгурська.
 10. Підгурська, І. Особливості формування міжнародних партнерських відносин у сучасній світовій економіці [Електронний ресурс] / Ірена Підгурська // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 1 (26). – С. 5-11.
 11. Підгурська, І. А. Міжнародні мережі як форма взаємодії та розвитку партнерських відносин [Електронний ресурс] / Ірена Андріївна Підгурська.
 12. Підгурська, І. А. Типологія та організаційні форми міжнародних партнерських відносин [Електронний ресурс] / Ірена Андріївна Підгурська // Вісник Донецького національного університету. Сер. В: Економіка і право. – 2010. – Вип. 2, т. I. – С. 321-330.
 13. Підгурська, І. А. Стратегічні орієнтири формування міжнародних альянсів українських підприємств [Електронний ресурс] / І. А. Підгурська // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 2 (34). – С. 197-202.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Четверта промислова революція : зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Сохацька, І. В. Скавронська [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого та О. М. Сохацької. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 480 с.