Семчишин Ліда Михайлівна

semchishin l m

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Семчишин, Ліда Михайлівна Алгоритми комп'ютерної алгебри для розв'язання матричних рівнянь [Текст] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Семчишин Ліда Михайлівна ; Тернопільський національний економічний університет. - Тернопіль, 2011. - 177 с.
 2. Семчишин, Ліда Михайлівна Алгоритми комп'ютерної алгебри для розв'язання матричних рівнянь [Текст] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Семчишин Ліда Михайлівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 2011. - 18 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Семчишин, Л. Розв’язання прямокутних та розріджених систем лінійних рівнянь з λ-матрицями в моделях В. Леонтьєва [Електронний ресурс] / Л. М. Семчишин // Математичне та комп’ютерне моделювання. - 2009. – Вип. 2. – С. 121-133.
 2. Семчишин, Л. Розв'язування погано обумовлених систем лінійних алгебраїчних рівнянь у моделі Леонтьєва [Електронний ресурс] / Л. Семчишин // Вісник Тернопільського державного технічного університету. - 2009. — № 4. — С. 168-175.
 3. Семчишин, Л. Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь із багатовимірними λ-матрицями для динамічної моделі Леонтьєва [Електронний ресурс] / Лідія Семчишин // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. - 2009. - Вип. 10. С. 123-131.
 4. Недашковський, М. Узагальнені динамічні міжгалузеві моделі [Електронний ресурс] / Микола Недашковський, Лідія Семчишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2009. - № 1. – С. 169-187.
 5. Семчишин, Л. Розв’язування розріджених систем лінійних алгебраїчних рівнянь із блочними елементами [Електронний ресурс] / Лідія Семчишин // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. - 2007. - Вип. 6. - С. 128-135.
 6. Недашковський, М. Програмна реалізація методу відсічених систем і процедури лінійної алгебри в середовищі Matlab [Електронний ресурс] / М. Недашковський, Л. Семчишин, В. Поселюжна // Вісник Тернопільського нац. техн. ун-ту. - 2012. - № 1. - С.169-181.
 7. Семчишин, Л. М. Динаміка замкнутої виробничої системи [Електронний ресурс] / Л. М. Семчишин.
 8. Семчишин, Л. М. Динамічні математичні моделі в економіці / Л. М. Семчишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3. – С. 123-129.
 9. Семчишин, Л. М. Клетковые алгоритмы для систем линейных алгебраических уравнений с блочными элементами в моделях В. Леонтьева / Л. М. Семчишин // Компьютерная математика. – Киев, 2009. – Вып. 2. – С. 24-35.
 10. Поселюжна, В. Б. До питання збіжності колокаційно-ітеративного методу розв’язування крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь з імпульсним впливом і параметрами / В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Математичне та комп’ютерне моделювання : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2011. –  Вип. 5. – С. 213-225.
 11. Поселюжна, В. Б. Застосування методу відсічених систем у середовищі MАTLAB / В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Вісник Запорізького  національного університету : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя,  2011. –  Вип. 2. – С. 86-96.
 12. Семчишин, Л. М. Розв'язання систем алгебричних рівнянь з l-матрицями на паралельних обчислювальних системах / Л. М. Семчишин // Вісник Запорізького  національного університету : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 2. – С. 94-101.
 13. Семчишин, Л. М. Розв'язання систем алгебричних рівнянь з символьними елементами на ЕОМ / В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Математичне та комп’ютерне моделювання : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2013. –  Вип. 8. – С. 207-215.
 14. Недашковський, М. О. Аналіз обчислювальної стійкості алгоритмів розв'язання систем лінійних алгебричних рівнянь з матрицями / М. О. Недашковський, В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2013. –  № 1 (69). – С. 213-222.
 15. Семчишин, Л. М. Розв'язання числових систем лінійних алгебричних рівнянь з блочними елементами в середовищі MatLab / Л. М. Семчишин // Математичне та комп’ютерне моделювання : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2013. –  Вип. 9. – С. 92-99.
 16. Семчишин, Л. М. Програмна реалізація методу розв'язання розріджених числових систем  лінійних алгебричних рівнянь в середовищі МatLab / Л. М. Семчишин // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2013. –  № 4 (72). – С. 273-285.
 17. Семчишин, Л. М. Програмна реалізація розв'язання розріджених систем  лінійних алгебраїчних рівнянь / Л. М. Семчишин // Вісник Запорізького  національного університету : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя, 2013. –  № 2. – С. 91-99.
 18. Семчишин, Л. М. Погано обумовлені системи лінійних алгебраїчних рівнянь у моделі Леонтьєва [Електронний ресурс] / Л. М. Семчишин // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія : Фізико-математичні науки. - 2016. - Вип. 14. - С. 123-132.
 19. Поселюжна, В. Б. Розв’язування деяких класів інтегральних рівнянь нестаціонарним колокаційно-ітеративним методом / В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер. Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2012. — Вип. 6. — С. 195-204.
 20. Kostyshyn, N. Modeling of an effective strategy of the process of product implementation with reference to seasonality / Natalia Kostyshyn, Lida Semchyshyn, Tatiana Yakovets // Economic annals - XXI (економічний часопис - ХХІ). – 2018. – № 3-4. – C. 43-48.