Сегеда Людмила Миронівна

Людмила Миронівна Сегеда

 Кафедра банківської справи 

 Посада: викладач 

 Публікації:

 Статті:

 1. Сегеда Л. Грошово-кредитна політика та економічний розвиток держави / Л. Сегеда // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2002. – № 13. – С. 58-59.
 2. Сегеда Л. Дієвість грошово-кредитної політики та її інструмент як важливий чинник розвитку ринкових відносин / Л. Сегеда // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 3. – С. 101-108.
 3. Сегеда Л. М. Монетарна політика та грошово-кредитне регулювання: сутнісна характеристика та теоретичне розмежування [Електронний ресурс] Л. М. Сегеда // Наукові записки. Сер. Економіка. – Острог, 2011. – Вип. 16. – С. 402-409.
 4. Сегеда, Л. М. Досвід грошово-кредитного регулювання Європейського центрального банку і перспективи його використання в Україні [Електронний ресурс] / Людмила Миронівна Сегеда // The scientific heritage (Budapest, Hungary). Economic sciences. – 2016. – V. 1, № 3 (3). – P. 16-19.
 5. Сегеда, Л. Національний банк в системі заходів стабілізації грошово-кредитного ринку [Електронний ресурс] / Роксолана Михайлюк, Людмила Сегеда // Наука молода. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 13. – С. 173-178.
 6. Сегеда, Л. Національний банк України як базовий інститут антикризового регулювання економіки [Електронний ресурс] / Людмила Сегеда // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 14-15. – С. 233-242.
 7. Сегеда, Л. Пріоритетні цілі грошово-кредитної політики в Україні [Електронний ресурс] / Людмила Сегеда // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 4. – С. 44-47.
 8. Сегеда, Л. М. Вплив монетарної політики НБУ на формування депозитів фізичних осіб [Електронний ресурс] / Л. М. Сегеда // Фінанси, облік і аудит : наук. збірник. – Київ : КНЕУ, 2003. – Вип. 2. – С. 133-138.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст]: монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.]; за ред. О. В. Дзюблюка.– Тернопіль: Астон, 2012.– 358 с.
 2. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с.
 3. Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, Г. Р. Балянт, Ю. М. Галіцейська [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Відень : Premier Publishing, 2018. - 354 с.