Савельєв Євген Васильович

saveljevКафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Савельев, Евгений Васильевич Методологические проблемы организации социалистического соревнования в промышленности [Текст] : дис. ... докт. экономич. наук : 08.00.05 - экономика, организация управления и планирования народного хозяйства (промышленность) / Евгений Васильевич Савельев.– Тернополь : ТФЭИ, 1984.– 521 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Савельєв, Є. Економічна співпраця чи економічні війни?: Слово головного редактора [Текст] / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2006. – № 1. – С. 3-5.
 2. Савельєв, Є. Вибір національної економічної моделі України / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2007. – № 4. – С. 369-371.
 3. Європа регіонів: бенчмаркінг регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини та України / А. Крисоватий, Є. Савельєв, В. Адамик [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 191-214.
 4. Савельєв, Є. Економіка знань в аспекті включення України в європейський освітній простір і досвід ТДЕУ / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2006. – № 3. – С. 255-266.
 5. Савельєв, Є. Європа, Україна і Росія у системі глобальних тенденцій новітньої історії: фрагменти порівняльних досліджень / Є. Савельєв // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – Вип. 18, ч. 1. – С. 13-21.
 6. Савельєв, Є. Європейська економіка від Атлантики до Уралу: (ХІІІ економічний міжнародний форум у Криниці Гурській: інформація, роздуми, ідеї) / Є. Савельєв, І. Гладій, В. Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2003. – № 4. – С. 473-485.
 7. Савельєв, Є. Масова приватизація і реструктуризація в Україні: нескінченний процес? / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2003. – № 4. – С. 454-466.
 8. Савельєв, Є. Міжнародний рух капіталу в Україну та через неї / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2005.– № 1.– С. 31-56.
 9. Савельєв, Є. Міжнародний рух капіталу та Україна / Є. Савельєв // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2004.– Вип. 5-1.– С. 26-39.
 10. Савельєв, Є. Наука й освіта у становленні "Нової економіки" в Україні / Є. Савельєв, В. Куриляк // Журнал європейської економіки.– 2004.– № 1.– С. 45-78.
 11. Савельєв, Є. Наука та освіта як головна ланка реформування економіки України в ХХІ ст. (Україна в системі нової економіки) /Є. Савельєв, В. Куриляк //Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2003.– Вип. 5/1.– С. 121-137.
 12. Савельєв, Є. Новітній маркетинг: теоретичний і практичний аспекти / Є. Савельєв // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2005.– Вип. 3.– С. 113-133.
 13. Савельєв, Є. Передумови поглиблення і прискорення європейської інтеграції України / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2006.– № 2.– С. 111-118.
 14. Савельєв Є. Теорія інвестицій перехідних економік та інтеграційні процеси: пошук моделі для України / Є. Савельєв, О. Шило // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 79-80.
 15. Савельєв, Є. Україно-Русь, куди ж несешся ти? Дай відповідь! Слово головного редактора / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2007.– № 1.– С. 3-6.
 16. Савельєв, Є. Українсько-грецькі економічні стосунки: формування нових напрямків / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2007.– № 2.– С. 176-182.
 17. Савельєв, Є. Університети, час брати владу у новій економіці!: Слово головного редактора / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2007.– № 3.– С. 267-268.
 18. Савельєв, Є. Чотирнадцять складових новітньої парадигми економічного розвитку України / Є. Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2006.– Вип. 5-1.– С. 20-25.
 19. Савельєв, Є. В. Маркетинг: новітня теорія та міфи навколо нього / Є. В. Савельєв // Вісник економічної науки України.– 2007.– № 1.– С. 133-146.
 20. Савельєв, Є. В. Міжнародні послуги: сценарій розвитку для України ХХІ століття / Є. В. Савельєв // Вісник економічної науки України.– 2005.– № 2.– С. 149-159.
 21. Савельєв, Є. В. Регулювання розвитку економічних систем / Є. В. Савельєв, О. В. Длугопольський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. –Тернопіль, 2007.– Вип. 3.– С. 179-180.– Рец. на кн. : В. И. Ляшенко Регулирование развития экономических систем: теория, режимы, институты : монография. – Донецьк : ДонНТУ, 2006. – 668 с.
 22. Савельєв, Є. Європейська інтеграція чи європеїзація? / Євген Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2008.– № 1.– С. 3-5.
 23. Савельєв, Є. Кризи як природний стан економіки і управління ними / Євген Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2007.– Вип. 5.– С. 17-22.
 24. Савельєв, Є. Примусова ззовні шокова терапія / Євген Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2009.– № 1.– С. 3-4. – (Слово головного редактора).
 25. Савельєв, Є. Розвиток українського ринку цінних паперів як інтегрованого до світового / Євген Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008.– Вип. 5.– С. 19-25.
 26. Савельєв, Є. Соціальна революція мас в Україні (не хлібом єдиним) / Євген Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2008.– № 2.– С. 149-152.– (Слово головного редактора).
 27. Савельєв, Є. Україна як велика держава з економікою міжнародних послуг (сценарій розвитку для ХХІ століття) / Євген Савельєв // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2005.– Вип. 5-1.– С. 15-24.
 28. Формування нового світового економічного порядку : [аналітична записка за матеріалами Чотирнадцятої міжнар. наук. конф., Анталія, 29 верес.-6 жовт. 2009 р.] [Текст] / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Алла Мельник [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 4.– С. 107-120.
 29. Юрій, С. Новий світовий економічний порядок: історія, теорія, напрямки формування / Сергій Юрій, Євген Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2009. – № 4. – С. 353-370.
 30. Юрій, С. Формування нового світового економічного порядку: науково-практичні підходи / Сергій Юрій, Євген Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 5.– С. 13-26.
 31. Юрій, С. Час "Ч" - H-HOUR: радикальні економічні реформи в Україні на виході з кризи / Сергій Юрій, Євген Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2008.– № 4.– С. 387-402.
 32. Куриляк, В. Є. Вплив глобалізації на економічний розвиток України / В. Є. Куриляк, Є. В. Савельєв // Економіка України. – 2012. – № 9. – С. 57-69.
 33. Куриляк, В. Українська модернізація в системі формування нового світового економічного порядку / Віталіна Куриляк, Євген Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2012. – № 1, т. 11. – С. 27-38.
 34. Глобальні світоцивілізаційні процеси та економічна політика європейських країн, що розвиваються : [аналітична записка за матеріалами п'ятнадцятої міжнародної наукової конференції, м. Пафос, Кіпр, 29 вересня-6 жовтня 2010 р. / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Ольга Кириленко [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2010.– жовтень-грудень (№4).– С. 160-179.
 35. Савельєв, Є. Економічна співпраця чи економічні війни?: Слово головного редактора / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2006.– березень (№1).– С. 3-5.
 36. Савельєв, Є. Інтернаціоналізація – основа реформування вищої освіти України [Електронний ресурс] / Євген Савельєв // Психологія і суспільство. – 2001. – № 2. – С. 26-32.
 37. Юрій, С. Становлення і розвиток українського ринку цінних паперів та його інтеграція до світового (аналітична записка за матеріалами Тринадцятої міжнародної наукової конференції, Анталія-2008) / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Алла Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008.– Вип. 4. – С. 165-181.
 38. Реформи у глобальній економіці та Україна : [аналітична записка за матеріалами шістнадцятої підсумкової Міжнар. конф., м. Гувес, Крит-Греція, 23-30 верес. 2011 р.] / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Ольга Кириленко [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 4 : жовт.-груд. – С. 173-191.
 39. Юрій, С. Світова фінансова криза та структурні реформи в Україні / С. Юрій, Є. Савельєв // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект.– 2009.– ч. 3.– С. 1023-1028.
 40. Савельєв, Є. Дослідження методичних проблем менеджменту підприємства / Євген Савельєв // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 2. – С. 138-139. – (Рец. на кн. : Мізюк Б. М. Системні основи теорії та інструментарій менеджменту підприємства : монографія. - Львів : Коопосвіта, 2000. - 418 с.).
 41. Савельєв, Є. Бенчмаркінгові методи управління конкуренцією у світовій економіці / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк, Галина Смалюк // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 1. – С. 3-27.
 42. Савельєв, Євген Реформування української економіки : невідкладність і пріоритетність / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 4 : груд. – С. 387-400.
 43. Савельєв, Є. В. Пріоритети у реформуванні української економіки / Є. В. Савельєв, В. Є. Куриляк // Економіка України. – 2015. – № 5. – С. 79-88.
 44. Савельєв, Є. Концепція регіональних реформ в Україні на рівні NUTS / Євген Савельєв, Максим Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 1. – С. 92-120.
 45. Юрій, С. Національні економічні інтереси України: методологічні аспекти та рішення для регіону Чорноморського басейну / Сергій Юрій, Євген Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-2. – С. 13-31.
 46. Савельєв, Є. Соціально-економічна орієнтація валютно-курсової політики України: плаваючий валютний курс, офіційна доларизація чи валютна рада / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 149-165.
 47. Савельєв, Є. Валютнокурсова політика України: сучасні тенденції та вимір валютного курсу / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 4. – С. 424-444.
 48. Кластери у світовій та європейській економіці / Андрій Крисоватий, Євген Савельєв, Ольга Кириленко [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2013. - Вип. 4. - С. 131-142.
 49. Сіску, Т. Валютні режими і валютнокурсова політика України у вимірах "благословенної" і "неблагословенної" трійці / Томас Сіску, Євген Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 2.– С. 143-171.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри : монографія / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К. : Знання, 2007. – 595 с.
 2. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.
 3. Local production systems in countries in and outside the EU : from theory to practice [Електронний ресурс] : monograph / S. Tonkova, K. Borsekova, A. Yusupova, O. Byrmatova. - Sofia : UNWE, 2014. - 409 p.
 4. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 5. Савельєв, Є. В. Фінансові інструменти в системі нового світового економічного порядку [Текст] / Є. В. Савельєв, С. І. Юрій // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 30-33.
 6. Савельев, Є. В. Новий економічний порядок : гносеологічний зміст та функціональна спрямованість [Текст] / Є. В. Савельев, С. І. Юрій // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 26-30.
 7. Савельєв, Є. В. Novus Ordo Mundi чи Novus Ordo Seclorum [Текст] / Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – C. 13-26.
 8. Савельєв, Є. В. Інтеграція зон вільної торгівлі - основа глобального прийняття нового світового економічного порядку [Текст] / Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 37-39.
 9. Савельєв, Є. В. Валютна дилема у світовому економічному порядку [Текст] / Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 33-37.
 10. Савельєв, Є. В. Перспективи України на світовому аграрному ринку [Текст] / Є. В. Савельєв, Г. Ф. Смалюк // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 410-425.
 11. Куриляк, В. Є. Вплив глобалізації на економічний розвиток України [Текст] / В. Є. Куриляк, Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 369-382.
 12. Козак, Ю. Г. Використання конкурентних переваг третинного сектору економіки [Текст] / Ю. Г. Козак, Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 426-443.
 13. Козак, Ю. Г. Геоекономічні і геостратегічні передумови структурних зрушень економіки України [Текст] / Ю. Г. Козак, Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 405-410.
 14. Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України [Текст] : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк [та ін.] ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 504 с.
 15. Глобальна економічна криза 2008–2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні : монографія /  [В. П. Антонюк, С. С. Аптекар, Н. А. Балтачеєва та ін.] ; під заг. ред. В. І. Ляшенка. — Донецьк : ЮгоВосток, 2010. — 414 c.
 16. Структурні  реформи  економіки:  світовий  досвід,  інститути,  стратегії  для  України:  монографія  /  О. І. Амоша, С. С. Аптекар, М. Г. Білопольський, С. І. Юрій та ін. – ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНМС України. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с. 
 17. Local Production Systems: Analysis and Forecasting of Regional Economic  Development  /ed. by A.S. Novoselov and V.E. Seliverstov.  –  Novosibirsk, Sofia, Lodz, Banska Bystrica, Ternopil, 2015. – 362 p. 
 18. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 19. Куриляк, В. Є. Бенчмаркінг як система співробітництва в умовах конкуренції [Текст] / В. Є. Куриляк, Є. В. Савельєв, Г. Ф. Смалюк // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 269-280.
 20. Куриляк, В. Є. Кластери та наукові парки як рухома сила становлення креативної економіки [Текст] / В. Є. Куриляк, Є. Ю. Куриляк, Є. В. Савельєв // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 255-259.
 21. Куриляк, М. Ю. Реформування на першому рівні регіональних відносин в Україні [Текст] / М. Ю. Куриляк, Є. В. Савельєв // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 41-44.
 22. Куриляк, М. Ю. Принцип субсидіарності в системі регіонального управління [Текст] / М. Ю. Куриляк, Є. В. Савельєв // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 40-41.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: підручник / Є. В. Савельєв. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 450с.
 2. Innovative Strategies of Territorial Development of V4 : Experience for Ukraine [Електронний ресурс] : text-book / Y. Savelyev, I. Lishchynskyy, M. Lyzun [et al.]. - Ternopil : Terno-graf, 2016. - 216 p.
 3. Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка [Текст] : підручник / Є. В. Савельєв, І. Я. Зварич. - 4-те вид., переробл. та доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 424 с.
 4. Савельєв, Є. В. Міжнародний маркетинг [Текст] : навч. посіб. Ч.1. / Є. В. Савельєв. – К. : ІСДО, 1995. – 94 с.
 5. Савельєв, Є. В. Європейська інтеграція і маркетинг. Наукові нариси [Текст] / Є. В. Савельєв. – Тернопіль : Карт- бланш, 2003. – 482 с.
 6. Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів [Текст] / Є. В. Савельєв. – Підручник для магістрантів з міжнародної економіки. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 504 с.
 7. Новітній маркетинг [Текст] / Є. В. Савельєв, О. С. Братко, М. Я. Матвіїв [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 296 с.
 8. Економічні проблеми ХХІ століття : міжнародний та український виміри [Текст] : монографія / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К. : Знання, 2007. – 595 с.
 9. Міжнародна економіка на початку ХХІ століття : пріоритети і моделі розвитку [Текст] : Матеріали наукової студентської конференції. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 148 с.
 10. Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка [Текст] : підручник / Є. В. Савельєв. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 622 с.
 11. Вісник Тернопільського національного економічного університету : зб. наукових праць [Текст]. вип.1 : січень-березень 2009 рік / гол. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 223 с.
 12. Вісник Тернопільського національного економічного університету [Текст] : науковий журнал. вип. 2 : квітень-червень 2009 рік / гол. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 158 с.
 13. Новітній маркетинг [Текст] : навч. посіб. / за ред. Є.В.Савельєва. – К. : Знання, 2008. – 420 с . – (Вища освіта ХХІ століття).
 14. Вісник Тернопільського національного економічного університету [Текст] : науковий журнал. вип.4 : жовтень-грудень 2009 рік / гол. ред. Мельник А. Ф. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 135 с.
 15. Вісник Тернопільського національного економічного університету [Текст] : науковий журнал. вип.5 : жовтень-грудень 2009 рік / гол. ред. Мельник А. Ф. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 423 с.
 16. Структурні реформи економіки : світовий досвід, інститути, стратегії для України [Текст] : монографія / Б. М. Андрушків, О. І. Амоша, С. С. Аптекар [та ін.] ; наук. ред. В. І. Ляшенко, Є. В. Савельєв. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с.
 17. Savelyev, Yavhen Marketing and management of tourist market [Текст] : the collection of papers / Yavhen Savelyev, Alla Uniyat, Zoryana Boyko. – Ternopil : TNEU, 2007. – 680 p.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Європейська інтеграція і Україна : радикальні економічні реформи : аналіт. зап. [за підсумками Двадцятої міжнар. наук. конф., (13–27 вересня 2016 р., м. Бодрум, Туреччина)]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с.
 2. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : аналіт. зап. [за підсумками дослідження держбюджетної науково- дослідної теми «Бенчмаркінг регіонального розвитку Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна» і Міжнар. наук. конф. «Європа регіонів та Україна: розвиток і співпраця», що відбулася у м. Будва – Чорногорія, 13-27 вересня 2017 р.)]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 43 с.