Урсакій Юлія Анатоліївна

10Кафедра менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дисертації:

  1. Урсакій, Юлія Анатоліївна Підвищення конкурентоспроможності підприємств на засадах управління якістю життя [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Юлія Анатоліївна Урсакій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 236 с.
  2. Урсакій, Юлія Анатоліївна Підвищення конкурентоспроможності підприємств на засадах управління якістю життя [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Анатоліївна Урсакій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

  1. Урсакій, Ю. Управління мотивацією на засадах якості життя як засіб підвищення продуктивності та конкурентоспроможності підприємства / Юлія Урсакій // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 101-105.
  2. Урсакій, Юлія Конкурентна перевага організації в контексті управління якістю життя / Юлія Урсакій // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 58-60.
  3. Урсакій, Ю. А. Роль соціальних технологій у підвищенні рівня життя населення / Ю. А. Урсакій // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 329-332.
  4. Урсакій, Ю. А. Аналіз розвитку соціальної сфери Росії у 2009 році [Електронний ресурс] / Ю. А. Урсакій // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2010. – Вип. II(38). – С. 122-130.
  5. Урсакій, Ю. А. Підхід до оцінювання конкурентоспроможності підприємств [Електронний ресурс] / Ю. А. Урсакій // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. – 2013. – Вип. 24. – С. 183-189.
  6. Урсакій, Ю. А. Теоретико-методологічне обґрунтування концепції та методів системного управління якістю життя [Електронний ресурс] / Ю. А. Урсакій // Вісник соціально-економічних досліджень . – 2013. – Вип. 2(49), ч. 2. – С. 206-210.