Ухач Василь Зіновійович

УхачКафедра теорії та історії держави і права

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Ухач, В. З. Державотворча діяльність ОУН в обороні національного шкільництва на західноукраїнських землях(30 рокиXXст.) (історико-правовий аспект) / В. З. Ухач // Актуальні проблеми правознавства. – 2012. – Вип. 1 (2). – С. 58-64.
 2. Ухач, В. З. Державотворчі ідеї проводу українських націоналістів в 1940-1950 роках: формування, генезис / В. З. Ухач // Актуальні проблеми правознавства. – 2013. – Вип. 1 (3). – С. 76-82.
 3. Колодійчук, Н. Р. Звичаєве козацьке право : становлення, генезис, характерні риси / Н. Р. Колодійчук, В. З. Ухач // Правова система України в умовах європейскої інтеграції : погляд студентської молоді : зб. тез доп. XIII Всеукр. студ. конф. [м. Тернопіль, 8 квіт. 2016 р.]. – Тернопіль : Вектор, 2016. – С. 38-41.
 4. Ухач, В. З. Концептуальні підходи до періодизації історії держави і права України / В. З. Ухач // Актуальні проблеми правознавства. – 2011. – Вип. 1. – С. 81-88.
 5. Ухач, Василь Зіновійович Питання державності в ідеологічних концепціях і програмних документах українських націоналістів (30-40 рр. ХХ ст.) / Василь Зіновійович Ухач // Актуальні проблеми правознавства. – 2016. – Вип. 1. – С. 32-36.
 6. Ухач, В. З. Питання форми правління в укранській державі в контексті державотворчих ідей проводу ОУН / В. З. Ухач // Правопорядок у державному та суспільному розвитку : національний і міжнародний вимір : зб. матеріалів юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. ; тези наук. доп. [м. Київ, 24 лют. 2012 р.]. – К. : ЮНІПК, 2012. – С. 46-50.
 7. Ухач, В. З. Правотворча діяльність уряду А. Волошина : сучасний історіографічний дискурс / В. З. Ухач // Україна в умовах реформування правової системи : сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 8-9 квіт. 2016р.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2016. – С. 213-216.
 8. Куйбіда, А. Ю. Розвиток шлюбно-сімейних правовідносин в Київській Русі / А. Ю. Куйбіда, В. З. Ухач // Правова система України в умовах європейскої інтеграції : погляд студентської молоді : зб. тез доп. XIII Всеукр. студ. конф. [м. Тернопіль, 8 квіт. 2016 р.]. – Тернопіль : Вектор, 2016. – С. 50-53.
 9. Ухач, В. З. Генезис державотворчих ідей проводу українських націоналістів в 1940-1950 роках XX століття [Електронний ресурс] / В. З. Ухач // Порівняльно-аналітичне право. Електронне науково-фахове видання. – 2014. – № 5.
 10. Ухач, В. З. Наукові проблеми періодизації історії держави і права України [Електронний ресурс] / В. З. Ухач // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2011. – № 2(19). – С. 28-31.
 11. Ухач, В. "Одноденна" держава. Карпатська Україна в сучасній історіографії: історико-правовий аналіз (вибрані аспекти) [Електронний ресурс] / В. Ухач // Актуальні проблеми правознавства. – 2016. – Вип. 2. – С. 34-40.
 12. Ухач, В. Державотворча діяльність УГВР – всеукраїнського верховного органу національно-визвольної боротьби 40-50 років XX століття (історіографічний дискурс) [Електронний ресурс] / В. Ухач // Актуальні проблеми правознавства. – 2016. – Вип. 4. – С. 15-21.
 13. Ухач, В. Карпато-Українська держава в сучасній вітчизняній історіографії (вибрані аспекти) [Електронний ресурс] / В. Ухач // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Історичні науки. - 2016. - Вип. 25. - С. 195-200.
 14. Ухач, В. З. Сучасна вітчизняна історіографія Волинської трагедії 1943 року [Електронний ресурс] / В. З. Ухач // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - 2014. - Вип. 40. - С. 229-233.
 15. Ухач, В. З. Військові формування УПА (Б-Б)-УНРА в національному русі опору періоду Другої світової війни: сучасний історіографічний дискурс (вибрані аспекти) [Електронний ресурс] / В. З. Ухач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2015. - № 3. – С. 74-81.
 16. Ухач, В. З. Підпільний український парламент (УГВР): сучасна українська історіографія (вибрані аспекти) [Електронний ресурс] / В. З. Ухач // Порівняльно-аналітичне право. Електронне наукове фахове видання. – 2016. - № 4. – С. 53-59.
 17. Ухач, В. З. Державотворча діяльність ОУН в царині культури та освіти в 1929-1944 рр. (джерелознавчий та історіографічний аспект) [Електронний ресурс] / В. З. Ухач // Збірник наукових праць Черкаського національного університету. Сер. Історичні науки. – 2012. – № 22 (235). – С. 33-42.
 18. Ухач, В. З. Формування та генезис державотворчих ідей Проводу українських націоналістів в 1940-1950 роках XX століття [Електронний ресурс] / В. З. Ухач // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – Вип. 21, ч. 1, т.1. – С. 102-104.
 19. Ухач, В. Волинь 1943: погляд сучасної української історіографії [Електронний ресурс] / ВасильУхач // Боротьба за Україну в 1943–1944 рр.: влада, збройні сили, суспільство : зб. наук. праць. – 2014. – С. 148-160.
 20. Ухач, В. Українсько-польські взаємини 1942 – 1944 рр.: сучасний історіографічний дискурс (вибрані аспекти) [Електронний ресурс] / ВасильУхач // Східноєвропейський історичний вісник. – Спец. вип. ІІ. – 2017. – С. 100-107.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Ухач В. З. На фронті духовної боротьби. Державотворча діяльність ОУН в царині культури та освіти (20-40 роки XX ст.) : монографія / В. З. Ухач. – Тернопіль: Вектор, 2011. – 220 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Ухач, В. З. Юридична деонтологія і професійна етика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. З. Ухач. - Тернопіль : Вектор, 2015. - 335 с.
 2. Ухач, В. З. Судова риторика [Електронний ресурс] : навч. посіб. (опорн. консп. лекцій) / В. З. Ухач. – Тернопіль : Вектор, 2011. – 114 с.
 3. Ухач, В. З. Історія держави і права України [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. З. Ухач. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 116 с.
 4. Ухач, В. З. Історія держави і права України [Електронний ресурс] : навч. посіб. (консп. лекцій) / В. З. Ухач. – Тернопіль : Вектор, 2011. – 377 с.