Шинкарик Микола Іванович

Shynkaryk

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: проректор з науково-педагогічної роботи

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шинкарик, Николай Иванович Гибридные интегральные преобразования (Фурье, Лежандра) с применением к задачам математической физики : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.01.02 / Черновиц. гос. ун-т им. Ю. Федыковича. - Черновцы, 1990. - 153 с.
 2. Шинкарик, Николай Иванович Гибридные интегральные преобразования (Фурье, Лежандра) с применением к задачам математической физики : автореферат дис. ... кандидата физико-математических наук : 01.01.02 / Черновиц. гос. ун-т им. Ю. Федыковича. - Черновцы, 1990. - 15 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Ленюк, М. Обчислення невласних інтегралів методом гібридного інтегрального перетворення типу (Конторовича-Лєбєдєва)–Фур’є на полярній осі r≥Ro>O [Електронний ресурс] / М. Ленюк, М. Шинкарик // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 643. – С. 24-29.
 2. Ленюк, М. П. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Бесселя-Ейлера на сегменті полярної осі [Електронний ресурс] / М. П. Ленюк, М. І. Шинкарик // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер. Фізико-математичні науки. – 2008. – Вип. 1. – С. 122-133.
 3. Шинкарик, М. Оптимізація прибутку з використанням степеневої виробничої функції / Микола Шинкарик, Степан Попіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 41-43.
 4. Журавель, Г. Пріоритети розвитку вищої освіти України в умовах глобалізації економіки / Григорій Журавель, Микола Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1.– С. 214-220.
 5. Неміш, В. М. Кручення ортотропних тіл обертання з гіпотрохоїдальними поверхнями [Електронний ресурс] / В. М. Неміш, М. І. Шинкарик // Чотирнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : матеріали конф. [Київ, 19-21 квіт. 2012 р.]. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 314.
 6. Журавель, Г. Болонська декларація: шляхи реалізації / Григорій Журавель, Микола Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-1. – С. 61-66.
 7. Ленюк, О. М. Розв’язання задачі дифузії тепла скінченним гібридним інтегральним перетворенням типу Лежандра-Бесселя-Фур'є на сегменті / О. М. Ленюк, О. М. Нікітіна, М. І. Шинкарик // Вісник Херсонського національного технічного університету. - 2016. - № 3. - С. 35-39.
 8. Ленюк, О. М. Моделювання динамічних процесів методом скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур'є на сегменті / О. М. Ленюк, О. М. Нікітіна, М. І. Шинкарик // Вісник Херсонського національного технічного університету. - 2017. - № 3(1). - С. 60-64.
 9. Нікітіна, О. М. Скінченне гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур'є на сегменті з двома точками спряження / О. М. Нікітіна, М. І. Шинкарик // Вісник Херсонського національного технічного університету. - 2015. - № 3(54). - С. 47-51.
 10. Гевко, Р. Б. Динамічний розрахунок запобіжного пристрою шнекового транспортера / Р. Б. Гевко, Ю. Б. Гладьо, М. І. Шинкарик, О. М. Клендій // Вісник інженерної академії України. - 2014. - № 2. - С. 163-168.
 11. Петрик, М. Р. Математичне моделювання двокомпонентної десорбції в нанопористому середовищі / М. Р. Петрик, Д. М. Михалик, О. Ю. Петрик, М. І. Шинкарик // Вісник Херсонського національного технічного університету. - 2016. - № 3(58). - С. 384-387.
 12. Петрик, М. Р. Моделювання та ідентифікація параметрів процесів дифузійного перенесення в багатошарових оксидних наноплівках / М. Р. Петрик, Д. М. Михалик, М. І. Шинкарик, О. Ю. Петрик, Н. В. Бабій // // Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер. Технічні науки. - 2014. - Вип. 10. - С. 167-178.
 13. Ленюк, П. М. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Бесселя-Ейлера на сегменті полярної осі / М. П. Ленюк, М. І. Шинкарик // Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер. Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2008. — Вип. 1. — С. 122-132.
 14. Ленюк, П. М. Скінченне гібридне інтегральне перетворення типу Фур’є-Лежандра-Бесселя на кусково-однорідному сегменті / М.П. Ленюк, М.І. Шинкарик // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2013. — Вип. 8. — С. 101-113.
 15. Ленюк, О. М. Моделювання процесів динаміки методом скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур’є на сегменті / О. М. Ленюк, О. М. Нікітіна, М. І. Шинкарик // Матеріали XVIIІ Міжнародної конференції з математичного моделювання, присвяченої 100 – річчю з дня народження академіка Ю. О. Митропольського. - 2017. - С. 121-122.
 16. Журавель, Г. П. Про системи оцінювання знань студентів [Текст] / Журавель Г. П., Шинкарик М. І. // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 31 травня-01 червня 2018 р.] / редкол. : О. В. Адамик, В. А. Дерій, З. В. Задорожний [та ін.]. - Тернопіль: ТНЕУ, 2018. - С.302-306.
 17. Журавель, Г. П. Проблеми входження у європейський освітньо-інформаційний простір [Текст] / Г. П. Журавель, М. І. Шинкарик // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 10-11 жовт. 2014 р.] / редкол. : З. В. Задорожний, В. А. Дерій, М. Р. Лучко [та ін.] ; гол. ред. З. В. Задорожний. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - С. 152-154.
 18. Нікітіна О. М. Розв'язування задач математичної фізики методом скінченного гібридного інтегрального перетворення Лежандра- Фур'є–Бесселя / О. М. Нікітіна, М. І. Шинкарик // Шістнадцята Міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука [14–15 травня 2015 р.]. Т. 1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. — К.: НТУУ «КПІ», 2015. - С. 169-170.
 19. Нікітіна, О. М. Скінченне гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур'є на сегменті [R0,R3] з двома точками спряження / О. М. Нікітіна, М. І. Шинкарик // Вісник Херсонського національного технічного університету. - 2014. - № 3(50). - С. 384-389.
 20. Y. Maslyiak, A. Pukas, I. Voytyuk and M. Shynkaryk, "Environmental monitoring system for control of air pollution by motor vehicles," 2018 XIV-th International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH), Lviv, 2018, pp. 250-254.
 21. M. Dyvak, N. Porplytsya, I. Borivets and M. Shynkaryk, "Improving the computational implementation of the parametric identification method for interval discrete dynamic models," 2017 12th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Lviv, 2017, pp. 533-536.
 22. Darmorost, Iryna Statistical Analysis of Measuring Errors the Pollution of the Atmospheric Bottom Layer by Exhaust Gas / Iryna Darmorost, Petro Stakhiv, Mykola Shynkaryk, Vasylyna Melnyk // Advanced computer information technologies [Електронний ресурс] = АСІТ 2018 : International Conference Proceedings [Ceske Budejovice, June 1-3, 2018] / responsible for the issue M. Dyvak. - Ceske Budejovice : [w. p.], 2018. - С. 26-29.
 23. Петрик, Михайло Математична модель дифузійних процесів вуглеводнів у нанопористому каталістичному середовищі цеоліту ZSV-5 з використанням ізотерми Ленгмюра / Михайло Петрик, Ігор Бойко, Микола Шинкарик, Оксана Петрик // Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50 - річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 вересня   2018 р. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2018. – С.152 -153.
 24. Журавель, Г. П. Про фінансове забезпечення інноваційного розвитку вищої освіти / Г. П. Журавель, М. І. Шинкарик // Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті : збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (11–12 жовтня 2018 р.) . – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2018. – С. 377-381.
 25. Нікітіна, О. М. Застосування методу гібридних інтегральних перетворень в математичній фізиці / О. М. Нікітіна, М. І. Шинкарик // Сімнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука [Київ, 19-20 травня 2016 р.] : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – 2016. – С. 213-215.
 26. Шинкарик, Н. И. Теоремы разложимости для многочленов Лежандра / Н. И. Шинкарик, М. П. Ленюк, П. П. Настасиев // Деп. в Укр.НИИНТИ 2. 07. 1982. – №3460. – С. 27-43.
 27. Шинкарик, Н. И. 0 некоторых интегральных преобразованиях Лежандра / Н. И. Шинкарик, В. В. Буневич // Деп. в Укр.НИИНТИ 21.12 1984. – №2155. – С. 16-24.
 28. Шинкарик, Н. И. Гибридные интегральные преобразования Фурье-Лежандра на прямой с применением к задачам математической физики / Н. И. Шинкарик, М. П. Ленюк. – Тернопольский финансово-экономический институт. – С. 13-18.
 29. Шинкарик, Н. И. Гибридные интегральные преобразования Фурье-Лежандра на ограниченной справа прямой / Н. И. Шинкарик // Деп. в Укр.НИИНТИ 19.02.1987. – №795.
 30. Шинкарик, Н. И. Построение интегральных преобразований Мелера-Фока на полупрямой методом δ–образних последовательностей / Н. И. Шинкарик, М. П. Ленюк // Деп. в Укр. НИИНТИ 04.05.1987. – № 1355. – С. 16-27.
 31. Шинкарик, Н. И. Построение интегральных преобразований Мелера-Фока на полупрямой методом δ–образних последовательностей / Н. И. Шинкарик, М. П. Ленюк // Деп. в Укр. НИИНТИ 05.01.1988. – №78. – С. 13-18.
 32. Шинкарик, Н. И. Гибридные интегральные преобразования Фурье-Лежандра на ограниченной справа прямой / Н. И. Шинкарик, М. П. Ленюк // Деп. в Укр.НИИНТИ 03.11.1989. – № 6702. – С. 17-20.
 33. Шинкарик, Н. И. Гибридные интегральные преобразования Фурье-Лежандра на полярной оси / Н. И. Шинкарик // Вычислительная и прикладная математика. – Киев, 1989. – Вып. 69.
 34. Шинкарик, М. І. Один класс гібридних інтегральних перетворень (Фур’є-Лежандра, Лежандра-Фур’є) / М. І. Шинкарик // Доповіді АН УРСР. Сер. А. – 1989. – № 7.
 35. Шинкарик, Н. И. Интегральные преобразования Мелера-Фока I-го рода на полярной оси с одной точки сопряжения / Н. И. Шинкарик, М. П. Ленюк // Математическая физика и нелинейная механика. – 1991. – Вип. 16 (50). – С. 4-6.
 36. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів методом інтегрального перетворення Мелера-Фока / М. І. Шинкарик // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач :зб. наук. праць. – Київ, 1992. – Вип. 1.
 37. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів методом Гібридних інтегральних перетворень (ГІП) Лежандра І-го роду на двошаровій полярній осі / М. І. Шинкарик // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач :зб. наук. праць. – Київ :Ін-т математики НАН України, 1993. – Вип. 2. – С. 305-312.
 38. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів методом інтегрального перетворення Лежандра І-го роду на кусково-однорідній полярній осі / М. І. Шинкарик // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач : зб. наук. праць. – Київ :Ін-т математики НАН України, 1994. – Вип. 4. – С. 209-219.
 39. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів методом інтегрального перетворення Фур’є на тришаровій декартовій осі / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач : зб. наук. праць. – Київ :Ін-т математики НАН України, 1994. – Вип. 5. – С. 226-231.
 40. Шинкарик, М. І. Стаціонарні температурні поля в кусково-однорідному ортотропному шарі / М. І. Шинкарик // Нелінійні краєві задачі математичної фізики і їх застосування :зб. наук. праць. – Київ, 1994.
 41. Шинкарик, М. І. Нестаціонарні температурні поля в багатошаровому ортотропному півпросторі / М. І. Шинкарик // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайовихзадач :зб. наук. праць. – Київ, 1994. – Вип.7. – С. 235-242.
 42. Шинкарик, М. І. Стаціонарні температурні поля в багатошаровому ортотропному півпросторі / М. І. Шинкарик // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач :зб. наук. праць. – Київ, 1994. – Вип. 6. – С. 215-222.
 43. Шинкарик, М. І. Підсумування функціональних рядів, породжених статичним рівнянням прогину вільно опертої ізотропної пластини / М. І. Шинкарик // Інтегральні перетворення та застосування до крайових задач : зб. наук. праць. В.13. – Київ, 1996. – С. 209-214.
 44. Шинкарик, М. І. Підсумування функціональних рядів, породжених статичним рівнянням прогину вільно опертої ізотропної кільчастої пластини / М. І. Шинкарик // Інтегральні перетворення та застосування до крайових задач : зб. наук. праць. – Київ, 1996. – С. 245-252.
 45. Шинкарик, М. І. Нестаціонарні температурні поля в суцільних півсферичних тілах. Симетрія по азимуту / М. І. Шинкарик // Нелінійні крайові задачі математичної фізики та їх застосування : зб. наук. праць. – Київ, 1996. – Ч. II. – С. 94-97.
 46. Шинкарик, М. І. Одна із задач моделювання дифузійних процесів в неоднорідному стержні / М. І. Шинкарик // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения : сб. науч. трудов. – Київ, 1998. – С. 238-239.
 47. Шинкарик, М. І. Математичне моделювання процесів фільтраційного переносу і відтиску для неоднорідного середовища (одномірна задача для обмеженої кусково-однорідної області переносу) / М. І. Шинкарик, М. Р. Петрик, О. Ю. Петрик // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения : сб. науч. трудов. – Київ, 1998. – С. 238-241.
 48. Шинкарик, М. І. Скінченні гібридні інтегральні перетворення типу (Канторовича-Лєбєдєва) 2-го роду Фур’є-Лежандра 2-го роду / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Київ : Інститут математики НАН України, 1999. – Вип. 3. – С. 69-85.
 49. Шинкарик, М. І. Зображення сім’ї функціональних рядів методами скінченного перетворення типу Фур’є- (Канторовича-Лєбєдєва) / М. І. Шинкарик // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения : сб. науч. трудов. – Київ, 1999.
 50. Шинкарик, М. І. Гібридне інтегральне перетворення типу (Канторовича-Лєбєдєва) -Фур’є на полярній вісі / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. - Чернівці : Прут, 2001. – Вип. 6. – С. 98-108.
 51. Shynkaryk, M. About the spectrumone class of hybrid differential operator sof the second order /М. I. Shynkaryk, М. Р. Lenyk // Bookofabstracts “Non-linearpartialdifferentialequations”. – Donetsk, 2001. – Р. 78.
 52. Шинкарик, М. І. Гібридні інтегральні перетворення типу Фур’є, Фур’є- (Канторовича-Лєбєдєва) на полярній вісі / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2001. – Вип. 7. – С. 128-142.
 53. Шинкарик, М. І. Підсумування функціональних рядів методом скінченого гібридного інтегрального перетворення типу Фур’є-(Канторовича-Лєбєдєва) Фур’є / М. І. Шинкарик, С. І. Француз //            Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2002. – Вип. 8. – С. 200-211.
 54. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів методом гібридних інтегральних перетворень типу (Конторовича-Лєбєдєва) 1-го роду - Ганкеля - 2-го роду на сегменті полярної вісі / М. І. Шинкарик, О. В. Білик // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2002. – Вип.к 9. – С. 3-11.
 55. Шинкарик, М. І. Підсумовування функціональних рядів методом гібридного інтегрального перетворення типу Фур’є-(Канторовича-Лєбєдєва) на полярній осі r≥R0>0 / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Сер. Фізико-математична математика. – Кам’янець-Подільський : Абетка - Нова, 2003. – Вип. 7. – С. 88-97.
 56. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів методом гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра 1-го роду - (Конторовича-Лєбєдєва) 2-го роду- Вебера / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – Тернопіль : ТДТУ, 2003. – Т. 8, № 3. – С. 108-116.
 57. Шинкарик, М. І. Підсумовування функціональних рядів методом скінченого гібридного інтегрального перетворення типу Фур’є-Ганкеля 2-го роду - Лежандра 2-го роду / М. І. Шинкарик, Л. О. Федорук // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2003. – Вип. 10. – С. 247-264.
 58. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів методом гібридного інтегрального перетворення типу (Канторовича-Лєбєдєва) 1-го роду- Лежандра 2-го роду, Ганкеля 2-го роду / М. І. Шинкарик // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2004. – Т. 9, № 4. – С. 158-168.
 59. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів методом гібридного інтегрального перетворення типу (Канторовича-Лєбєдєва) 1-го роду - Ганкеля 2-го роду (Канторовича-Лєбєдєва) 2-го роду / М. І. Шинкарик, К. В. Лакуста // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2004. – Вип. 11. – С. 38-48.
 60. Шинкарик, М. І. Підсумовування функціональних рядів методом скінченого інтегрального перетворення Фур’є на кусково-однорідному сегменті / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2005. – Вип. 12. – С. 205-224.
 61. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів методом інтегрального перетворення Фур’є на кусково-однорідній декартовій осі        / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2006. – Вип. 13. – С. 114-134.
 62. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів, методом інтегрального перетворення Ейлера на полярній вісі та сегменті [0,R] / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Nauka: teoria i praktyka-2007: materialy czwartej Miedzynarodowej naukowi-ptaktycznej konferencji. Tym 6 : Nowoczesne informacyjne technologie: Przemysl. – Nauka I studia. – С. 11-15.
 63. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Фур’є-Ейлера на полярній вісі R0≥0 / М. І. Шинкарик // Wiadomosci naukowej mysli-2007 : materialy III Miedzynarodowej naukowi-ptaktycznej konferencji[1-15 listopada 2007 roku]. – C. 15-20.
 64. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Ейлера-Фур’є на полярній вісі r≥R0>0 / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2008. – Вип.16. – С. 249-258.
 65. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Лежандра-Бесселя-Ейлера на полярній вісі / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Вестник Херсонского національного технического университета. – Херсон : ХНУ, 2008. – Вып. 2 (31). – С. 284-288.
 66. Шинкарик, М. І. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Фур’є-Бесселя-Ейлера на сегменті [R0,R3] полярної вісі / М. І. Шинкарик // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2009. – Вип. 17. –С. 183-196.
 67. Шинкарик, М. І. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора (Конторовича-Лєбєдєва) Лежандра – Бесселя на полярній осі r≥R0>0 / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Научынят потенциал на свена – 2009 : материали за V Международна научна практична конференція [София, 17-25 септември 2009]. –София : «Бял-Град-БГ» ООД, 2009. – Т. 8. – С. 24-35.         
 68. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора (Конторовича-Лєбєдєва) Лежандра-Бесселя на полярній осі r≥R0>0 / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Nostoleni modernivedy – 2009 : materialy V mezinarodni vedecko-prakticka conference. Dil 9. Matematika. Moderni informachi technologie. Chemie a chemika technogie: Praha Publishing House “Education and Science” g.r.o. – S. 3-13.
 69. Шинкарик, М. І. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора (Конторовича-Лєбєдєва) Лежандра-Бесселя на сегменті [R0,R3] полярної осі / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2009. – Вип. 18. – С. 62-77.
 70. Шинкарик, М. І. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Бесселя-Фур’є-(Конторовича-Лєбєдєва) / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Вестник Херсонского національного технического университета. – Херсон : ХНТУ, 2010. – Вып. 3 (39). – С. 266-271.
 71. Шинкарик, М. І. Скінченні гібридні інтегральні перетворення типу Фур’є-Ейлера- (Конторовича-Лєбєдєва) на сегменті [R0,R3] полярної осі / М. І. Шинкарик // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2010. – Вип. 19, ч. 1. – С. 243-253.
 72. Шинкарик, М. І. Перспективи інтеграції вищої освіти у європейський і світовий освітній простір / М. І. Шинкарик, Г. П. Журавель // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – Вип. 5-1. – С. 341-348.
 73. Шинкарик, М. І. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Ейлера-Бесселя-Конторовича-Лєбєдєва / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Вестник Херсонского національного технического университета. – Херсон : ХНТУ, 2011. – Вып. 3 (42). – С. 270-275.
 74. Шинкарик, М. І. Моделювання дифузійних процесів в неоднорідних середовищах з м’якими межами методом ГДО Лежандра-Фур’є-Бесселя на полярній осі / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2011. – Вип. 20. – С. 111-121.
 75. Шинкарик, М. І. Болонська декларація: шляхи реалізації / М. І. Шинкарик, Г. П. Журавель // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – Вип. 5/1. – С. 61-66.
 76. Шинкарик, М. І. Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Ейлера-Фур’є-Лежандра на сегменті [R1,R2]Ụ[R1,∞] полярної осі / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Perspektywiczne opracowania sa nauka I techikami. -2012 : materialy VIII Miezdzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji [07-15 listopada 2012 roku]. – Przemysl : Nauka I strudia, 2012. – Vol. 18. – Str. 67-78.
 77. Шинкарик, М. І. Глобалізаційні процеси в освіті: проблеми інтеграції / М. І. Шинкарик, Г. П. Журавель // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 5/2. – С. 94-101.
 78. Шинкарик, М. І. Гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра-Лежандра-Ейлера на полярній осі / М. І. Шинкарик // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2012. – Вип. 21/37. – С. 321-330.
 79. Шинкарик, М. І. Скінченні гібридні інтегральні перетворення типу Ейлера- (Конторовича-Лєбєдєва)-Фур’є на сегменті [R0,R3] полярної осі / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Вестник Херсонского національного технического университета. – Херсон : ХНТУ, 2012. – Вып. 2 (42). – С. 200-204.
 80. Шинкарик, М. І. Скінченне гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур’є на сегменті [R0,R3] / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Найновите научнипостижения – 2013 : материали за ІХ международнанаучна практична конференция[София, 17-25 марта 2013г.].–София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013. – Т. 21 : Математика физикась временни технологии на информации. – С. 34-43.
 81. Шинкарик, М. І. Скінченне гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра-Фур’є-Бесселя на сегменті [0,R3] / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк // Вестник Херсонского національного технического университета. – Херсон : ХНТУ, 2013. – Вып. 2 (47). – С. 191-197.
 82. Шинкарик, М. І. Пам’яті вченого. Життєвий шлях професора Ленюка Михайла Павловича / М. І. Шинкарик // Буковинський математичний журнал. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Т. 1, № 1-2. – С. 9-10.
 83. Шинкарик, М. І. Моделювання процесів динаміки методом скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур’є на сегменті / М. І. Шинкарик, М. П. Ленюк, О. М. Нікітіна // Вісник Херсонського національного технічного університету. – Херсон, 2017. – Вип. 3 (62), т. 1. – С. 60-64.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Вища математика [Текст] : підручник / В. А. Домбровський, І. М. Крижанівський, Р. С. Мацьків [та ін.] ; за ред. М. І. Шинкарика. – Тернопіль : Вид. Карп'юка, 2003. – 480 с.
 2. Типові індивідуальні розрахункові завдання з вищої математики [Текст] : навч. посіб. [електронний ресурс] / за ред. М. І. Шинкарика. – 4-те вид., доповн. – Тернопіль : Збруч, 2008. – 213 с.
 3. Алілуйко, А. М. Комплексні практичні індивідуальні завдання з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, В. М. Неміш, М. І. Шинкарик. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 158 с.
 4. Дидактичні матеріали курсу "Математика для економістів" [Електронний ресурс] / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, Р. М. Бабій [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2008. – 52 с.
 5. Вища математика у прикладах і задачах для економістів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 148 с.
 6. Математика для економістів / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, Р. М. Бабій [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2008. - Ч. 2. : Теорія імовірностей і математична статистика. – 144 с.
 7. Загальні рекомендації з підготовки, оформлення, захисту й оцінювання випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого бака-лаврського і другого магістерського рівнів/ за ред. доц. М. І. Шинкарика. – Тернопіль: ТНЕУ, 2018. – 60 с.
 8. Практикум з теорії імовірностей та математичної статистики [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. ек. спец. / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, В. О. Єрьоменко, О. М. Мартинюк, М. І. Шинкарик. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. - 352 с.
 9. Математика для економістів [Електронний ресурс] / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, Р. М. Бабій [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2008. – 144 с.
 10. Єрьоменко, В. О. Математична статистика [Текст] / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 247 с.
 11. Єрьоменко, В. О. Математична статистика.Теоретичний матеріал, практикум,індивідуальні завдання [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 247 с.
 12. Практикум з теорії імовірностей та математичної статистики [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, Р. М. Бабій, А. І. Процик. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 320 с.
 13. Практикум з теорії імовірностей та математичної статистики [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, Р. М. Бабій, А. І. Процик. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 317 с.
 14. Єрьоменко, В. О. Теорія імовірностей . Теоретичний матеріал, практикум, індивідуальні завдання [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 176 с .
 15. Єрьоменко, В. О. Теорія імовірностей. Теоретичний матеріал, практикум, індивідуальні завдання [Текст] / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик. – навч. посіб. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 176 с.
 16. Єрьоменко, В. О. Теорія імовірностей. Теоретичний матеріал, практикум, індивідуальні завдання [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 176 с.
 17. Іващук, О. Т. Математика [Текст] : навч. посіб. / О. Т. Іващук, С. А. Пласконь, О. С. Башуцька ; за ред. М. І. Шинкарика. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 214 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).
 18. Ректор і університет - одна історія на двох [Текст] / кол. авт. Г. П. Журавель, А. І. Крисоватий, Б. Л. Луців, М. І. Шинкарик ; кер. проекту В. Г. Дем'янишин. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 270 с.
 19. Типові індивідуальні розрахункові завдання з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / за ред. М. І. Шинкарика. – Тернопіль : Вид. Карп'юка, 2003. – 208 с.
 20. Типові індивідуальні розрахункові завдання з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / за ред. М. І. Шинкарика. – 4-те вид., доповн. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 208 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик, В. М. Неміш, М. І. Шинкарик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. — 90 с.
 2. Методичні вказівки до вивчення розділу "Математична статистика" дисципліни ТІМС [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. - 118 с.
 3. Методичні вказівки до вивчення розділу "Теорія ймовірностей" дисципліни ТІМС [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. - 147 с.
 4. Тестові завдання з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 65 с.
 5. Комплексні практичні індивідуальні завдання з теорії ймовірностей та математичної статистики [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. - 62 с.
 6. Комплексні практичні індивідуальні завдання з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 91 с.
 7. Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 91 с.