Щербай Галина Олексіівна

щербай галина олексіівна

Кафедра податків та фіскальної політики

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

  1. Щербай, Г. Господарська діяльність у бюджетних організаціях і установах як об’єкт обліку / Галина Щербай // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 234-236.
  2. Щербай, Г. О. Функціональне призначення бюджетних організацій й установ / Г. О. Щербай // Інтеграційні економіко-правові напрями розвитку України та країн близького зарубіжжя: матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. [Львів, 31 січ. 2012 р.] /голова оргкоміт. І. М. Копич.– Львів: ЛКА, 2012.: Секція Економіка.– С. 69-70.
  3. Щербай, Г. Теоретичні засади методики обліку господарської діяльності в бюджетних установах / Галина Щербай // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 268-271.
  4. Щербай, Г. Нормативно-правове забезпечення та облік прав на об’єкти інтелектуальної власності: вітчизняний і зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Г. Щербай // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – Херсон, 2015. – Вип. 14, ч.4. – С. 152-155.
  5. Щербай, Г. Зарубіжний досвід реформування податкової системи / Г. Щербай // Напрями підвищення конкуренто-спроможності податкової політики в Україні : матеріали наук.-практ. круглого столу : – Ірпінь : НУДПСУ, 2012. – С. 202-204.