Яцків Василь Васильович

яцків

Кафедра кібербезпеки

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: доцент

Посада6 в.о. завідувача кафедри

 1. Яцків, Василь Васильович Методи кодування та цифрової обробки повідомлень в розподілених системах з оптичним каналом зв'язку [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / Яцків Василь Васильович ; Івано-Франківський держ. технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2001. - 170 с.
 2. Яцків, Василь Васильович Методи кодування та цифрової обробки повідомлень в розподілених системах з оптичним каналом зв'язку [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / Яцків Василь Васильович ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 2001. - 19 с.
 3. Яцків, Василь Васильович Теоретичні основи створення і структурна організація компонентів безпровідних сенсорних мереж підвищеної ефективності [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Яцків Василь Васильович ; Тернопільський нац.екон. ун-т. - Тернопіль, 2016. - 280 с.
 4. Яцків, Василь Васильович Теоретичні основи створення і структурна організація компонентів безпровідних сенсорних мереж підвищеної ефективності [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Яцків Василь Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 40 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Яцків, В. В. Завадозахищений метод передавання даних у безпровідних сенсорних мережах / В. В. Яцків, Н. Г. Яцків, Д. І. Боднар // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Сер. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2009. – Вип. 446. – С. 117-120.
 2. Яцків, В.В. Безпровiднi сенсорнi мережi на основi оптичного каналу зв'язку // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 426: Фізика. Електроніка.: Тематичний випуск. Комп'ютерні системи та компоненти? Частина ІІ. Чернівці: ЧНУ, 2008. С. 153-156.
 3. Нелінійне кодування даних в безпровідних сенсорних мережах : (текст на англ. мові ) / В. Яцків, Су Дзюнь, Н. Яцків, А. Саченко // Комп'ютинг. – 2011. – Вип. 4, т. 10. – С. 383-390.
 4. Яцків, В. В. Лазерна система дистанційного контролю глибинно-насосних установок / В. В. Яцків // Методи та прилади контролю якості. – 1998. – № 2. – С. 61-63.
 5. Яцків, В. В. Оцінка ефективності двомірних методів маніпуляції сигналів з самосинхронізацією / В. В. Яцків // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Сер. Технічна кібернетика та електрифікація ОПЕК. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 1998. – № 35. – С. 126-132.
 6. Яцків, В. В. Нелінійний метод перетворення гармонічного сигналу в фазовий портрет в хемінговому просторі залишкових класів / В. В. Яцків // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Сер. Технічна кібернетика та електрифікація. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 1999. – Т. 6, № 36. – С. 124-128.
 7. Яцків, В. В. Метод асинхронно-згорткового кодування даних з високим рівнем завадозахищенності / В. В. Яцків // Комп’ютерні технології друкарства : зб. наук. праць. – Львів, 2000. – С. 357-362.
 8. Яцків, В. В. Методичне обгрунтування параметрів процедур обміну даними безпровідної мережі контролю обладнання нафтогазових свердловин / В. В. Яцків // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Сер. Методи і засоби технічної діагностики. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 1999. – Т. 8, № 36. – С. 261-267.
 9. Николайчук, Я. М. Розробка і аналіз завадостійкості цифрового приймача відносно фазо-маніпульованих сигналів на основі обчислювача структурної функції / Я. М. Николайчук, В. В. Яцків // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Сер. Методи і засоби технічної діагностики. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 1999. – Т. 8, № 36. – С. 202-207.
 10. Яцків, В. В. Принципи кодування сигналів в розподілених комп’ютерних системах з оптичним каналом / В. В. Яцків, Я. М. Николайчук // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Сер. Технічна кібернетика та електрифікація об’єктів паливно-енергетичного комплексу. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 2001. – № 37. – С. 178-182.
 11. Яцків, Н. Г. Методи кодування та фізичного представлення сигналів в інформаційно-керуючих системах / Н. Г. Яцків, В. В. Яцків // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Сер. Методи і засоби технічної діагностики. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 2001. – Т. 8, № 38. – С. 140-144.
 12. Кудряшов, Ю. В. Оптичні лінії – перспективний напрямок розвитку комп’ютерних мереж / Ю. В. Кудряшов, В. В. Яцків, Я. М. Николайчук [та ін.] // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2001. – № 2. – С. 186-191.
 13. Яцків, В. В. Методи кодування даних для фізичного рівня комп’ютерних мереж / В. В. Яцків, Ю. В. Кудряшов // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Радіоелектроніка та телекомунікації. – Львів, 2002. – № 443. – С. 131-134.
 14. Яцків, В. В. Принципи побудови оптичних активних ретрансляторів з вложеними спецпроцесорами обробки сигналів / В. В. Яцків, Ю. В. Кудряшов, Я. М. Николайчук // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – Т. 2, № 3. – С. 152-155.
 15. Николайчук, Я. М. Перспективи створення телефонних ліній на основі відкритого оптичного каналу зв’язку / Я. М. Николайчук, В. В. Яцків, Т. М. Гринчишин // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – Т. 2, № 3. – С. 47-50.
 16. Яцків, В. В. Перспективи застосування базису Галуа в системах контролю доступу на прикладі безконтактної аутентифікації / В. В. Яцків, Н. Д. Круцкевич // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – Т. 1, № 3. – С. 201-205.
 17. Николайчук, Я. Стратегія та перспективи створення в Україні багаторівневих комп’ютерних мереж з відкритими оптичними каналами / Я. Николайчук, Ю. Кудряшов, В. Яцків [та ін.] // Комп’ютинг. – 2002. – Т. 1, вип. 2. – С. 17-21.
 18. Яцків, Н. Г. Спецпроцесор обробки даних на основі перетворення Крестенсона – Галуа / Н. Г. Яцків, Р. І. Король, В. В. Яцків [та ін.] // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. – Т. 1, № 3. – С. 105-108.
 19. Яцків, В. В. Метод кодування кабельно-провідникової продукції / В. В. Яцків, Р. І. Свистун // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2004. – Т. 2, № 2. – С. 16-20.
 20. Яцків, В. В. Методи кодування сигналів в безпровідних оптичних каналах зв’язку / В. В. Яцків, Н. Г. Яцків, Д. Я. Геник // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2005. – № 4, ч.1, т. 1 – С. 246-248.
 21. Яцків, В. В. Метод підвищення надійності передачі даних в безпровідних сенсорних мережах на основі системи залишкових класів / В. В. Яцків // Радіоелектроніка та інформатика. – 2010. – № 2. – С. 32-35.
 22. Yatskiv, V. Nonlinear data coding in wireless sensor networks / V. Yatskiv, Su Jun, N. Yatskiv, A. Sachenko // International Journal of Computing. – 2011. – Vol. 10, іssue 4. – P. 383-390.
 23. Яцків, В. В. Методтапристрійкодуваннямультимедійнихданихнаосновісистемизалишковихкласів / В. В. Яцків // ПраціОдеськогополітехнічногоуніверситету : наук. танаук.-вироб. збірник. – 2013. – № 1 (40). – С. 61-66.
 24. Яцків, В. В. Модифіковані коректуючі коди системи залишкових класів та їх застосування / В. В. Яцків // Інформаційн ітехнології та комп’ютерна інженерія. – 2013. – № 2. – С. 39-45.
 25. Яцків, В. В. Метод мережного кодування в системі залишкових класів / В. В. Яцків // Науковий вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп'ютерні системи та мережі. – Львів, 2013. – № 773. – С. 157-164.
 26. Яцків, В. В. Методи виконання модулярних операцій та їх реалізація на ПЛІС / В. В. Яцків // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2014. – № 6. – С. 218-224.
 27. Яцків, В. В. Двовимірні коректуючі коди на основі модулярної арифметики / В. В. Яцків, Т. Г. Цаволик // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2015. – № 4 (227). – С. 144-148.
 28. Яцків, В. В. Виявлення та виправлення багатократних помилок на основі модулярних коректуючих кодів / В. В. Яцків // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2015. – Т. 33, № 2. – С. 77-82.
 29. Яцків, В. В. Концепція побудови безпровідних сенсорних мереж на основі колективного інтелекту / В. В. Яцків, Н. Г. Яцків // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2015. – № 2. – С. 217-221.
 30. Яцків, В. В. Контроль виконання арифметичних операцій на основі модулярних кодів / В. В. Яцків // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2015. – № 4 (53). – С. 135-138.
 31. Su, Jun. Method and Device for Image Coding & Transferring Based on Residue Number System / Su Jun, V. Yatskiv // Journal Sensors & Transducers (ISSN 1726-5479). – Special Issue, January, 2013. – Vol.18. – P. 60-65.
 32. Hu, Zhengbing. Increasing the Data Transmission Robustness in WSN Using the Modified Error Correction Codes on Residue Number System / Hu Zhengbing, V. Yatskiv, A. Sachenko // Elektronika ir Elektrotechnika. – 2015. – Vol. 21, № 1. – Pp. 76-81.
 33. Yatskiv, V. The network coding method in wireless sensor networks based on residue number system / V. Yatskiv // Zeszyty naukowe politechniki śląskiej. Ser. Organizacja i Zarządzanie z. 67. 2013. – P. 135-144.
 34. Yatskiv, V. Improved Data Communication in WSN Using Modular Arithmetic / V. Yatskiv, A. Sachenko, N. Yatskiv // Wireless Communication and Information: Car to car, Sensor Networks and Location Based Services HTW - University of Applied Sciences Berlin. – Berlin, 2010. – P. 39-49.
 35. Яцкив, Н. Г. Метод кодирования данных в беспроводных компьютерных сетях на основе преобразования системы остаточных классов / Н. Г. Яцкив, В. В. Яцків, Р. В. Крепич // Вестник Брестского государственного технического университета. Сер. Физика. Математика. Информатика. – Брест, 2007. – № 5 (47). – С. 8-10.
 36. Су, Цзюнь. Повышение эффективности передачи данных в беспроводных сенсорных сетях на основе многопутевой маршрутизации // Су Цзюнь, В. В. Яцкив, А. О. Саченко / Вестник Брестского государственного технического университета. Сер. Физика. Математика. Информатика. – Брест, 2010. – № 5 (650). – С. 21-24.
 37. Цаволык, Т. Г. Метод исправления ошибок на основе модулярных корректирующих кодов / Т. Г. Цаволык, В. В. Яцкив // Вестник Брестского государственного технического университета. Сер. Физика. Математика. Информатика. – Брест, 2015. – № 5 (850). – С. 36-38.
 38. Цаволик, Т. Г. Метод формування корегувальних кодів у системі залишкових класів [Електронний ресурс] / Т. Г. Цаволик, В. В. Яцків // Науковий вісник НЛТУ України. - 2017. - Вип. 27(3). - С. 191-194.
 39. Саченко, А. О. Концепція побудови мобільних систем пост-аварійного моніторингу АЕС з використанням флоту квадрокоптерів [Електронний ресурс] / А. О. Саченко, В. В. Кочан, В. С. Харченко, В. В. Яцків, М. А. Чернишов, П. Є. Биковий, О. Ю. Рощупкін, В. С. Коваль // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. - 2016. - № 5. - С. 207–214.
 40. Яцків, В. В. Метод та пристрій кодування мультимедійних даних на основі системи залишкових класів [Електронний ресурс] / В. В. Яцків // Праці Одеського політехнічного університету. - 2013. - № 1. - С. 61-66.
 41. Sieck, V. Two-Dimensional Error Control Based on Modular Corrective Codes / Sieck, V. Yatskiv, A. Sachenko, T. Tsavolyk // International Journal of Computing. – 2015. – Vol. 14, 17 – Issue 4. – P. 208-213.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Основи кібербезпеки [Текст] : метод. вказівки / уклад. В. В. Яцків. - Тернопіль : Економічна думка, 2018. - 44 с.