Вступне слово

634

Політичні, соціальні та гуманітарні реформи у суспільстві є складним, тривалим та багатовимірним процесом. Поза всяким сумнівом усі ці інституційні реформи життєвого укладу країни повинні розпочинатися із перегляду та переосмислення змісту і форм базової та фахової освіти в країні. Саме якісна та прагматична освіта може і повинна виступити тим каталізатором соціально-економічного поступу, якого нам так не вистачає і на який ми так сподіваємося. Лише молоді, освічені люди – «громадяни СВІТУ» – можуть реально, швидко та ефективно інтегруватися у європейську цивілізацію, адаптувати систему її економічних, гуманітарних та культурологічних цінностей до вітчизняних умов. Розвинуті країни Європи впевнено і послідовно зводять цілісну систему єдиного континентального простору вищої освіти – споруду  «Європи знань». Вона, з одного боку, – виступає фактором інтелектуального збагачення європейців, а з іншого – засобом зміцнення мобільності та конкурентної спроможності європейців на світовому ринку праці, інструментом розвитку континенту загалом.

У такому контексті сучасні вітчизняні освітні технології повинні обов’язково спиратися на міцну, розвинену і доступну навчально-методичну базу. У даному випадку «навчально-методична база» – це не просто сукупність книг (підручників, посібників, монографічних досліджень і т. ін.). Правильніше було б сказати, що сучасна бібліотека як основний конструктивний елемент цієї системи – це не тільки книгозбірня, це поліфонічний та інтерактивний інформаційний масив, який потребує революційних змін в механізмі роботи самої  бібліотеки. Завдання бібліотекаря у такому контексті полягає у тому, щоб організувати системне, практичне та ефективне його використання. Сучасна бібліотека є екстериторіальним поняттям. Традиційні бібліотечні технології помножені на можливості програмно-технічних засобів та мереж дають нову якість навчально-методичному та інформаційно-пошуковому сервісам, які доступні далеко за фізичними межами книгозбірні. Бібліотека перетворюється на унікальний гібридний інструмент професійного саморозвитку молоді. Тобто бібліотеку, що є змістовним симбіозом традиційного та новітнього, яка може реально забезпечити такий бажаний поступ у навчальних технологіях. 

Ще в далекому 2002 році бібліотека ТНЕУ розпочала масштабну програму реорганізації змісту своєї роботи. Університетом було закуплено спеціалізовану бібліотечну програму «УФД/Бібліотека». Сьогодні всі надходження до фондів бібліотеки ми опрацьовуємо з використанням нової технології обробки, реєстрації та систематизації документів. Завершився процес ретрокаталогізації фондів бібліотеки. У січні 2004 року, за підтримки з боку TEMPUS-проекту, вдалося придбати комплект штрих-кодового обладнання, що дозволило бібліотеці зробити наступний крок у розвитку бібліотечних технологій – перейти до обслуговування читачів без застосування застарілих, архаїчних та громіздких «формулярних методів» роботи. Сьогодні ми інтенсивно і безперервно працюємо над наповненням нашого інформаційного масиву та забезпечуємо WEB-доступ (http://library.wunu.edu.ua/) до нього. Бібліотека невпинно шукає дорогу до свого читача і намагається постійно бути актуальною як за змістом, так і за технологіями. Серед наших найновіших інформаційних сервісів зявилися віртуальна довідка, електронна доставка документів, ON-LINE-консультації читачів та ін. У 2015 році інституційний репозитарій бібліотеки переведено на нову програмно-технічну платформу   DSpase (http://dspace.wunu.edu.ua/jspui/) і в лютому 2016 року наш репозитарій включено у відповідний рейтинг наукометричної бази Web of Science.  Бібліотека ім. Л. Каніщенка ЗУНУ – постійний учасник новітніх освітніх та інформаційних програм та проектів. Зокрема, ми є учасником проекту «ELibUkr» (Електронна бібліотека України), членом консорціуму науково-освітніх установ«e-VERUM», що відкриває перед нами нові можливості та горизонти.

То ж, шановні колеги, ми сподіваємося, що знайомство із нашим сайтом дозволить не лише освоїти основні функціональні можливості електронної бібліотеки та підготувати кваліфікованого споживача інформаційно-бібліотечних послуг, але й стане запорукою формування якісно нової системи ефективних навчальних стосунків у площині викладач – бібліотека – студент. Маю надію, що тут Ви, шановні користувачі, знайдете відповіді на основні запитання, які природно можуть виникнути у того, хто хоче і повинен опановувати нові навчальні технології. Ми – відкриті для розвитку і вдосконалення. Саме тому ми щиро і наперед вдячні вам за Ваші пропозиції, поради, побажання і, безперечно, критику.

Від імені колективу бібліотеки ім. Л. Каніщенка ЗУНУ,

проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат економічних наук, доцент

Казимир Возьний