Підгаєць Сергій Васильович

pdgayecКафедра фінансів і кредиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Підгаєць, Сергій Васильович Механізм державно-приватного партнерства в системі інституціоналізації розвитку національної економіки [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Сергій Васильович Підгаєць. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 240 с.
 2. Підгаєць, Сергій Васильович Механізм державно-приватного партнерства в системі інституціоналізації розвитку національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Сергій Васильович Підгаєць. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 22 с.

Статті:

 1. Мельник, А. Державно-приватне партнерство в системі інституційного забезпечення економічних процесів / Алла Мельник, Сергій Підгаєць // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – Вип.1. – С. 7-19.
 2. Сіташ, Т. Д. Державно-приватне партнерство в охороні здоров'я: прагматика та пріоритети / Т. Д. Сіташ, С. В. Підгаєць // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 316-318.
 3. Підгаєць, С. Мотиваційні чинники розвитку державно-приватного партнерства / Сергій Підгаєць // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 76-81.
 4. Підгаєць, Сергій Європейський досвід застосування моделей державно-приватного партнерства / Сергій Підгаєць // Журнал європейської економіки. – 2011. – Т. 10, № 3 : верес. – С. 291-305.
 5. Підгаєць, С. В. Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства в системі охорони здоров'я / С. В. Підгаєць, Т. Д. Сіташ // Економіка розвитку. – 2012. – № 3. – С. 32-37.
 6. Підгаєць, С. В. Модернізація системи охорони здоров’я / Т. Д Сіташ, С. В. Підгаєць // Економіка. Фінанси. Право : щомісячн. інформац.-аналіт. журнал. – Київ : АФ «Аналітик», 2013. – № 11/2. – С. 9-12.
 7. Підгаєць, С. В. Економіко-математичне моделювання розподілу фінансових ризиків між учасниками державно-приватного партнерства [Електронний ресурс] / С. В. Підгаєць // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 2. – С. 137-145.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Мельник, А. Ф. Державно-приватне партнерство в системі інститутів національної економіки : механізми розвитку [Текст] : монографія / А. Ф. Мельник, С. В. Підгаєць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 279 с. 
 

Панасюк Валентина Миколаївна

panasiuk

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: декан факультету обліку і аудиту

ДИСЕРТАЦІЇ: 

 1. Панасюк, Валентина Миколаївна Ефективність управління витратами виробництва [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Панасюк Валентина Миколаївна ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 1998. - 163 с.
 2. Панасюк, Валентина Миколаївна Ефективність управління витратами виробництва [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Панасюк Валентина Миколаївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Л., 1998. - 16 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Ковальчук, Є. Бухгалтерський облік як інформаційна система управління / Є. Ковальчук, В. Панасюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 77-80.
 2. Панасюк, В. М.Обгрунтування системи показників, що характеризують ефективність управління витратами виробництва / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип.11, ч. 1. – С. 69-76.
 3. Панасюк, В. М. Використання інформаційних ресурсів в комукаційних процесах: суть та напрямки [Електронний ресурс] / В. М. Панасюк // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – 2011. – Вип. 8, ч. 4.
 4. Ковальчук, Є. П. Інформаційні ресурси в обліку та їх роль у підвищені ефективності управління підприємством [Електронний ресурс] / Є. П. Ковальчук, В. М. Панасюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 3. – С. 73-75. 
 5. Панасюк, В. М. Вдосконалення обліку витрат по переміщенню вантажів / В. М. Панасюк // Проблеми економіки України: Зб.наукових праць. - Випуск 2. -Тернопіль: ТІНГ, 1993. - С.41-42.
 6. Панасюк, В. М. Вдосконалення обліку відходів у текстильній промисловості / В. М. Панасюк // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні: Зб.наукових праць. - Частина 1. - Тернопіль: ТІНГ, 1993. - С.59-62.
 7. Панасюк, В. М. Основні фактори розвитку мікро і макроекономіки в умовах малого бізнесу / В. М. Панасюк // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні: Зб.наукових праць. - Частина 1.-Тернопіль: ТІНГ, 1993. - С.68-69.
 8. Панасюк, В. М. Питання обліку статутного фонду / В. М. Панасюк // Проблеми економіки України: Зб. наукових праць. - Випуск 4. - Тернопіль: ТІНГ, 1995. - С.31-32.
 9. Панасюк, В. М., Ковальчук Є. К. Питання обліку витрат на управління / В. М. Панасюк, Ковальчук Є. К. // Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку: Збірник наукових праць. - Частина 1.-Тернопіль:ТАНГ,1996.-С.63-64.
 10. Панасюк, В. М., Ковальчук Є. К. Деякі питання вдосконалення інформаційної бази управління ресурсами підприємства / П. В. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку: Збірник наукових праць. - Частина 1.-Тернопіль: ТАНГ, 1996. - С.16-17.
 11. Панасюк, В. М. Облік витрат пов’язаних з утриманням та експлуатацією фондів природоохоонного призначення / В. М. Панасюк, Н. М. Підлужна, С. В. Питель // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць. - Випуск 5. - Тернопіль: АФ "Меркурій", 1996. - С.32-33.
 12. Панасюк, В. М. Облік витрат за місцями формування та центрами відповідальності в умовах ринку / В. М. Панасюк, Н. М. Підлужна, С. В. Питель // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць.-Випуск 5.-Тернопіль: АФ "Меркурій", 1996. - С.31-32.
 13. Панасюк, В. М., Микитюк Н. Я. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції на сучасному етапі / В.М. Панасюк, Н.Я Микитюк // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць.-Випуск 5.-Тернопіль: АФ "Меркурій", 1996. - С.34-35.
 14. Панасюк, В. М., Микитюк Н. Я. Проблеми обліку відходів на промислових підприємствах України / В. М. Панасюк, Н. Я Микитюк // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць. - Випуск 5. - Тернопіль: АФ "Меркурій", 1996. - С.45-46.
 15. Панасюк, В. М. Деякі питання організації фінансового та управлінського обліку / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Н. Я Микитюк // Формування економічних відносин в умовах ринку.Збірник наукових праць.Випуск 1. Науковий редактор, д.е.н.Фаріон І.Д. - Тернопіль: ІОА,1997. - С.71-73.
 16. Панасюк, В. М., Козоріз М. А. Аналіз і оцінка ефективності функціонування підприємницьких структур / В. М. Панасюк, М. А. Козоріз // Аналіз і оцінка ефективності функціонування підприємницьких структур - Львів: НАН України, Інститут регіональних досліджень, 1997. - С.33-46.
 17. Панасюк, В. М. Ковальчук Є. К. Аналіз факторів, що впливають на кредитоспроможність підприємства / П. В. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Наукові записки. Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу ТАНГ. - Тернопіль, 1999. - С.42-43.
 18. Панасюк, В. М. Аналіз і оцінка показників фінансового стану підприємства / В. М. Панасюк // Наукові записки: Збірник наукових праць. - Тернопіль: ТАНГ,1999. - С.78-82.
 19. Панасюк, В. М. Витрати виробництва в системі управлінського обліку / В. М. Панасюк // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць.-Випуск 7.-Тернопіль: ТАНГ, Видавництво «Економічна думка» 1999. - С.48-51.
 20. Панасюк, В. М., Гладич Ю. Шляхи мінімізації витрат виробництва вітчизняних підприємств / В.М. Панасюк, Ю. Гладич // Вісник ТАНГ.- спец. випуск № 16. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - С.22-25.
 21. Панасюк, В. М., Питель С.В. Управління капіталом акціонерного товариства / В. М. Панасюк, С. В. Питель // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць.-Вип. 8. Відповідальний за випуск проф.М. С. Пушкар. - Тернопіль: Карт-бланш, 2001. - С.29-31.
 22. Панасюк, В. М. Класифікація форм і методів обліку та розрахунку витрат виробництва(вітчизняний і зарубіжний досвід) / В. М. Панасюк, С. В. Ярощук, С. В. Бобрівець // Науковий журнал 4. Вісник Технологічного університету «Поділля».-Хмельницький, 2002. - ч.2. - С. 242-249.
 23. Панасюк, В. М. Обґрунтування системи показників, що характеризують ефективність управління витратами виробництва / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець // Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Випуск 11. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - С.69-76.
 24. Панасюк, В.М. Аналіз і оцінка ефективності функціонування газорозподільних підприємств / В.М. Панасюк, С.В. Бобрівець // Облік, аудит, аналіз: економічна база, стратегія, концепція. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. - Тернопіль: ТАНГ, 2004 - С. 211-219.
 25. Панасюк, В. М. Витрати виробництва: управлінський аспект / В. М. Панасюк // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Вип. 148.-Дніпропетровськ :ДНУ, 2004- С.141-148.
 26. Панасюк, В. М. Напрямки підвищення ефективності господарювання газорозподільних підприємств / В. М. Панасюк, С. В. Бобрівець // Удосконалення системи обліку, аналізу, та аудиту як складової інформатизації суспільства. Збірник матеріалів міжнародної міжвузівської конференції. - Тернопіль - Мукачево – 2004 - С.249-253.
 27. Панасюк, В.М. Сучасні підходи до інформаційного забезпечення управління витратами підприємств / В. М. Панасюк, С. В. Бобрівець // Економіка і регіони. №3 (6). – Полтава: ПНТУ НЕ. Й. Кондратюка, 2005. – С. 67-69.
 28. Панасюк, В. М. Удосконалення організаційно-мотиваційних засад підвищення ефективності господарювання / В. М. Панасюк, С. В. Бобрівець // Збірник наукових праць. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Механізми управління ефективності інновацій в регіоні. – НАН України. ІРД. – Львів, 2005. – Вип. 1. С. 333-340.
 29. Панасюк, В. М. Бухгалтерський баланс: переваги та недоліки діючої форми фінансової звітності / В. М. Панасюк, Н. В. Гавришко // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. Науковий журнал ТНЕУ: Вип. 12. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. С.184-189.
 30. Панасюк, В. М. Удосконалення системи обліку, як інструменту управління собівартістю продукції / В. М. Панасюк, Н. М. Підлужна // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Випуск 163. – Дніпропетровськ, ДНЕУ, 2008 – С.121-134.
 31. Панасюк, В. М. Сутність облікової категорії «дебіторська заборгованість» та особливості формування політики управління нею / В. М. Панасюк, Ю. П. Хамула //Проблеми економіки України: Збірник наукових праць: Вип. 12 / – Тернопіль, 2008 – 116 с.
 32. Панасюк, В. М. Проблеми обліку інтелектуального капіталу / В.М. Панасюк // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики. Дніпропетровськ, 2009 – С. 16-28.
 33. Панасюк, В. М. Комунікаційні процеси щодо використання інформаційних ресурсів / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики. Дніпропетровськ, ДНЕУ, 2009 – С. 111-119.
 34. Панасюк, В. М. Управління комунікаційними процесами в умовах трансформаційної економіки / В. М. Панасюк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Т.17. – ч.2. – Кам′янець-Подільський, 2009. – С. 23-31.
 35. Панасюк, В. М. Організаційно-мотиваційні та правові засади підвищення ефективності господарювання газорозподільних підприємств: управлінський аспект. / В.М. Панасюк // Галицький економічний вісник №4. – 2009. – С. 23-29.
 36. Панасюк, В. М. Проблеми переходу підприємств на складання звітності за міжнародними стандартами / В.М. Панасюк, Є.К. Ковальчук // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Вип. 163. – Дніпропетровськ, ДНЕУ, 2011. - С. 96 – 108.
 37. Панасюк, В. М. Використання інформаційних ресурсів в комунікаційних процесах: суть та напрямки / В. М. Панасюк // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси», Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2011. С. 81-91.
 38. Панасюк, В. М. Інформаційні ресурси в обліку та їх роль в підвищенні ефективності управління підприємством / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Міжнар. зб. наук. праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Вип. 3 (18) / Відпов. ред. д.е.н., проф. Ф. Ф.Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – – С. 93-101.
 39. Панасюк, В. М. Реформування системи бухгалтерського обліку, як умова ефективного управління / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІІ між нар. наук. - практ. конф., 29-30 листопада 2012 р. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 270 с.(С. 31-33).
 40. Панасюк, В. М. Проблеми обліку фінансових інструментів за МСФЗ / В. М. Панасюк // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики. Дніпропетровськ, ДНЕУ, 2013. - №4. – С. 84-97.
 41. Панасюк, В. М. Проблеми обліку фінансових інструментів за МСБО / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Дніпропетровськ, Вип. 7. - С. 113-124.
 42. Панасюк, В. М. Бухгалтерський облік як споконвічна народна наука і підґрунтя економіки / В. М. Панасюк, Й. Я. Даньків М. Я. Остап’юк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Одеса, 2015. -275 с.
 43. Панасюк, В. М. Аспекти обліку виробничих запасів за МСБО / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Вип. 15. – Донецьк, 2014 – С.155-163.
 44. Панасюк, В. М. Деякі аспекти організації обліку на малих підприємствах / В. М. Панасюк, Т. Г. Альошина // Матеріали науково-практичної конференції "Методологія бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності". Збірник праць. -Тернопіль: ТІНГ, 1992.-С.13-14.
 45. Панасюк В. М. Підвищення ролі витрат виробництва в управлінні ефективністю господарювання / В. М. Панасюк // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми": Збірник наукових праць. Вип. 2.-Львів: НАН України, Інститут регіональних досліджень,1998. - С.112-114.
 46. Панасюк, В. М. Теоретико-методичні аспекти реформування системи оподаткування в умовах перехідної економіки / В. М. Панасюк, І. Г. Благун, Н. В. Гавришко // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми": Збірник наукових праць. Вип. 2. - Львів: НАН України, Інститут регіональних досліджень, 1998. - С.369-373.
 47. Панасюк, В. М. Напрямки вдосконалення методики визначення затрат на виробництво з позиції їх впливу на ефективність / В. М. Панасюк // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Формування ринкових відносин в системі будівельного комплексу України": Збірник наукових праць. - Тернопіль,1998.-С.163-165.
 48. Панасюк, В. М. Етапи розвитку і впровадження систем управління витратами виробництва на промислових підприємствах / В. М. Панасюк, С. В. Бобрівець // Збірник наук.-практ. Конференції «Роль національних стандартів обліку в інтеграційному процесі України у світовий економічний простір».-Мукачево.-2002.-С.58-61.
 49. Панасюк, В. М. Шляхи підвищення ефективності господарювання газотранспортних компаній / В. М. Панасюк, С. В. Бобрівець // Матеріали міжнародної наук.-практ. Конференції «Стратегія іноваційного розвитку підприємств України». Том 1.-Київ:2003.-С.101-105.
 50. Панасюк, В. М. Послідовність розробки і впровадження системи контролінгу витрат виробництва / В. М. Панасюк, Н. В. Гавришко // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць. Вип. 10 – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – С. 109–115.
 51. Панасюк, В. М. Зниження витрат: фактори та мотивації / В. М. Панасюк // Теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку економіки України: Тези доп. Всеукр. Наук.-практ. Конф. 23-24 лист. 2006р. – Т.: Терно-граф, 2006 - С.39-42.
 52. Панасюк, В. М. Формування інформаційно-аналітичної бази підприємства / В. М. Панасюк, Н. М. Підлужна // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць: Вип. 11 / Відп. За Вип. проф. М.С.Пушкар. – Тернопіль, 2006. – С.79-83.
 53. Панасюк, В. М. Організація калькулювання на промислових підприємствах Закарпаття / В .М. Панасюк, М. В. Реслер // ХІІ Міжнародна науково-практична конференція ХНІ ст.: Наука. Технологія. Освіта, – МТУ, 2007. – С. 18-22.
 54. Панасюк, В. М. Місце системи обліку у структурі інформаційних ресурсів менеджменту/ В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 листопада 2007 року. – Тернопіль: ТНЕУ.
 55. Панасюк, В.М. Проблеми обліку капіталізації майна / В. М. Панасюк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні» - Тернопіль, 23-24 квітня 2010.
 56. Панасюк, В. М. Облікове відображення якості виробничих запасів / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні». - Тернопіль, 10-11 жовтня 2014.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Панасюк, В. М. Витрати виробництва : управлінський аспект [Текст] : монографія / В. М. Панасюк. – Тернопіль : Астон, 2005. – 287 с.
 2. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.
 3. Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку [Текст] : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська [та ін.] ; за ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 294 с.
 4. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.
 5. Ковальчук, Є. К. Методологічні аспекти витратної політики за умов функціонування інформаційних систем [Текст] / Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 93-99.
 6. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 7. Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за загальною редакцією В. М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 367с.
 8. Панасюк, В. М. Управління витратами виробництва: Монографія / В. М. Панасюк. Управління витратами виробництва. - Тернопіль: Економічна думка,1999. - 120 с.
 9. Панасюк, В. М. Сучасні проблеми теорії, методології та організації обліку вітчизняних підприємств / В. М. Панасюк // [колективна монографія]. - Тернопіль: ХАЙ-ТЕК ПРЕС, 2010. – 254 с. 

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Крисоватий, А. І. Методологія, методика та організація наукових досліджень : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, В. М. Панасюк, Н. В. Гавришко. – Тернопіль : ТОВ «Лілея», 2005. – 152 с.
 2. Облік у галузях економіки (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 192 с. – До 45-річчя ФОА ТНЕУ.
 3. Задорожний, З. В. Облік в галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк. – К. : Хай-Тек Прес, 2011. – 360 с.
 4. Задорожний, З. В. Облік в галузях економіки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2010. - 245 с.
 5. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 660 с.
 6. Панасюк, В. М. Податковий облік [Текст] : навч. посіб. / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець. – Тернопіль : Карт- бланш, 2002. – 260 с.
 7. Панасюк, В. М. Податковий облік : організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність [Текст] : навч. посіб. / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець. – Тернопіль : Астон, 2003. – 304 с.
 8. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] / Г. П. Журавель, Е. К. Ковальчук, Н. Я. Микитюк, В. М. Панасюк. – К. : Економічна думка, 1999. – 155 с.
 9. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. (навч.-метод. комплекс) / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Л. Я. Бобрівець. – Тернопіль : Крок, 2012. – 551 с.
 10. Облік в галузях економіки (в схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 200 с.
 11. Облік в сфері послуг (в схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – Тернопіль : Крок, 2012. – 127 с.
 12. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст]: навч. посіб. /З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський.– 2-ге вид., переробл. і доповн.– Тернопіль: ТНЕУ, 2014.– 446 с.
 13. Облік у сфері послуг (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 156 с.
 14. Збірник задач з бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. / Н. Я. Микитюк, Є. К. Ковальчук, Г. П., Журавель, В. М. Панасюк. - Тернопіль:Економічна думка, 1999. - 64 с.
 15. Організація обліку за національними стандартами: коментарі та приклади: навчальний посібник. / В. М. Панасюк, В. О. Ластовецький, Н. М. Урбан та ін. - Ужгород: ПоліПрінт, 2007. – 260с.
 16. Облік в галузях економіки: навчальний посібник 2-ге видання. / З .В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк. - Тернопіль: Економічна думка. 2014. – 210 с.
 17. Облік і звітність за міжнародними стандартами. навчальний посібник (2-е видання). / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. - Тернопіль: Економічна думка, 2014. – 551 с.
 18. Облік і звітність за міжнародними стандартами: навчальний посібник (навчально-методичний комплекс) (2-е видання) / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Л. Я. Бобрівець. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – 340 с.
 19. Облік в сфері послуг (в схемах і таблицях): навчальний посібник (2-е видання) / / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. - Тернопіль: Економічна думка, 2015. – 150 с.
 20. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 446 с.
 21. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. (навч.-метод. комплекс) / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Л. Я. Бобрівець. - 2-ге вид., випр. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 303 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Судово-бухгалтерська експертиза: опорний конспект лекцій / В.М. Панасюк Тернопіль: Астон, 2005. – 98 с.
 2. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з курсу "Основи бухгалтерського обліку" / В.М. Панасюк, Є.К. Ковальчук Н.М. Підлужна. - Тернопіль: Економічна думка, 2000.- 34 с.
 3. Методичні вказівки та завдання для самостійної та курсової роботи з курсу "Фінансовий облік" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" денної форми навчання / В.М. Панасюк, Н.М. Урбан. - Мукачево: МТІ,2001.- 110с.
 4. Розробка і реалізація регіональних програм сприяння розвиткові малого підприємництва: Метод. вказівки / В.М. Панасюк, М.А. Козоріз. - Львів: НАН України,Інститут регіональних досліджень, 2002.- 50 с.
 5. Методичні вказівки та завдання для самостійної та курсової роботи з курсу "Судово-бухгалтерська експертиза" / В.М. Панасюк. - Тернопіль: Економічна думка,2002.- 20 с.
 6. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з курсу "Бухгалтерський облік" частина 1. / В.М. Панасюк, Є.К. Ковальчук. - Тернопіль: Економічна думка,2003.- 34 с.
 7. Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи з курсу " Організація обліку за національними стандартами для студентів усіх форм навчання" / В.М. Панасюк. - Мукачево: МТІ,2004.- 115 с.
 8. Методичні вказівки по вивченню курсу "Звітність підприємств " для студентів облікових спеціальностей усіх форм навчання/ В.М. Панасюк. - Мукачево: МТІ,2004.- 118 с.
 9. Методичні вказівки і завдання до курсової роботи з фінансового обліку / В.М.Панасюк, Є.К. Ковальчук. - Тернопіль: Економічна думка,2004.- 70 с.
 10. Методичні вказівки до вивчення курсу «Методика та організація наукових досліджень» та завдання для самостійної й індивідуальної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» денної форми навчання / В.М.Панасюк, Н.В. Гавришко. - Тернопіль, Економічна думка - 2005, - 56с.
 11. Методичні вказівки до вивчення курсу «Методологія наукових досліджень» та завдання для самостійної й індивідуальної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.050106 «Облік і аудит» денної форми навчання/ В.М.Панасюк, Н.В. Гавришко. - Тернопіль, Економічна думка - 2005, - 64с.
 12. Методичні рекомендації аналізу фінансового стану газорозподільчих підприємств / М.С.Пушкар, В.М. Панасюк, В.Я.Фаріон, Т. Г. Бурденюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2008 – 48 с.
 13. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів напрямку підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” денної форми навчання / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Є.К. Ковальчук., Л.Т. Богуцька. - Тернопіль: ТНЕУ, 2009 – 52 с.
 14. Методичні вказівки та завдання для індивідуальної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік”/ В.М. Панасюк, С.В. Питель, Є.К. Ковальчук., Л.Т. Богуцька. - Тернопіль: ТНЕУ, 2009 – 54 с.
 15. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів напрямку підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” денної форми навчання. / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Н.В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2010 – 116 с.
 16. Методичні рекомендації та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Облік і звітність за міжнародними стандартами» / В.М. Панасюк, Є.К. Ковальчук. - Тернопіль: ТНЕУ, 2011 – 96 с.
 17. Heft mit Aufgaben zur individuellen Bearbeitung aus dem Fachgebiet „Buchführung“ für Studenten der ukrainische-deutschen Wirtschaftsfakultät. / V.M. Panacjuk, G.A. Rymar. - Ternopil: TNWU, 2012, - 60 s.
 18. Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної (самостійної) роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Г.А. Римар, Н.В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2010 – 61 с.
 19. Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит») / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Г.А. Римар, Н.В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2010 – 61 с.
 20. Methodische Handreichungen und Aufgaben zur Durchführung Praktischer Übungen für die Buchführung/ V.M. Panacjuk, G.A. Rymar. - Ternopil: TNWU, 2012, - 108 s.
 21. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит») / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Г.А. Римар, Н.В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012 – 108 с.
 22. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «Облік в галузях економіки» / Є.К. Ковальчук, В.М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 27 с.
 23. Методичні вказівки та завдання для виконання комплексного практичного індивідуального завдання «Облік і звітність за міжнародними стандартами» / В.М. Панасюк, О.М. Кундеус. - Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 96 с.
 24. Завдання та методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Бухгалтерський облік» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / В.М. Панасюк, С.В. Питель, Г.А. Римар, Н.В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012 – 160 с.
 25. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, Н. Я. Зарудна. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 63 с.
 26. Робочий зошит з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Фінанси і кредит» / В. М. Панасюк, С. В. Питель, Н. В. Мужевич, Г. А. Римар. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 93с.
 27. Методичні вказівки та завдання для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Облік і звітність за міжнародними стандартами» для студентів денної форми навчання спеціальності «Облік і аудит» / В. М. Панасюк, О. М. Кундеус. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 48 с.
 28. Методичні рекомендації та завдання для проведення практичних занять з курсу «Бухгалтерський облік (заг. теорія)» / / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, М. В. Дерій. - Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 72 с
 29. Робочий зошит з дисципліни «Бухалтерський облік» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» / В. М. Панасюк, С. В. Питель, Г. А. Римар, Н. В. Мужевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2015 – 93с.
 30. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : КПІЗ / уклад. В. М. Панасюк, Г. А. Римар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 68 с.
 31. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. А. Дерій, В. М. Панасюк, І. Я. Назарова [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 47 с.
 

Починок Наталія Володимирівна

pochinokКафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: в. о. завідувача кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Починок, Наталія Володимирівна Обліково-аналітичне забезпечення управління персоналом будівельних підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Наталія Володимирівна Починок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 227 с.
 2. Починок, Наталія Володимирівна Обліково-аналітичне забезпечення управління персоналом будівельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Наталія Володимирівна Починок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Починок, Наталія Вплив оцінки відповідності кваліфікації персоналу на стратегічний розвиток будівельних підприємств / Наталія Починок // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки. – 2011. – Вип. 15-16. – С. 373-377.
 2. Починок, Наталія Людські ресурси в обліковій теорії та практиці / Наталія Починок // Економічний аналіз : Збірник наукових праць / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – вип. 6. – С. 141-144.
 3. Починок, Н. В. Система обліково-аналітичного забезпечення управління персоналом [Електронний ресурс] / Н. В. Починок // Управління розвитком. – 2011. – № 5. – С. 110-111.
 4. Починок, Н. В. Джерела формування кількісної та якісної складових персоналу підприємства [Електронний ресурс] / Н. Я. Зарудна // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип.36. – С.311-317.
 5. Починок, Н. В. Оцінка ефективності використання будівельно-виробничого персоналу [Електронний ресурс] / Н. В. Починок // Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу інституту економіки і менеджменту. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – C. 108-114.  
 6. Починок, Н. В. Оцінка організації праці в будівництві та напрями її вдосконалення [Електронний ресурс] / Н. В. Починок // Наукові записки : зб. наук. праць факультету економіки і менеджменту інвестицій. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 2. – С. 148-156.
 7. Починок, Н. В. Методика оцінки трудового потенціалу будівельної організації [Електронний ресурс] / Н. В. Починок // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 4 (25). – С. 70-75.
 8. Починок, Н. В. Методика формування обліково-аналітичної інформації про витрати на персонал на основі інвестиційного та витратного підходів [Електронний ресурс] / Н. В. Починок // Вісник Сумського НАУ. Сер. Економіка і менеджмент. – Суми : вид-во Сумського НАУ, 2011. – Вип. 6/2 (49). – С. 167-172.
 9. Починок, Н. В. Теоретичні аспекти реалізації функцій обліку й аналізу в процесі управління персоналом [Електронний ресурс] / Наталія Володимирівна Починок // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Т. 14, № 2. – С. 227-234.
 10. Починок, Н. В. Методика обліку процесу формування персоналу [Електронний ресурс] / Наталія Володимирівна Починок // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. – Т. 16, № 2. – С. 225-235. 
 11. Омецінська, І. Проблемні аспекти ціноутворення у вітчизняних підприємствах / Ірина Омецінська, Наталія Починок // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 3. – С. 75-86.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Починок, Н. В. Облік витрат на використання персоналу [Текст] / Н. В. Починок // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 151-162.
 2. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.
 3. Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за загальною редакцією В. М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 367с.
 4. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – 4-те вид., доповн. та переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 451 с.
 2. Починок, Н. В. Облік грошових коштів та їх еквівалентів [Текст] / Н. В. Починок // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 101-139.
 3. Бухгалтерський облік : збірник задач і тестів [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Н. В. Починок, Р. В. Романів ; під заг. ред. Р. В. Романіва. – К. : Крок, 2017. – 205 c.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 

 1. Облік і аудит [Електронний ресурс] : метод. вказівки та завдання / уклад. Н. В. Починок, М. В. Дерій, О. А. Шевчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 49 с.

 

 

Питель Святослав Васильович

pytel

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Питель, Святослав Васильович Облік і аналіз власного капіталу : методика та організація (на прикладі акціонерних товариств промисловості України) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Святослав Васильович Питель.– Тернопіль: ТАНГ, 2001.– 194 с.
 2. Питель, Святослав Васильович Облік і аналіз власного капіталу : методика та організація (на прикладі акціонерних товариств промисловості України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Святослав Васильович Питель. – Тернопіль: ТАНГ, 2001. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Маслій, В. Концептуальні підходи до класифікації інвестицій / В. Маслій, С. Питель // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2006.– Вип. 15.– С. 197-199.
 2. Микитюк, Н. Економічна сутність матеріальних ресурсів та їх місце в системі обліку / Н. Микитюк, С. Питель // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2006.– Вип. 15.– С. 291-292.
 3. Маслій, В. Методологічні аспекти формування системи показників для статистичного аналізу технологічної структури інвестицій в основний капітал / В. Маслій, С. Питель // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац.. екон. ун-ту.– Тернопіль : Економічна думка, 2007.– № 7.– С. 167-171.
 4. Маслій, В. В. Прямі іноземні інвестиції: ретроспективний аналіз / В. В. Маслій, В. Питель // Актуальні проблеми економіки.– 2008.– № 11.– С. 70-82.
 5. Микитюк, Н. Я. Економічний моніторинг в системі управління / Н. Я. Микитюк, С. В. Питель // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 97-98.
 6. Питель, С. Облікова політика як інструмент податкового планування / С. Питель // Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 138-140.
 7. Михайлишин, Н. Оцінка рівня податкового навантаження / Н. Михайлишин, С. Питель // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 65-68.
 8. Михайлинин, Н. П. Сутність контролінгу як нової концепції системного управління підприємством / Н. Михайлишин, С. Питель // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - Вип. 13, ч. 2. - С. 18-20.
 9. Рожелюк, В. М. Шляхи вирішення проблем формування облікової політики підприємства / В. М. Рожелюк, С. В. Питель // Інноваційна економіка. – 2009. – № 3. – С. 79-83.
 10. Питель, С. В. Нові освітні технології в процесі викладання економічних дисциплін / С. В. Питель, В. М. Рожелюк // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 77-79.
 11. Питель, С. Аналіз окупності інвестованого капіталу / С. Питель // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 113-114.
 12. Питель, С. Власний капітал підприємства: розвиток та етапи становлення [Електронний ресурс] / Святослав Питель.
 13. Питель, С. Облік резервного капіталу акціонерного товариства / Святослав Питель // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернпріль, 2000. – Вип. 11. – С. 134-136.
 14. Язлюк, Б. Шляхи підвищення рівня інноваційного розвитку виробництва з врахуванням регіональної стратегії [Електронний ресурс] / Б. Язлюк, С. Питель, А. Шумський // Сталий розвиток економіки. – 2013. – Вип. 1. – С. 224-230.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Крупка Я. Д., Питель С. В., Мельничук І. В. Облік інвестиційно-інноваційної діяльності: навчальний посібник. – Тернопіль, ТАЙП, 2011. –234с.
 2. Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин [Текст] /М. М. Дупай, П. Н. Денчук, С. В. Питель, П. Я. Хомин.– Тернопіль: Астон, 2003.– 200 с.
 3. Дупай, М. М. Організація, облік, звітність та оподаткуваня малого бізнесу [Текст] / М. М. Дупай, П. Н. Денчук, С. В. Питель. – Тернопіль : Астон, 2002. – 222 с.
 4. Крупка, Я. Д. Облік інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, С. В. Питель, І. В. Мельничук. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : Крок, 2016. – 255 с.
 5. Крупка, Я. Д. Облік інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, С. В. Питель, І. В. Мельничук. – Тернопіль : КРОК, 2013. – 246 с.
 6. Крупка, Я. Д. Облік, оподаткування і правове регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, С. В. Питель, І. В. Мельничук. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - Тернопіль : Крок, 2017. - 264 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : робочий зошит / уклад. С. В. Питель, Н. В. Мужевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 97 с.
 2. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання до КПІЗу / уклад. С. В. Питель, Н. В. Мужевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 66 с.
 

Пушкар Михайло Семенович

pushkar_ms

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Пушкар, Михайло Семенович Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Михайло Семенович Пушкар.– Тернопіль: ТАНГ, 2000.– 422 с.
 2. Пушкар, Михайло Семенович Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Михайло Семенович Пушкар. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 21 с.

СТАТТІ:

 1. Чумаченко, М. Розвиток системи обліку на принципах інформатики і кібернетики / М. Чумаченко, М. Пушкар // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2004.– Вип. 4.– С. 107-114.
 2. Пушкар, М. С. Сутність інтелектуалізації облікової системи та структура інформаційних ресурсів підприємства / М. С. Пушкар // Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції – Тернопіль, 2007.– С. 15-24.
 3. Пушкар, М. С. Наука про облік та можливість подолання її стереотипів [Електронний ресурс] / М. C. Пушкар // Збірник накових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2009. – № 17, т. II. – С. 47-50.
 4. Пушкар, М. С. Створення інформаційної бази для аналізу запасів / М. С. Пушкар // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 2. - С. 172-173.
 5. Пушкар, М. Сутність інтелектуалізації облікової системи та структура інформаційних ресурсів підприємства / М. Пушкар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 160-168.
 6. Пушкар, М. С. Створення сучасної системи обліку, орієнтованої на потреби ринкового середовища [Електронний ресурс] / М. С. Пушкар // Інноваційна економіка. – 2010. – № 5. – С. 92-96.
 7. Пушкар, М. С. Розробка теорії управлінського обліку / М. С. Пушкар, Р. М. Пушкар // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 14-18.
 8. Пушкар, М. С.Господарський облік і суспільство /М. С. Пушкар //Інноваційна економіка.– 2012. – № 6.– С. 16-22.
 9. Пушкар, М. С.Модель освітньої діяльності працівників облікових кафедр / М. С. Пушкар // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 7-13.
 10. Пушкар, М. С. Інвестиційна діяльність підприємства та її класифікація / М. С. Пушкар // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 8-10.
 11. Пушкар, М. Інтелектуалізація систем обліку і аналізу в "новій" економіці / Михайло Пушкар // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 295-297.
 12. Пушкар, М. С. Метрологія системи обліку [Електронний ресурс] / М. С. Пушкар // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – 2009. – С. 149-152.
 13. Пушкар, М. С. Місце диверсифікації виробництва в економіці підприємства / М. С. Пушкар, П. В. Килимнюк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 9. – С. 77-80.
 14. Пушкар, М. С. Система контролю через призму теорії / М. С. Пушкар // Система контролю: проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 5-11.
 15. Пушкар, М. Становлення національної системи бухгалтерського обліку в Україні / Михайло Пушкар // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 106-113.
 16. Пушкар, М. С. Сучасна система обліку /М. С. Пушкар //Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи розвитку : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 15-16 квіт. 2010 р.] /оргком. конф. : Б. К. Остафійчук, С. І. Юрій, Є. І. Крижанівський [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Пилипів. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. – С. 175-179.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Пушкар, М. С. Теорія і практика формування облікової політики [Текст]: монографія /М. С. Пушкар, М. Т. Щирба.– Тернопіль: Карт-бланш, 2010.– 260 с.
 2. Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Л. В. Нападовська, Я. Д. Крупка [та ін.] ; за ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 267 с. – До 50-річчя ТНЕУ. – Із змісту : Пушкар, М. С. – С. 6–36 ; С. 128-149 ; С. 206-215.
 3. Пушкар, М. С. Ідеальна система обліку : концепція, архітектура, інформація [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, М. Г. Чумаченко. – Тернопіль : Карт-бланш, 2011. – 336 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 4. Пушкар, М. С. Контролінг - інформаційна підсистема стратегічного менеджменту [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Р. М. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 370 с.
 5. Пушкар, М. С. Креативний облік : створення інформації для менеджерів [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 334 с.
 6. Пушкар, М. С. Логістичні системи підприємства : облік, аналіз і аудит [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, А. Г. Богач, В. Г. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 187 с.
 7. Пушкар, М. С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – 359 с.
 8. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Я. В. Мех, Р. Р. Кулик [та ін.] ; за заг. ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Карт-бланш, 2012. – 220 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 9. Пушкар, М. С. Створення інтелектуальної системи обліку [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – 152 с.
 10. Пушкар, М. С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретично - методологічні аспекти [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 422 с.
 11. Пушкар, М. С. Теорія пізнання у розвитку науки про контроль [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2011. – 140 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 12. Пушкар, М. С. Філософія обліку [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 157 с.
 13. Пушкар, М. С. Фінансовий облік у системі управління [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, М. Т. Щирба. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 178 с.
 14. Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Л. В. Нападовська, Я. Д. Крупка [та ін.] ; за ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 268 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 15. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Я. В. Мех, Р. Р. Кулик [та ін.] ; за заг. ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Карт-бланш, 2012. – 220 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Пушкар, М. С. Історія обліку та контролю господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, Н. В. Гавришко, Р. В. Романів. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 167 с.
 2. Пушкар, М. С. Історія обліку та контролю господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, Н. В. Гавришко, Р. В. Романів. – Тернопіль : Карт - бланш, 2003. – 223 с.
 3. Пушкар, М. С. Контролінг [Текст] / М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – 146 с.
 4. Пушкар, М. С. Національні стандарти бухгалтерського обліку України [Текст] / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Лілея, 2000. – 100 с.
 5. Пушкар, М. Г. Організація і нормування праці в сільському господарстві [Текст] / М. Г. Пушкар. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – 184 с.
 6. Пушкар, М. С. Планування і організація підприємств, об'єднань і комплекссів [Текст] : Навч. посіб. / М. С. Пушкар. – К. : НМКВО, 1992. – 414 с.
 7. Пушкар, М. С. Розробка систем обліку [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт- бланш, 2003. – 198 с.
 8. Пушкар, М. С. Розробка систем обліку [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 198 с.
 9. Пушкар, М. С. Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Економічна думка, 1997. – 160 с.
 10. Пушкар, М. С. Управлінський облік [Текст] / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Поліграфіст, 1995. – 164 с.
 11. Пушкар, М. С. Фінансовий облік [Текст] : підручник / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт -бланш, 2002. – 628 с.
 12. Пушкар, М. С. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, В. З. Семанюк, Н. В. Гудзь. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 292.