Ціщик Роман Володимирович

cischyk r v

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ціщик, Роман Володимирович. Формування і розвиток демографічної ситуації в депресивних регіонах (на прикладі Тернопільської області) : дис ... канд. екон. наук : 08.09.01 / Роман Володимирович Ціщик; В.о. НАН України. Ін-т регіон. дослідж..– Львів : Б.в., 2005.– 193 с.
 2. Ціщик, Роман Володимирович. Формування і розвиток демографічної ситуації в депресивних регіонах (на прикладі Тернопільської області) : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.09.01 / Роман Володимирович Ціщик; В.о. НАН України. Ін-т регіон. дослідж..– Львів : Б.в., 2005.– 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Кустовська О. Аналіз соціально-економічного та демографічного розвитку регіону в контексті визначення депресивного стану / О. Кустовська, Р. Ціщик // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 84-87.
 2. Кустовська О. Регіональна статистика: стан, проблеми, перспективи / Олена Кустовська, Роман Ціщик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 140-147.
 3. Кустовська О. Стастистичний аналіз закономірностей динаміки народжуваності: методологічний та емпіричний аспекти / Олена Кустовська, Роман Ціщик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 137-151.
 4. Кустовська О. В. Статистичне оцінювання регіональних сезонних коливань народжуваності та смертності / О. В. Кустовська, Р. В. Ціщик // Статистика України. – 2009. – № 3. – С. 72-79.
 5. Кустовська О. В. Статистичний аналіз галузевої диференціації оплати праці в Україні / О. В. Кустовська, Р. В. Ціщик // Статистика України. – 2011. – № 2. – С. 25-31.
 6. Ціщик Р. Аналіз смертності населення у Тернопільській області / Р. Ціщик // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад.. нар. госп-ва. – 2003. – Вип. 8. – С. 182-186.
 7. Ціщик Р. Демографічна ситуація у Тернопільській області, її особливості у міських поселеннях та сільській місцевості / Р. Ціщик // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002. – Вип. 6. – С. 130-136.
 8. Ціщик Р. Комплексний статистичний аналіз процесів природного руху населення Тернопільської області / Роман Ціщик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 2. – С. 143-153.
 9. Ціщик Р. Статистичний аналіз демоекономічного розвитку Тернопільської області / Р. Ціщик // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2006. – Вип. 11. – С. 79-82.
 10. Ціщик Р. Статистичний аналіз економічної активності населення / Р. Ціщик, О. Понятишин // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2010. – Вип. 15. – С. 65-69.
 11. Ціщик, Р. В. Статистичний аналіз статево–вікового складу населення як фактору формування трудових ресурсів регіону / Р. В. Ціщик // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 43-45.
 12. Ціщик, Р. В. Статистичний аналіз статево–вікового складу населення як фактору формування трудових ресурсів регіону / Р. В. Ціщик // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 43-45.
 13. Цищик, Р. Влияние демоэкономических процессов на развитие региона / Р. Цищик // Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем : материалы V Междунар. наук.-практ. конф. [Беларусь, г. Гомель, 29-30 нояб. 2007 г.]. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2007. – С. 146-148.
 14. Ціщик, Р. Внутрішній аналіз діяльності підприємств / Р. Ціщик, Т. Захарків, Ю. Ніколаєнко // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць / під. ред. д. е. н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 3. – С. 140-143.
 15. Ціщик, Р. Вплив сучасних демографічних процесів на формування і використання трудового потенціалу в депресивних регіонах / Р. Ціщик // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні суспільні системи : зб. наук. праць НАН України, інституту регіональних досліджень. – Львів, 2004. – Вип. 3, ч. 1. – С. 389-400.
 16. Ціщик, Р. Вплив сучасних демографічних процесів на формування і використання трудового потенціалу в Тернопільській області / Р. Ціщик, О. Кустовська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 10. – С. 116-120.
 17. Ціщик, Р. Демографічний розвиток Тернопільської області у 2003 році / Р. Ціщик // Проблеми зайнятості і ринку праці : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 13–14 трав. 2004 р. ]. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – С. 38-39.
 18. Ціщик, Р. Дослідження міграційних процесів у Тернопільській області / Р. Ціщик // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в постстабілізаційний період : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу [м. Тернопіль, 15 квіт. 2005 р. ]. – Тернопіль : ТАНГ, 2005. – С. 162-164.
 19. Ціщик, Р. Екстраполяційне прогнозування демографічних параметрів регіону / Р. Ціщик // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 11. – С. 278-284.
 20. Кустовська, О. Інтегральна оцінка демографічного стану регіонів України [Текст] / О. Кустовська, Р. Ціщик // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2011. – Вип.16. – С. 56-62.
 21. Ціщик, Р. Облік операцій з давальницькою сировиною на території України / Р. Ціщик // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць / під. ред. д. е. н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 3. – С. 310-312.
 22. Ціщик, Р. Основні принципи організації аудиту в умовах ринкового господарювання / Роман Ціщик, Леонід Бицюра, Олексій Ярощук // Економіка і ринок: облік аналіз контроль : наук. журнал . Терноп. акад. нар. госп-ва. / за ред. д. е. н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 1. – С. 185-186.
 23. Ціщик, Р. Проблеми держаного регулювання демографічних процесів і ринку праці / Р. Ціщик, Є. Качан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – С. 154-155.
 24. Ціщик, Р. Проблеми організаційного забезпечення статистичного обслуговування досліджень, які стосуються стану та тенденцій розвитку сектору домашніх господарств України / Роман Ціщик, Наталія Котис // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 110-113.
 25. Цищик, Р. Региональная статистика Украины: теоретико-методологический аспект / Р. Цищик, О. Кустовская // Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем : материалы VI Междунар. наук.-практ. конф. [Беларусь, г. Гомель, 26-27 нояб. 2009 г. ]. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2009. – С. 144-149.
 26. Ціщик, Р. Статистичний аналіз динаміки народжуваності у Тернопільській області / Р. Ціщик // Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні : тези доп. наук. конф. проф.-викл. складу, докторантів, аспірантів та здобувачів наук. ступеня [м. Тернопіль, 15 квіт. 2009 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – С. 83–86.
 27. Ціщик, Р. Статистичний аналіз міграційних процесів у регіоні / Р. Ціщик // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в постстабілізаційний період : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу [м. Тернопіль, 13 квіт. 2006 р. ]. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – С. 62–63.
 28. Ціщик, Р. Статистичний аналіз статево-вікового складу населення Тернопільської області / Р. Ціщик // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в постстабілізаційний період : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу [м. Тернопіль, 18 квіт. 2007 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – С. 82-84.
 29. Ціщик, Р. Сутність і основи аналізу оборотних коштів / Роман Ціщик // Економіка і ринок: облік аналіз контроль : наук. журнал Терноп. акад. нар. госп-ва. / за ред. д. е. н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 1. – С. 274-281.
 30. Ціщик, Р. Суть та функції бюджетного обліку в Україні / Роман Ціщик, Леонід Бицюра // Економіка і ринок: облік аналіз контроль : наук. журнал Терноп. акад. нар. госп-ва. / за ред. д. е. н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 1. – С. 203-204.
 31. Ціщик, Р. В. Аналіз впливу міграційних процесів на демографічну ситуацію в регіоні / Р. В. Ціщик // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 2. – С. 21-24.
 32. Ціщик, Р. В. Аналіз обліку валових доходів та витрат від придбання та реалізації продукції за угодами купівлі–продажу / Р. В. Ціщик // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 168-172.
 33. Ціщик, Р. В. Статистичний аналіз статево–вікового складу населення як фактору формування трудових ресурсів регіону / Р. В. Ціщик // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 43-45.
 34. Кустовська, О. Вплив сучасних демографічних процесів на формування і використання трудового потенціалу в Тернопільській області / О. Кустовська, Р. Ціщик // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2005. – Вип. 10. – С. 116-120.
 35. Ціщик, Р. Статистичний аналіз демографічної ситуації в Тернопільській області / Р. Ціщик // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С.130-136.
 36. Ціщик, Р. Аналіз проблем забезпечення домогосподарств в Україні соціальними благами та послугами / Роман Ціщик // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С.151-159.
 37. Ціщик, Р. Статистичний аналіз демографічної ситуації в Тернопільській області / Роман Ціщик // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 130-136.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Статистика. Практикум. [Електронний ресурс] : навч. посібник // Кустовська О. В., Солтис В.В., Матійчук Л. П., Чорний В. С., Ціщик Р.В. - Тернопіль : ТНЕУ.
 2. Статистика. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Безродна, Ю. І. Бойко, Я. І. Костецький [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 200 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Практикум із дисципліни «Статистика» з використанням Excel / О. В. Кустовська, Л. П. Матійчук, В. В. Солтис, Р. В. Ціщик, В. С. Чорний. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 215 c.
 2. Статистика : зб. задач / О. В. Кустовська, Л. П. Матійчук, В. С. Чорний, В. В. Солтис, Є. І. Ткач, Я. І. Костецький, І. М. Шост, Р. В. Ціщик [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 88 с.
 

Цаволик Тарас Григорович

1517912754 cavolyk1Кафедра кібербезпеки

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Цаволик, Тарас Григорович Методи та засоби передачі даних в безпровідних сенсорних мережах на основі модулярних коригуючих кодів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Тарас Григорович Цаволик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 156 с.
 2. Цаволик, Тарас Григорович Методи та засоби передачі даних в безпровідних сенсорних мережах на основі модулярних коригуючих кодів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Тарас Григорович Цаволик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Цаволик, Т. Г. Коректуючі коди системи залишкових класів зі спеціальною системою модулів [Текст] / Т. Г. Цаволик // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали V Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2015 [м. Тернопіль, 22-23 трав. 2015р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 61-62.
 2. Яцків, В. В. Методи обробки зображення в системі залишкових класів [Текст] / В. В. Яцків, Т. Г. Цаволик // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали ІV Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2014 [м. Тернопіль, 16-17 трав. 2014 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 108-110.
 3. Цаволик, Т. Г. Метод формування корегувальних кодів у системі залишкових класів [Електронний ресурс] / Т. Г. Цаволик, В. В. Яцків // Науковий вісник НЛТУ України. - 2017. - Вип. 27(3). - С. 191-194.
 4. Яцків, В. В. Двовимірні коректуючі коди на основі модулярної арифметики / В. В. Яцків, Т. Г. Цаволик // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2015. – № 4 (227). – С. 144-148.
 5. Sieck, V. Two-Dimensional Error Control Based on Modular Corrective Codes / Sieck, V. Yatskiv, A. Sachenko, T. Tsavolyk // International Journal of Computing. – 2015. – Vol. 14, 17 – Issue 4. – P. 208-213.
 6. Цаволык, Т. Г. Метод исправления ошибок на основе модулярных корректирующих кодов / Т. Г. Цаволик, В. В. Яцків // Физика, математика, информатика. Вестник Брестского государственного технического университета. Брест, 2015. – № 5 (850). – С. 36-38.
 7. Цаволик, Т. Г. Метод формування корегувальних кодів у системі залишкових класів / Т. Г. Цаволик, В. В. Яцків // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27. – С. 191–194
 8. Яцків, В. В. Двовимірні коректуючі коди на основі модулярної арифметики / В. В. Яцків, Т. Г. Цаволик // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. – 2015. – № 4 (227). – С. 144-148.
 9. Цаволик, Т. Г. Виправлення пакетів помилок на основі модулярного коригуючого коду / Т. Г. Цаволик, В. В. Яцків // Науковий вісник НЛТУ України. – 2018. – Вип. 28(2). – С. 155–158.
 10. Патент України на корисну модель № 117493, МПК (2006) H04J 13/00 H04W 84/18 (2009.01). Спосіб формування корегуючих кодів в системі залишкових класів / В. В. Яцків, Т. Г. Цаволик, Н. Г. Яцків. – № u201700839; заявл. 30.01.2017; опубл. 26.06.2017. – Бюл. № 12/2017.
 

Цісецький Орест Євгенович

zisezkuj

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Цісецький, Орест Євгенович Трансформація структури зайнятості населення регіону в умовах економічних перетворень (на прикладі Хмельницької області) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.09.01 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Орест Євгенович Цісецький. – Тернопіль. : Тернопільська академія народного господарства, 2003. – 185 с.
 2. Цісецький, Орест Євгенович Трансформація структури зайнятості населення регіону в умовах економічних перетворень (на прикладі Хмельницької області) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.09.01 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Орест Євгенович Цісецький. – К. : РВПС НАН України, 2003. – 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Цісецький, О. Вплив інвестицій на зайнятість населення / О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2005.– Вип. 10.– С. 121-124.
 2. Цісецький, О. Інноваційні конфлікти на підприємстві: суть, причини і наслідки / О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2011.– Вип. 16.– С. 78-82.
 3. Цісецький, О. Кадрова політика як інструмент профілактики конфліктів на підприємстві / О. Цісецький, Г. Нагорняк // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2007.– Вип. 12.– С. 94-96.
 4. Цісецький, О. Формування ефективного механізму діагностики і управління конфліктами на підприємстві / О. Цісецький, О. Шило // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2004.– Вип. 9.– С. 93-96.
 5. Цісецький, О. Формування ефективного механізму регулювання структури зайнятості населення / О. Цісецький, І. Жук // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2006.– Вип.11.– С. 54-58.
 6. Цісецький, О. Шкала емоційних тонів як інструмент профілактики конфліктів на підприємстві / О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2008.– Вип. 13.– С. 104-109.
 7. Цісецький, О. Методична схема прогнозування структури зайнятості населення регіону [Електронний ресурс] / О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2003.– Вип. 8.– С. 159-160.
 8. Головко, Л. Напрямки подолання бідності в контексті завдань мінімізації наслідків світової фінансової кризи в Україні [Електронний ресурс] / Л. Головко, В. Жаховська, О. Цісецький // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 58-65.
 9. Качан, Є. Нові підходи у дослідженні людського потенціалу / Є. Качан, О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2002.– Вип. 7.– С. 159-161.
 10. Цісецький, О. Оцінка сучасної структури зайнятості населення Хмельницької області в контексті економічних перетворень / О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2002.– Вип. 6.– С. 107-110.
 11. Цісецький, О. Регіональні проблеми зайнятості молоді / О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – Вип. 4. – С. 202-204.
 12. Головко, Л. Напрями та шляхи модернізації соціально-трудових відносин в Україні / Лілія Головко, Валентина Жаховська, Орест Цісецький // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистика Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 91-94.
 13. Цісецький, О. Формування конфлітологічних компетенцій у студентів вищих навчальних закладів / О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 56-59.
 14. Цісецький, О. Конфліктологічна компетентність керівника [Електронний ресурс] / О. Цісецький, Х. Зборовська. – Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2012. – Вип. 17. – С. 134-141.
 15. Цісецький, О. Є. Сучасні міграційні процеси у Хмельницькій області / О. Є. Цісецький // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 58-61.
 16. Головко, Л. Проблеми розвитку соціальної інфраструктури сільських населених пунктів / Лілія Головко, Валентина Жаговська, Орест Цісецький // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 16-24.
 17. Цісецький, О. Є. Системний підхід до формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі [Електронний ресурс] / О. Є. Цісецький // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць у 3 т. Спец. вип. : Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – 2010. – Т. 2. – С.471-477.
 18. Качан, Є. П. Прогнозування галузевої структури занятості населення — передумова раціонального використання людських ресурсів [Електронний ресурс] / Є. П. Качан, О. Є. Цісецький // Проблеми формування ринкової економіки: міжвід. наук. зб. Спец. вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики.. – 2001. – С.242-247.
 19. Цiсецький, О. Інноваційні засади сталого розвитку Тернопільської області / Орест Цiсецький // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 155-159.
 20. Цісецький, О. Шляхи досягнення продуктивної зайнятості на підприємстві / Орест Цісецький // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 97-101.
 21. Цісецький, О. Формування системи управління конфліктами в організації / Орест Цісецький, Віктор Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 77-81.
 22. Цісецький, О. Є. До проблеми зайнятості маргінальних верств населення / О. Є. Цісецький // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Географія. – 1999. – № 1. – С. 62-67.
 23. Цісецький, О. Є. Суспільно-географічні підходи до вивчення і вирішення проблеми зайнятості населення / О. Є. Цісецький // Географія і сучасність : зб. наук. пр. Національного педагогічного ун-ту ім. М. Драгоманова – К. : НПУ, 1999. – Вип. 1. – С. 47-54.
 24. Шушпанов, Д. Г. Мотивація праці в умовах інновацій / Д. Г. Шушпанов, О. Є. Цісецький // Збірник наукових праць УМДТУ. – Миколаїв : УМДТУ, 2003. – № 1 (394). – С. 93-99.
 25. Цісецький, О. Є. Сучасні особливості демографічної ситуації у Хмельницькій області / О. Є. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2 – С. 210-215.
 26. Цісецький, О. Є. Соціально-економічні передумови формування зайнятості населення Хмельницької області / О. Є. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 3. – С. 113-117.
 27. Цісецький, О. Є. Досвід зарубіжних країн у забезпеченні зайнятості населення / О. Є. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – С. 177-181.
 28. Цісецький, О. Є. Головні чинники структурних зрушень у зайнятості населення в умовах переходу до ринкових відносин. / О. Є. Цісецький // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 1999. – № 2. – С. 103-105.
 29. Шушпанов, Д. Г. Мотивація персоналу в контексті рівня життя населення України / Д. Г. Шушпанов, О. Є. Цісецький // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Экономика и социология труда, менеджмент персонала : сб. науч. трудов. – Донецк : ДНУ, Т. 4, ч. 1. – С. 206-211.
 30. Цісецький, О. Є. Професійний підхід до формування і розвитку персоналу – основа ефективного функціонування підприємства / О. Є. Цісецький // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2007. – Спец. вип. : Управління людськими ресурсами: проблеми теорії і практики, т. 1, ч. ІІ. – С. 930-935.
 31. Головко, Л. Напрями подолання бідності в контексті завдань мінімізації наслідків світової фінансової кризи в Україні / Л. Головко, В. Жаховська, О. Цісецький // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щоріч. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 14-15. – С. 58-66.
 32. Цісецький, О. Є. Формування конфліктологічних компетенцій у студентів вищих навчальних закладів / О. Є. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – Вип. 17. – С. 56-60.
 33. Жук, І. Оцінка передумов інноваційного розвитку реґіональних ринків праці України за результатами моніторингу у 2014 р. / І. Жук, О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 95-103.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Цісецький, О. Є. Інноваційні та інвестиційні детермінанти сталого розвитку економіки Тернопільської області [Текст] / О. Є. Цісецький // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 408-416.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 664 с.
 2. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 239 с.
 3. Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 670 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – До 50-річчя ТНЕУ.
 4. Регіональна економіка : підручник / за ред. проф. Є. П. Качана. – Тернопіль, 2008. – 800 с.
 

Ціжма Оксана Анатоліївна

cizhma o a

Кафедра обліку та фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту 

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Ціжма, О. А. Трансформація структури використання трудового потенціалу регіону (на прикладі Івано-Франківської області) [Електронний ресурс] / О. А. Ціжма // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – 2009. – № 7.
 2. Ціжма Ю. І. Методика дослідження структури зайнятості населення регіону [Електронний ресурс] / Ю. І. Ціжма, О. А. Ціжма // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 12. – С. 251-255.
 3. Ціжма, Ю. Сучасні підходи до аналізу структури зайнятості населення регіону / Юрій Ціжма, Оксана Ціжма // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 105-109.
 4. Ціжма, Ю. І. Вісімдесятиліття трансформаційних змін у структурі зайнятості населення Івано-Франківської області [Електронний ресурс] / Юрій Іванович Ціжма, Оксана Анатоліївна Ціжма // Наука и образование. – Прага, 2011. – С. 17-19.
 5. Ціжма, О. А. Трансформація трудового потенціалу регіону в інтелектуальний капітал та інноваційний продукт / О. А. Ціжма / / Дні науки ІФІМ ТНЕУ : матеріали звітної наук.-практ. конф. проф.-викл. складу та студ. [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.].– Івано-Франківськ, 2012. – С. 182-185.
 6. Ціжма, О. А. Податково-інвестиційна політика «пріоритетів та індикаторів» як фактор продуктивної зайнятості / О. А Ціжма // Актуальні питання економіки: проблеми, гіпотези, дослідження зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. [Сімферополь, 5-6 жовт. 2012 р.]. – Сімферополь, 2012. – С. 75-78.
 7. Ціжма, О. А. Нові надбання та перспективи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні / О. А Ціжма // Ключови въпроси в съвременната наука – 2012мтериали за VIII Мждународна научна практична конференция [17 - 25 април 2012 г.]. – София "Бял ГРАД-БГ" ООД, 2012. – Том 2 : Икономики. – С. 92-94.
 8. Ціжма, О. А. Трудовий потенціал як невід’ємна складова соціально-економічних відносин країни [Електронний ресурс] / О. А. Ціжма // Вісник Прикарпатського університету : наук. зб. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2008. –  Вип. 6. – С. 219-221.
 9. Tsizhma, Yuriy Transformation of the use of the Labour Potential of Ukraine: Trends and Prospects [Електронний ресурс] / Yuriy Tsizhma, Oksana Tsizhma // Analysen und Ansichten zur Wirtschaftsentwicklung in der Ukraine Eine Sicht ukrainischer Forsche rzu Theorie und Praxis / A Krysovatyy, V. Fedosov, Ye. Savelyev u.a. – Berlin, 2013. – S. 257-267.
 10. Данилишин, В. І. Транспортний податок: зарубіжний досвід та українські реалії [Електронний ресурс] / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків, О. А. Ціжма // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фах. вид. – 2015. – Вип. 3. – С. 702-705.
 11. Ціжма, О. А. Демографічний розвиток України: сучасні особливості відтворення населення та шляхи подолання демографічної кризи / О. А. Ціжма, Ю. І. Ціжма // Еврика – V : зб. студент. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – С. 85-86.
 12. Ціжма, О. А. Теоретичні аспекти формування і використання трудового потенціалу / О. А. Ціжма // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка : наук. зб. – Івано-Франківськ : Плай, 2006. – Вип. 3. – C. 170-174.
 13. Ціжма, О. А. Демографічні чинники реалізації трудового потенціалу / О. А. Ціжма // Вісник Прикарпатського університету : наук. зб. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2007. – Вип. 4. – С. 229-232.
 14. Ціжма, О. А. Ефективне використання трудового потенціалу (на прикладі Львівщини) / О. А. Ціжма // Вісник Прикарпатського університету : наук. зб. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2007. – Вип. 5. – С. 218-222.
 15. Данилишин, В. І. Регенерація підходів фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я як основи розвитку трудового потенціалу / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків, О. А. Ціжма // Вісник Прикарпатського університету : наук. зб. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2015. – Вип. 11. – С. 129-137.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 2. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.
 

Цимбалістий Тарас Олегович

cimbalstiy t o

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Цимбалістий, Тарас Олегович Конституційно- правовий статус державного кордону України [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 20.02.03 / Цимбалістий Тарас Олегович ; Академія прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 1998. - 213 с.
 2. Цимбалістий, Тарас Олегович Конституційно- правовий статус державного кордону України [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 20.02.03 / Цимбалістий Тарас Олегович ; Академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 1998. - 18 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Цимбалістий, Т. О. Правова природа актів Конституційного Суду України [Електронний ресурс] / Т. О. Цимбалістий // Університетські наукові записки. – 2007. – № 1(21). – С. 47-55.
 2. Цимбалістий, Т. О. Деякі питання захисту прав і свобод людини і громадянина Конституційним Судом України [Електронний ресурс] / Т. О. Цимбалістий // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2005. – С. 52-55.
 3. Цимбалістий, Т. О. Правові засади діяльності органу Конституційної юрисдикції в Україні [Електронний ресурс] / Т. О. Цимбалістий.
 4. Цимбалістий, Т. Інститут конституційної юстиції в правовій системі України [Електронний ресурс] / Т. Цимбалістий, О. Росоляк // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 4. - С. 43-48.
 5. Росоляк, О. Б. Фінансова децентралізація як складова конституційної реформи й ефективний чинник розвитку України як демократичної держави [Електронний ресурс] / О. Б. Росоляк, Т. О. Цимбалістий // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 5.
 6. Цимбалістий, Т. О. Органи конституційної юрисдикції в механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні і Польщі[ Електронний ресурс] / Т. О. Цимбалістий, О.Б. Росоляк // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 73-77.
 7. Цимбалістий, Т. О. До питання правонаступництва державного кордону України / Т. О. Цимбалістий // Збірник наукових праць. – Хмельниць­кий : Вид-во АПВУ, 1997. – № 5, ч. ІІІ. – С. 123-128.
 8. Цимбалістий, Т. О. До питання становлення інституту державного кордону України / Т. О. Цимбалістий // Збірник  наукових праць. – Хмельниць­кий : Вид-во АПВУ, 1997. – № 6, ч. ІІ. – С. 95-101.
 9. Цимбалістий, Т. О. Поняття і види державних кордонів / Т. О. Цимбалістий // Збірник наукових праць. – Хмельниць­кий : Вид-во АПВУ, 1998. – № 7, ч. ІІ. – С. 89-94.
 10. Цимбалістий, Т. О. До питання про міждержавне територіальне розмежування / Т. О. Цимбалістий // Збірник наукових праць. – Хмельниць­кий : Вид-во НАПВУ, 1999. – № 9, ч. 2. – С. 321-326.
 11. Цимбалістий, Т. О. Принципи міждержавного територіального розмежування / Т. О. Цимбалістий // Наукові записки. Сер. Право. – Острог, 2001. – Вип. 2. – С. 444-447.
 12. Цимбалістий, Т. О. Проблеми міждержавного територіального розмежування / Т. О. Цимбалістий // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2001. – Вип. 3. – С. 149-154.
 13. Цимбалістий, Т. О. До питання про принципи міждержавних відносин з прикордонних питань / Т. О. Цимбалістий // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2002. – Вип. 4. – С. 150-158.
 14. Цимбалістий, Т. О. Деякі аспекти удосконалення правового регулювання у сфері державної безпеки і оборони / Т. О. Цимбалістий // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2002. – Вип. 5. – С. 144-149.
 15. Цимбалістий, Т. О. Проблеми вдосконалення законодавства про державний кордон України / Т. О. Цимбалістий // Науковий вісник Прикордонних військ України. – 2002. – № 2. – С. 24-27.
 16. Цимбалістий, Т. О. Актуальні проблеми конституційної реформи в Україні / Т. О. Цимбалістий // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2004. – Вип. 6. – С. 72-82.
 17. Цимбалістий, Т. О. Рішення Конституційного Суду України в справах про офіційне тлумачення Конституції та законів України: проблеми правової природи / Т. О. Цимбалістий // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення : зб. наук. пр. : у 2 ч. – Хмельницький : Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2008. – Ч. 1. – С. 173-176.
 18. Цимбалістий, Т. О. Конституційний суд України і земельне право / Т. О. Цимбалістий // Інформаційно-методичний бюлетень № 7-8 Тернопільської обласної колегії адвокатів. – Тернопіль, 2009. – С. 34-39.
 19. Цимбалістий, Т. О. Захист Конституційним Судом України прав і свобод людини і громадянина / Т. О. Цимбалістий // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління і права. – 2004. – № 4 (12). – С. 52-56.
 20. Цимбалістий, Т. О.  Деякі питання захисту прав і свобод людини і громадянина Конституційним Судом України / Т. О. Цимбалістий // Вісник Львівського університету. Сер. Юридична. – 2004. – Вип. 40. – С. 37-42.
 21. Цимбалістий, Т. О. Особливий порядок внесення змін до Конституції України як елемент її правової охорони / Т. О. Цимбалістий // Вибори та демократія. – 2005. – № 3 (5). – С. 78-84.
 22. Цимбалістий, Т. О.  Захист прав людини органами конституційної юстиції в Україні і Республіці Польща / Т. О. Цимбалістий // Вибори та демократія. – 2006. – № 1 (7). – С. 81-85.
 23. Цимбалістий, Т. О.  Гарантії стабільності конституції / Т. О. Цимбалістий // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2006. – № 3-4 (19-20). – С. 69-75.
 24. Цимбалістий, Т. О.  Зарубіжний досвід захисту прав людини органами конституційної юстиції / Т. О. Цимбалістий // Порівняльно-правові дослідження : міжнар. наук. журнал. – 2007. – № 1-2. – С. 212-214.
 25. Цимбалістий, Т. О. Реалізація актів Конституційного Суду України / Т. О. Цимбалістий // Вибори та демократія. – 2008. – № 1 (15). – С. 25-29.
 26. Tsymbalistyy, T. O. Wybrane problemy stosowania Konstytucji Ukrainy w sferze bezpieczeństwa narodowego i obrony / Т. О. Tsymbalistyy // Problemy stosowania Konstytucji Ukrainy і Polski / Pod redakcja Petro Steciuka i Jerzeko Buckowskiego. – Przemysl : Wyzsza Szkola Administracji i Zarzadzania w Przemyslu, Zeszyty naukowe. – 2003. – Nr. 12. – C. 37-45.
 27. Tsymbalistyy, T. O. Ochrona wolności i praw człowieka przez organy jurysdykcji konstytucyjnej (na przykładzie Ukrainy i Rzeczypospolitej Polski) / Т. О. Tsymbalistyy // Problemy stosowania Konstytucji Polski і Ukrainy w praktyce / Pod redakcja Miroslawa Granata i Jacka Sobczaka. – Lublin : Webra,  2004. – C. 208-218.
 28. Tsymbalistyy, T. O. Wybrane problemy realizacji praw wyborczych obywateli Ukrainy za granicą / Т. О. Tsymbalistyy // Reformy prawa wyborczego w Polsce i na Ukrainie. Pod redakcja Petro Steciuka i Jerzeko Buckowskiego. – Przemysl, 2004. – C. 212-224.
 29. Tsymbalistyy, T. O. System wyborow lokalnych na Ukrainie – problem perspektywy rozwoju / Т. О. Tsymbalistyy, O.P. Shumlyak // Prolemy prawa wyborchego Polski і Ukrainy. – Przemysl – Rzeszow, 2010. – C. 156-167.
 30. Цимбалістий, Т. О. Порівняльно-правовий аналіз інституту конституційної юстиції / Т. О. Цимбалістий // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юрид. ф-ту ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 202-212.
 31. Цимбалістий, Т. О. Становлення і розвиток права громадян на участь в управлінні державними справами на території України / Т. О. Цимбалістий // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль : Астон, 2012. – С. 112-117.
 32. Цимбалістий, Т. О. Конституційний Суд України в судовій системі держави / Т. О. Цимбалістий // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль : Вектор, 2013. – С. 147-154.
 33. Цимбалістий, Т. О. Про потребу навчального курсу “Конституційна юстиція” / Т. О. Цимбалістий // Вибори та демократія. – 2008. – № 2 (16). – С. 47-53.
 34. Цимбалістий, Т. О. Деякі аспекти зародження і розвитку інституту конституційної юстиції / Т. О. Цимбалістий // Порівняльно-правові дослідження : міжнар. наук. журнал. – 2008. – № 1. – С. 114-116.
 35. Цимбалістий, Т. О. Щодо нормативності рішень Конституційного Суду України / Т. О. Цимбалістий // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – № 23, ч. І. – С. 156-170.
 36. Цимбалістий, Т. О. Необхідність і наукова методика викладання курсу “Конституційна юстиція” / Т. О. Цимбалістий // Університетські наукові записки : часоп. Хмельницьк. ун-ту управління та права. – 2013. – № 4 (48). – С. 608-614.
 37. Цимбалістий, Т. О. Становлення і сутність інституту конституційної юстиції / Т. О. Цимбалістий // Науковий часопис Національної академії прокуратури України : електрон. фах. видання. – 2014. – №  2.
 38. Цимбалістий, Т. О. Засади правового статусу Конституційного Суду України / Т. О. Цимбалістий // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2014. – № 4.
 39. Цимбалістий, Т. О. Конституційне звернення як засіб захисту прав людини / Т. О. Цимбалістий // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2015. – № 1. – С. 131-135.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Цимбалістий, Т. О. Конституційна юстиція [Текст] : навч.-метод.посіб. / Т. О. Цимбалістий. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 232 с.
 2. Цимбалістий, Т. О. Конституційна юстиція в Україні [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Цимбалістий. – К. : ЦУЛ, 2007. – 200 с.