Видавництво кондор

condor tytul

 

 

 

 

 

1

Андреюк, Н. В. Мікроекономіка / Н. В. Андреюк. – К. : Кондор, 2006. – 176 с.

2

Богоявленська, Ю. В. Економіка та менеджмент праці : навч. посіб. / Ю. В. Богоявленська, Є. І. Ходаківська. – К. : Кондор, 2006. – 366 с.

3

Богоявленська, Ю. В. Проектний аналіз : навч. посіб. / Ю. В. Богоявленська. – К. : Кондор, 2004. – 336 с.

4

Бойко, И. И. Классический маркетинг и маркетинговые экспертные оценки : учеб. пособ. / И. И. Бойко. – К. : Кондор, 2006. – 302 с.

5

Бойко, И. И. Маркетинговие исследования (минимальный маркетинговый эксперимент) : учеб. пособ. / И. И. Бойко. – К. : Кондор, 2004. – 280 с.

6

Бородкіна, Н. О. Маркетинг : навч. посіб. / Н. О. Бородкіна. – К. : Кондор, 2005. – 360 с.

7

Борух, В. О. Економічна статистика : навч. посіб. / В. О. Борух, Р. В. Алямкін. – К. : Ліра-К, 2006. – 318 с.

8

Васильченко, І. П. Вища математика для економістів (спеціальні розділи) : підручник / І. П. Васильченко. – К. : Кондор, 2007. – 352 с.

9

Васильченко, І. П. Фінансова математика : навч. посіб. / І. П. Васильченко, З. М. Васильченко. – К. : Кондор, 2006. – 184 с.

10

Виноградський, М. Д. Менеджмент в організації : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – К. : Кондор, 2004. – 598 с.

11

Виноградський, М. Д. Організація праці менеджера : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – К. : Кондор, 2003. – 414 с.

12

Владимирська, А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

13

Гевко, І. Б. Методи прийняття управлінських рішень : підручник / І. Б. Гевко. – К. : Кондор, 2009. – 187 с.

14

Гевко, І. Б. Операційний менеджмент : навч. посіб. / І. Б. Гевко. – К. : Кондор, 2005. – 228 с.

15

Головнева, И. В. Психологические основы кадрового менеджмента : учеб. пособ. / И. В. Головнева. – К. : Кондор, 2007. – 172 с.

16

Горбач, Л. М. Міжнародні економічні відносини / Л. М. Горбач, О. В. Плотніков. – К. : Кондор, 2004. – 266 с.

17

Грехов, А. М. Електронний бізнес (Е-комерція) : навч. посіб. / А. М. Грехов. – К. : Кондор, 2008. – 302 с.

18

Діденко, В. М. Менеджмент : підручник / В. М. Діденко. – К. : Кондор, 2008. – 584 с.

19

Довгань, Л. Є. Корпоративне управління : навч. посіб. / Л. Є. Довгань, В. В. Пастухова, Л. М. Савчук. – К. : Кондор, 2007. – 180 с.

20

Загородній, А. Г. Акції. Акціонерні товариства : термінолог. слов. / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – К. : Кондор, 2006. – 84 с.

21

Загородній, А. Г. Облік і аудит : термінолог. слов. / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Г. О. Партин. – 2-е, випр. і допов. – К. : Кондор, 2007. – 585 с.

22

Ільіна, С. Б. Основи аудиту : навч.-практ. посіб. / С. Б. Ільіна. – К. : Кондор, 2009. – 378 с.

23

Каніщенко, О. Л. Міжнародний маркетинг: теорія і господарські ситуації / О. Л. Каніщенко. – К. : Політехніка, 2004. – 152 с.

24

Коюда, В. О. Основи інвестиційного менеджменту : навч. посіб. / В. О. Коюда, В. О. Лепейко, О. П. Коюда. – К. : Кондор, 2006. – 340 с .

25

Кривов'язюк, І. В. Підприємство в умовах ринку : підручник / І. В. Кривов'язюк. – К. : Кондор, 2007. – 600 с.

26

Крикавський, Є. В. Логістика: компедіум і практикум : навч. посіб. / Є. В. Крикавський, Н. І. Чухрай, Н. В. Чорнописька. – К. : Кондор, 2009. – 340 с.

27

Криштопа, І. І. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства : навч. посіб. / І. І. Криштопа, В. П. Шило, С. Б. Ільіна. – 2-ге, вид. доповн. – К. : Кондор, 2010. – 294 с.

28

Крушельницька, О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2006. – 206 с.

29

Кулявець, В. О. Прогнозування соціально-економічних процесів : навч. посіб. / В. О. Кулявець. – К. : Кондор, 2007. – 148 с.

30

Куриленко, Т. П. Проектне фінансування : підручник / Т. П. Куриленко. – К. : Кондор, 2006. – 208 с.

31

Леонова, А. О. Ефективність державного управління в контексті євроінтеграції України : навч.-метод. посіб. / А. О. Леонова, В. П. Давидова, О. О. Новачук. – К. : Кондор, 2006. – 390 с.

32

Лисогор, В. М. Основи моделювання маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств регіону : навч. посіб. / В. М. Лисогор, О. М. Мороз, О. В. Пітик. – К. : Кондор, 2007. – 208 с.

33

Лісовицький, В. М. Мікроекономіка : навч. посіб. / В. М. Лісовицький. – 3-є, доповн. і доробл. – К. : Кондор, 2006. – 164 с.

34

Мармоза, А. Т. Правова статистика : навч. посіб. / А. Т. Мармоза. – К. : Кондор, 2006. – 536 с.

35

Мартиненко, А. К. Міжнародні відносини 1945-1975 років : навч. посіб. / А. К. Мартиненко, Б. А. Мартиненко. – К. : Ліра-К, 2007. – 366 с.

36

Математика для економістів : теорія та застосування : навч. підруч. / В. П. Лавренчук, Т. І. Готинчан, В. С. Дронь, О. С. Кондур. – К. : Кондор, 2005. – 595 с.

37

Мельник, В. М. Оподаткування підприємницької діяльності : навч. посіб. / В. М. Мельник, І. А. Грицаєнко, О. С. Іванишина. – К. : Кондор, 2003. – 160 с.

38

Міжнародні фінанси (за модульною системою навчання) : теорет.-практ. посіб. / С. С. Доровська, В. П. Шило, С. Б. Ільіна, Н. С. Іванова. – К. : Професіонал, 2007. – 259 с.

39

Облік, аналіз та аудит : навч. посіб. / М. С. Білик, А. Г. Загородній, Г. І. Кіндрацька [та ін.]. – К. : Кондор, 2008. – 618 с.

40

Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг : опорн. консп. / І. П. Студеняк, Ю. М. Ажнюк, І. М. Чучка. – К. : Кондор, 2007. – 152 с.

41

Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів : навч. посіб. / В. І. Павлов, О. В. Мишко, І. В. Опьонова, Н. В. Павліха. – 2-ге вид. – К. : Кондор, 2009. – 230 с.

42

Осовська, Г. В. Економічний словник / Г. В. Осовська, О. О. Юшкевич, Й. С. Завадський. – К. : Кондор, 2006. – 356 с.

43

Осовська, Г. В. Комунікації в менеджменті / Г. В. Осовська. – К. : Кондор, 2003. – 218 с.

44

Осовська, Г. В. Менеджмент організацій : навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2007. – 676 с .

45

Осовська, Г. В. Основи менеджменту / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – Вид. 3-є вид., перероб. і доповн. – К. : Кондор, 2008. – 664 с.

46

Осовська, Г. В. Основи мененджменту : Практикум : навч. посіб. / Г. В. Осовська, І. В. Копитова. – К. : Кондор, 2004. – 581 с.

47

Петрук, О. М. Банківська справа : навч. посіб. / О. М. Петрук ; за ред. Ф. Ф. Бутинця – К. : Кондор, 2009. – 464 с .

48

Політична економія : навч. посіб. / О. С. Степура, О. С. Єремєєв, Т. Ю. Пономарьова, М. О. Степура. – К. : Кондор, 2006. – 408 с.

49

Предборський, В. А. Детінізація економіки у контексті трансформаційних процесів. Питання теорії та методології : монографія / В. А. Предборський. – К. : Кондор, 2005. – 614 с.

50

Предборський, В. А. Економічна теорія : підручник / В. А. Предборський, Б. Б. Гарін, В. Д. Кухаренко. – К. : Кондор, 2006. – 492 с.

51

Пустовійт, Р. Ф. Методика розв'язування задач з мікроекономіки / Р. Ф. Пустовійт. – К. : Кондор, 2005. – 102 с.

52

Роглєв, Х. Й. Основи готельного менеджменту : навч. посіб. / Х. Й. Роглєв. – К. : Кондор, 2005. – 408 с.

53

Сахарцева, І. І. Бухгалтерський облік : навч. посіб / І. І. Сахарцева, Г. А. Семенов, Г. М. Бескоста ; за ред. І. І. Сахарцевої. – К. : Кондор, 2009. – 556с .

54

Сахарцева, І. І. Ризики економічної діагностики підприємства : навч. посіб. / І. І. Сахарцева, О. В. Шляга ; за ред І. І. Сахарцевої. – К. : Кондор, 2007. – 285 с.

55

Скворцов, М. Н. Податковий менеджмент : Податковий менеджмент в умовах становлення і розвитку ринкової економіки. кн. 2 / М. Н. Скворцов ; за ред. В. П. Давидової. – К. : Кондор, 2007. – 432 с.

56

Солонінко, К. С. Міжнародна економіка : навч. посіб. / К. С. Солонінко. – К. : Кондор, 2008. – 382 с.

57

Сохацька , О. М. Біржова справа : підручник / О. М. Сохацька. – 2-ге вид., змін. й доповн. – Тернопіль : Карт-бланш, 2008. – 632 с.

58

Старостіна, А. О. Ризик-менеджмент : теорія та практика : навч. посіб. / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко. – К. : Політехніка, 2004. – 200 с.

59

Стрельбицька, Л. М. Банківське безпекознавство : навч. посіб. / Л. М. Стрельбицька, М. П. Стрельбицький, В. К. Гіжевський ; за ред. М. П. Стрельбицького. – К. : Кондор, 2007. – 602 с.

60

Фещенко, Л. В. Бюджетна система України : навч. посіб. / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук. – К. : Кондор, 2008. – 440 с.

61

Хомяков, В. І. Менеджмент підприємств / В. І. Хомяков. – Вид. 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Кондор, 2009. – 434 с.

62

Череп, А. В. Банківські операції : навч. посіб. / А. В. Череп, О. Ф. Андросова. – К. : Кондор, 2007. – 410 с.

63

Череп, А. В. Економічний аналіз : навч. посіб. / А. В. Череп. – К. : Кондор, 2005. – 160 с.

64

Череп, А. В. Інвестознавство : підручник / А. В. Череп. – К. : Кондор, 2006. – 398 с.

65

Чернелевський, Л. М. Бухгалтерський облік у документах : навч. посіб. / Л. М. Чернелевський. – К. : Кондор, 2007. – 430 с.