Борисяк Олена Володимирівна

1538749415 fotografja-borisjak-o vНауково-дослідна частина

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

ПУБЛІКАЦІЇ:

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Борисяк, Олена Володимирівна Оптимізаційні технології формування персоналу підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Борисяк Олена Володимирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2018. - 188 с.
 2. Борисяк, Олена Володимирівна Оптимізаційні технології формування персоналу підприємств [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Борисяк Олена Володимирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2018. - 20 с.

СТАТТІ:

 1. Брич, В. Я. Вплив депресивних ринків праці на управління персоналом підприємств [Текст] / В. Я. Брич, О. В. Борисяк // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2016. – № 21 (10) – С. 60-65.
 2. Брич, В. Я. Інноваційні технології формування персоналу підприємств в умовах оптимізаційного розвитку [Текст] / В. Я. Брич, О. В. Борисяк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка”. – 2017. – Вип. 2 (50). – С. 172-179.
 3. Борисяк, О. В. Оптимізаційний інструментарій відбору технологій формування персоналу підприємств [Текст] / О. В. Борисяк // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. Серія : “Економіка”. – 2017. – № 4 (77). – С. 169-177.
 4. Борисяк, О. В. Оптимізаційні виклики у системі управління персоналом підприємств [Текст] / О. В. Борисяк // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2018. – Вип. 1 (13). – С. 78-82.
 5. Борисяк, О. В. Оцінка оптимізаційного ефекту технологій формування персоналу підприємств [Текст] / О. В. Борисяк // Економіка та суспільство. – 2017. – Вип. 12. – С. 193-197.
 6. Борисяк, О. В. Функціонування підрозділів сприяння працевлаштуванню у вищих навчальних закладах [Текст] / Олена Володимирівна Борисяк // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. - 2015. - № 23. - С. 5-13.
 7. Borysiak, O. (2017). Innovative trends and optimization of the role of personnel in the strategic development at agricultural enterprises. International Journal of Economics and Society. (Memphis, USA). 2017. Vol. 2. Issue 9. P. 33-38.
 8. Borysiak, O. V. (2017). Optimization approach to technologies of personnel formation of enterprises. Modern economic research : cooperation, banking, public administration in a decentralized environment. Proceedings of International Scientific Conference, September 26th, 2017, Kielce, Poland, p. 24-26.
 9. Борисяк, О. В. Діджиталізація у системі управління персоналом підприємств [Текст] / О. В. Борисяк // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. П’ятнадцятої Ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 29-30 берез. 2018 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, О. В. Борисяк, М. М. Брик [та ін.] ; відп. за вип. В. О. Онищук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - С. 76-78.
 10. Борисяк, Олена Оптимізаційні процеси сільськогосподарських підприємств України : міжнародний аспект [Текст] / Олена Борисяк // Міжнародний бізнес та замковий туризм в Україні : сучасний стан і перспективи розвитку : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль-Збараж, 28-29 квіт. 2017 р.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - С. 25-26.
 11. Борисяк, Олена Підрозділи сприяння працевлаштуванню вищих навчальних закладів у системі управління персоналом підприємств [Текст] / Олена Борисяк // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики в глобалізації : зб. тез доп. XІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 26-27 берез. 2015 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко, С. М. Галещук [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - С. 87-88.
 12. Борисяк О. Теоретичні аспекти використання інноваційних технологій у системі управління персоналом підприємств [Текст] / О. Борисяк // Сфера гостинності як компонента міжнародного туризму : сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [м. Тернопіль-Збараж, 10-11 травня 2018 р.]. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - С. 152-154.
 13. Борисяк, О. В. Формування персоналу в умовах оптимізації процесів підприємств [Текст] / О. В. Борисяк // Економіка, фінанси та управління : оцінка та перспективи розвитку : зб. тез доп. Міжнародної науково-практичної конференції [м. Полтава, 8 вересня 2017 р.]. Полтава : ЦФЕНД, 2017. - С. 27-29.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Маркетингове забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова, Г. Л. Монастирський, Р. Б. Окрепкий [та ін.] ; за ред. Т. М. Борисової, Г. Л. Монастирського. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. - 220 с.