Велещук Світлана Сергіївна

eleschuk-svtlana-sergyivna

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

  1. Москалюк, С.Бренд у стратегічному управлінні підприємством / С. Москалюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – жовтень-грудень (№4). – С. 71-76.
  2. Москалюк, С. С. Вдосконалення системи захисту торгових марок в Україні / С. С. Москалюк // Економіка та держава. – 2007. – №1. – С. 64-66.
  3. Москалюк, С. С. Ринок швейної продукції: сучасний стан та тенденції розвитку / С. С. Москалюк // Легка промисловість. – 2006. – жовтень-грудень (№4). – С. 46-47.
  4. Москалюк, С. С. Сучасний концептуальний підхід до системи бренд-менеджменту [Електронний ресурс]/ С. С. Москалюк.
  5. Велещук, С. С. Адміністративні передумови організації діяльності бренд-менеджера / С. С. Велещук // Інноваційна економіка.– 2013. – № 4. – С. 203-209.
  6. Велещук, С. Адміністративний менеджмент у категорійно-понятійному апараті менеджменту: теоретичні засади та сфера застосування / Світлана Велещук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 2. – С. 157-165.

МОНОГРАФІЇ:

  1.  Механізми реалізації регіональної структурної політики [Текст]: монографія / А. Ф. Мельник, Л. А. Лаврів, А. Ю. Васіна [та ін.]; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 329 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Велещук, С. С. Техніка адміністративної діяльності [Текст]: навч. посіб. /С. С. Велещук; за заг. ред. А. Ф. Мельник.– Тернопіль: Економічна думка, 2011.– 320 с.
  2. Адміністративний менеджмент [Текст] : тренінг : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. М. Попович [та ін.]. – Тернопіль : ТАЙП, 2016. – 115 с.