Вербінський Михайло Миколайович

Михайло Миколайович ВербінськийКафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

  1. Вербінський, М. Державне регулювання становлення і функціонування ринку сільськогосподарської техніки / М. Вербінський // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2003. – № 8. – С. 15-20.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Ковальчук, В. М. Макроекономіка : зб. задач, вправ, контрольних і тестових завдань [Електронний ресурс] / В. М. Ковальчук, М. М. Вербінський, Т. І. Вергелес. – Тернопіль : Астон, 2009. – 73 с.
  2. Економічна теорія : політична економія [Текст] : підручник / С. І. Юрій, І. В. Буян, Р. М. Березюк [та ін.] ; за заг. ред. С. І. Юрія. – К. : Кондор, 2009. – 602 с.
  3. Практикум з дослідження макроекономічних моделей з допомогою пакета прикладних програм [Текст] : навч. посіб. / М. М. Вербінський, М. О. Дуда, С. В. Бабій [та ін.]. – К. : ІСДО, 1995. – 184 с.