Вергелес Тетяна Іванівна

Тетяна Іванівна ВергелесКафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Вергелес, Т. Лауреати Нобелівської премії з економіки 2009: черговий тріумф інституціоналізму / Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль : Економічна думка, 2010.– Вип. 1.– С. 117-124.
 2. Вергелес, Т. Інституційна модернізація як фактор посткризового економічного зростання в Україні / Тетяна Вергелес // Світ фінансів.– 2010.– № 1.– С. 95-103.
 3. Вергелес, Т. Г. Марковіц М. Міллер та В. Шарп: теоретики фінансового менеджменту / Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2009.– Вип. 2.– С. 122-128.
 4. Вергелес, Т. Держава в трансформаційній економіці: теорії та реалії / Тетяна Вергелес // Світ фінансів.– 2009.–№ 1.– С. 7-14.
 5. Вергелес, Т. Франко Модільяні: єдність теорії та емпіричного аналізу / Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008.–Вип. 1.– С. 112-118.
 6. Вергелес, Т. Фрідріх Август фон Хайєк - теоретик індивідуалізму і свободи: [Нобелівський лауреат в сфері економіки] / Т. Вергелес // Вісник Тернопільського державного економічного університету.– Тернопіль : Економічна думка, 2006.– Вип.1.– С. 163-168.
 7. Вергелес, Т. Формування нової системи трудових відносин за умов становлення економіки знань / Т. Вергелес // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць.– Тернопіль : Економічна думка, 2004.– № 9.– С. 96-98.
 8. Вергелес, Т. Джеймс Мід: "Моє серце належить лівим, а розум - правим" / Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2007.– Вип. 2.– С. 154-158.
 9. Вергелес, Т. Проблеми становлення вітчизняної моделі ринку праці та економічна динаміка / Т. Вергелес // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005.– Вип. 2.– С. 64-71.
 10. Вергелес, Т. "Економіка знань" і зміни у трудових відносинах / Т. Вергелес // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– 2003.– № 14.– С. 15-17.
 11. Вергелес, Т. Диференціація доходів населення й економічне зростання в Україні / Тетяна Вергелес // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 2. – С. 49-58.
 12. Кириленко, В. В. Аналіз стану основних міжнародних інтеграційних організацій та проблем участі в них України / В. В. Кириленко, Т. І. Вергелес // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 74-76.
 13. Сем'янчук, П. Еволюція сучасних неокласичних теорій економічного зростання / Петро Сем'янчук, Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 85-97.
 14. Фаріон, Михайлина Особливості та перспективи діяльності спеціальних економічних зон в Україні / Михайлина Фаріон, Тетяна Вергелес // Економічний аналіз : Збірник наукових праць / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – вип. 5. – С. 370-374.
 15. Вергелес, Тетяна Аналіз ринків з розривами пошуку: нобелівські лауреати з економіки 2010 року / Тетяна Вергелес, В'ячеслав Ковальчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – квітень-червень (№2). – С. 161-164.
 16. Вергелес, Т. Книжки не "на винос": [Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України] / Т. Вергелес // Дзеркало тижня. – 2006. – 10-16 черв. (№ 22). – С. 17.
 17. Вергелес, Т. Формування нової системи трудових відносин за умов становлення економіки знань [Електронний ресурс] / Т. Вергелес.
 18. Вергелес, Т. Модифікація моделі людини в теоріях поведінкової економіки / Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 102-111.
 19. Вергелес, Т. Теорія раціонального вибору: еволюція та сучасна модифікація / Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 2.– С. 149-156.


ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Ковальчук, В. М. Макроекономіка : зб. задач, вправ, контрольних і тестових завдань [Електронний ресурс] / В. М. Ковальчук, М. М. Вербінський, Т. І. Вергелес. – Тернопіль : Астон, 2009. – 73 с.
 2. Історія економічних вчень [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кириленко, О. М. Стрішенець, М. М. Фаріон [та ін.] ; за ред. В. В. Кириленка. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 252 с.
 3. Історія економіки та економічної думки : ХХ - початок ХХІ ст. [Текст] : навч. посіб. Т. 2 / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Т. І. Вергелес [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – К. : Знання, 2011. – 582 с.
 4. Макроекономіка. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кириленко, Т. І. Вергелес, К. З. Возьний [та ін.] ; за ред. В. В. Кириленка. - Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 252 с.