Вергун Лариса Іванівна

1448626954 verhunКафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вергун, Лариса Іванівна Перекладна взаємовідповідність англійської та української освітньої лексики [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Вергун Лариса Іванівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 267 с.
 2. Вергун, Лариса Іванівна Перекладна взаємовідповідність англійської та української освітньої лексики [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Вергун Лариса Іванівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Вергун, Л. І. Організація курсу практики усного та писемного мовлення за кредитно-модульною системою на першому курсі відділення перекладачів / Л. І. Вергун // Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – Ч. 3. – С. 93-94.
 2. Вергун, Л. І. Переклад англійської освітньої лексики / Л. І. Вергун //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. – К., 2000. – Вип. 30. – С. 53-55.
 3. Вергун, Л. І. Особливості структурної організації терміносистеми англійської мови (на матеріалі педагогічної лексики) / Л. І. Вергун // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Сер. Мовознавство. – 1999. – № 1. – С. 66-69.
 4. Вергун, Л. І. Скорочення в англійській терміносистемі «освіта» та їх переклад українською мовою / Л. І. Вергун // Мовні і концептуальні картини світу. – К., 2002. – № 7. – С. 80-87.
 5. Вергун, Л. І. Відтворення семантики нових термінів терміносистеми «освіта» англійської мови засобами української мови / Л. І. Вергун // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Сер. Мовознавство. – 2002. – № 2 (8). – С. 41-46.
 6. Вергун, Л. І. Перекладознавчий контрастивний аналіз лексико-семантичного поля «освіта» в англійській та українській мовах / Л. І. Вергун // Мовні і концептуальні картини світу. – К., 2003. – № 10. – С. 62-67.
 7. Вергун, Л. І. Становлення перекладної взаємовідповідності освітньої лексики англійської та української мов / Л. І. Вергун // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Сер. Мовознавство. – 2005. – № 2 (10). – С. 139-146.
 8. Вергун, Л. І. Теорія лакунізації і фаховий переклад / Л. І. Вергун // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Сер. Мовознавство. – 2007. – № 4 (12). – С. 56-62.
 9. Вергун, Л. І. Загальні аспекти відповідності освітньої лексики англійської та української мов / Л. І. Вергун // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць. – К. : Логос, 2007. – Вип.12. – С. 42-48.
 10. Вергун, Л. І. Асиметрія і переклад англійської та української термінології лексико-семантичної групи «учасники навчального процесу у ВЗО / Л. І. Вергун // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Сер. Філологічні науки. – 2008. – № 5. – С. 292-296.
 11. Вергун, Л. І. Відтворення термінології лексико-семантичної групи «вищі заклади освіти» як проблема фахового перекладу / Л. І. Вергун // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць. – К. : Логос, 2008. – Вип.13. – С. 68-74.