Волинець Віктор Іванович

volinec-vktor-vanovich

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчений ступінь: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Волынец, Виктор Иванович Разработка эффективных алгоритмов обработки сигналов для микропроцессорных анализаторов спектра : диссертация ... кандидата технических наук : 05.11.16 / Винницкий политехн. ин-т. - Винница, 1991. - 220 с.
 2. Волынец, Виктор Иванович Разработка эффективных алгоритмов обработки сигналов для микропроцессорных анализаторов спектра : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.11.16 / Винницкий политехн. ин-т. - Винница, 1991. - 23 с.

Публікації

Статті:

 1. Волинець, В. І. Рекурентні методи обчислення багатовимірних дискретних перетворень Фур’є та Хартлі з підвищеною точністю обчислення в арифметиці з фіксованою комою [Електронний ресурс] / В. І. Волинець // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2011. № 3. – С. 19-24.
 2. Волинець, В. І. Облік та аналіз операцій придбання запасів в програмі автоматизованого обліку 1С: Бухгалтерія [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. О. Ромашевська // Комунальне господарство міст : наук.-техн. збірник. Сер. Економічні науки. – К. : Техніка, 2004. – Вип. 56. – С. 247-251.
 3. Волинець, В. І. Зв’язки між рекурентними методами обчислення дискретних перетворень Фур’є та Хартлі [Електронний ресурс] / В. І. Волинець // Вісник СумДУ. Сер.Технічні науки. – 2010. – № 1. – С.57-61.
 4. Волинець, В. І. Аналіз точності рекурентних методів обчислення двовимірних дискретних перетворень Фур’є та Хартлі в арифметиці з плаваючою комою [Електронний ресурс] / В. І. Волинець // Відбір і обробка інформації. – 2009. –Вип. 30(106). – С.62-70.
 5. Волинець, В. І. Автоматизований облік і аналіз забезпечення наступних витрат і доходів майбутніх періодів [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – 2011. – Вип. 36. – С. 58-62.
 6. Волынец, В. И. Анализ вычислительных ошибок алгоритмов быстрого преобразования Фурье в системе счисления с фиксированной запятой / В. И. Волынец, В. А. Гикавый. – Винница : ВПИ, 1988. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 2897-Ук88 от 18.11.88. – 19 с.
 7. Волынец, В. И. Рекуррентные алгоритмы вычисления дискретных преобразований и энергетического спектра / В. И. Волынец. – Винница : ВПИ, 1988. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 2898-Ук88 от 18.11.88. – 14 с.
 8. Волынец, В. И. Алгоритмы быстрого преобразования Хартли по основаниям 4, 8 и с расщепленным основанием с прореживанием по времени и частоте / В. И. Волынец. – Винница : ВПИ, 1990. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 641-Ук90 от 10.04.90. – 35 с.
 9. Волынец, В. И. Сравнительный анализ алгоритмов быстрого преобразования Фурье и Хартли / В. И. Волынец. – Винница : ВПИ, 1990. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 642-Ук90 от 10.04.90. – 16 с.
 10. Семеренко, М. М. Система контролю параметрів МОН транзисторів / М. М. Семеренко, В. І. Волинець, Н. Л. Білоконь // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : зб. наук. праць. – Хмельницький, 1998. – С. 29-31.
 11. Волинець, В. І. Арифметичні пристрої для виконання швидкого перетворення Хартлі з спряженими парами / В. І. Волинець // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : зб. наук. праць. – Хмельницький : ТУП, 2002. – Т. 2. – С. 153-156.
 12. Осадчук, В. С. Микропроцессорный вычислитель дискретного преобразования Фурье / В. С. Осадчук, В. А. Гикавый, И. Д. Прокопов, В. И. Волынец // Научные труды высшего учебного заведения Литовской ССР. Сер. Радиоэлектроника. – Вильнюс, 1988. – Т. 24, № 1. – С. 33-37.
 13. Волынец, В. И. Анализатор спектра / В. И. Волынец, Е. К. Гладко, В. Ю. Мельныченко, И. Р. Чаюков // Приборы и техника эксперимента. – 1990. – № 1. – С. 232.
 14. Волынец, В. И. Алгоритмы быстрого преобразования Хартли с сопряженными парами / В. И. Волынец // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. – 1993. – Т. 36, № 11. – С. 77-80.
 15. Семеренко, М. М. Автоматизований контроль параметрів МОН транзисторів / М. М. Семеренко, В. І. Волинець, Н. Л. Білоконь // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 1998. – № 2. – С. 59-62.
 16. Волинець, В. І. Рекурентні алгоритми обчислення двовимірних дискретних перетворень Фур’є та Хартлі / В. І. Волинець // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2001. – № 4. – С. 182-187.
 17. Волинець, В. І. Рекурентні методи обчислення модифікованих дискретних перетворень Фур’є та Хартлі / В. І. Волинець // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2003. – № 1. – С. 77-80.
 18. Волинець, В. І. Рекурентні методи обчислення багатовимірних дискретних перетворень Фур’є та Хартлі / В. І. Волинець // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2003. – № 4. – С. 69-74.
 19. Волинець, В. І. Автоматизований облік виробів та витрат виробництва підприємств громадського харчування на основі табличного процесора Microsoft Excel / В. І. Волинець, В. В. Новодворська, Г. В. Блакита // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2005. – Вип. 7, ч. 1. – С. 117-121.
 20. Гордополова, Н. В. Проблеми спрощеного оподаткування підприємств малого бізнесу в Україні / Н. В. Гордополова, В. І. Волинець, Н. О. Ромашевська // Вісник Львівської державної фінансової академії : зб. наук. статей. Економічні науки. – Львів : Львівська державна фінансова академія, 2005. – № 7. – С. 28-33.
 21. Волинець, В. І. Рекурентні методи обчислення модифікованих дискретних перетворень Фур’є та Хартлі для окремих розмірів перетворень / В. І. Волинець // Електроніка та системи управління. – 2005. – № 4 (6). – С. 27-32.
 22. Волинець, В. І. Аналіз точності рекурентних методів обчислення дискретних перетворень Фур'є та Хартлі в арифметиці з фіксованою комою / В. І. Волинець // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 2, т. 1. – С. 171-175.
 23. Волинець, В. І. Аналіз точності рекурентних методів обчислення дискретних перетворень Фур’є та Хартлі в арифметиці з плаваючою комою / В. І. Волинець // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2006. – Т. 11, № 4. – С. 151-160.
 24. Волинець, В. І. Аналіз точності рекурентних методів обчислення двовимірних дискретних перетворень Фур'є та Хартлі в арифметиці з фіксованою комою / В. І. Волинець // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – № 3, т. 2. – С. 180-185.
 25. Волинець, В. І. Рекурентні методи обчислення модифікованих багатовимірних дискретних перетворень Фур’є та Хартлі для окремих розмірів перетворень / В. І. Волинець // Електроніка та системи управління. – 2007. – № 3 (13). – С. 15-20.
 26. Волинець, В. І. Безнадлишкові рекурентні методи обчислення модифікованих ДПФ і ДПХ для окремих розмірів перетворень / В. І. Волинець // Електроніка та системи управління. – 2007. – № 4 (14). – С. 24-29.
 27. Волинець, В. І. Аналіз точності рекурентних методів обчислення багатовимірних дискретних перетворень Фур’є та Хартлі в арифметиці з фіксованою комою / В. І. Волинець // Збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – 2007. – Вип. 43. – С. 39-46.
 28. Волинець, В. І. Аналіз точності рекурентних методів обчислення багатовимірних дискретних перетворень Фур’є та Хартлі в арифметиці з плаваючою комою / В. І. Волинець // Вісник Київського університету. Сер. Фізико-математичні науки. – 2008. – № 1. – С. 92-101.
 29. Волинець, В. І. Безнадлишкові рекурентні методи обчислення модифікованих багатовимірних ДПФ і ДПХ для окремих розмірів перетворень / В. І. Волинець // Електроніка та системи управління. – 2008. – № 3 (17). – С. 17-26.
 30. Волинець, В. І. Зв’язки між рекурентними методами обчислення багатовимірних дискретних перетворень Фур’є та Хартлі [Електронний ресурс] / В. І. Волинець // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2010. – № 1. – С. 19-22.
 31. Волинець, В. І. Рекурентні методи обчислення дискретних перетворень Фур’є та Хартлі з підвищеною точністю обчислення в арифметиці з фіксованою комою [Електронний ресурс] / В. І. Волинець // Вісник Харківського національного університету. Сер. Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління. – 2010. – № 926, вип. 15. – С. 85-92.
 32. Волинець, В. І. Рекурентні методи обчислення двовимірних дискретних перетворень Фур’є та Хартлі в арифметиці з фіксованою комою з підвищеною точністю обчислення [Електронний ресурс] / В. І. Волинець // Математичне моделювання. – 2011. – Вип. 1 (24). – С. 3-8.
 33. Волинець, В. І. Автоматизований облік статутного капіталу акціонерних товариств [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, І. В. Мельничук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2012. – Вип. 30, ч. 2. – С. 151-154.
 34. Волинець, В. І. Автоматизований аналіз фінансового стану підприємств в системі «1С: Бухгалтерія» [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордоподова, І. В. Мельничук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2013. – Вип. 33, ч. ІІІ. – С. 96-101.
 35. Волинець, В. І. Новий сценарій фінансового аналізу діяльності підприємств для аналітичної інформаційної системи "Audit Express" [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 36, ч. ІІ, т. 2. – С. 28-35.
 36. Волинець, В. І. Автоматизований облік забезпечення наступних витрат і платежів [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – Вип. 27, ч. ІІІ. – С. 80-84.
 37. Волинець, В. І. Автоматизований облік запасів підприємств громадського харчування [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордополова // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2010. – Спецвип. 29, ч. 1. – С. 17-22.
 38. Волинець, В. І. Експериментальне дослідження точності рекурентних методів обчислення дискретних перетворень Фур’є та Хартлі в системі комп’ютерного моделювання MATLAB [Електронний ресурс] / В. І. Волинець // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. – 2014. – № 6 (219). – С. 180-185.
 39. Ніколюк, П. К. Інтелектуальна власність як фактор розвитку економіки / П. К. Ніколюк, В. І. Волинець, Р. І. Лопатюк, О. Л. Мусієнко // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2015. – № 1 (45). – С. 220-226.
 40. Volynets, V. I. Algorithms of the Hartley fast transformation with conjugate pairs / V. I. Volynets // Radio electronics and communications systems. – 1993. – Vol. 36. – P. 57-60.
 41. Добровольська, Л. Н. Багатофакторне прогнозування споживання електротехнічних комплексів вугільних шахт для планування їхніх енергоефективних режимів. [Електронний ресурс] / Л. Н. Добровольська, В. І. Волинець, І. О. Бандура // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2014. - Вип. 2.
 42. Волинець, В. І. Новий автоматизований звіт для аналізу дотримання фінансових нормативів діяльності кредитних спілок [Електронний ресурс] / В. І. Волинець, Н. В. Гордополова, Н. М. Головай // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 16(1). - С. 143-146.
 43. Головай, Н. М. Аналіз сучасного стану впровадження професійної сертифікації бухгалтерів в Україні [Електронний ресурс] / Н. М. Головай, В. І. Волинець, Н. В. Гордополова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2016. - № 1. - С. 2-36.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Волинець , В. І. Інформаційні технології бухгалтерського обліку : лабораторний практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова. - Тернопіль : Крок , 2012 . – 201 с. - ISBN 978 - 966 , -2362 - 58 – 1
 2. Волинець , В. І. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудити : комп'ютерний практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова . -2-ге вид., переробл., і доповн. - Тернопіль : Крок , 2013. - 145с. - ISBN 978 - 617 - 692 - 008 – 3
 3. Волинець , В. І. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті : практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова , - Тернопіль : Крок, 2013. - 260с. - ISBN 978 - 617 – 692
 4. Волинець , В. І. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті : комп'ютерний практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова. -Тернопіль : Крок , 2013- 189с.- ISBN 978 - 617 - 692 - 077- 1
 5. Волинець , В. І. Інформаційні технології бухгалтерського обліку : лабораторний практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова. - Тернопіль : Крок , 2011. - 201с. - 978 -966 - 2362 - 58 - 1
 

Волинський Орест Ігорович

волинський орест ігорович

Кафедра кібербезпеки

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Волинський, Орест Ігорович Методи побудови високопродуктивних спецпроцесорів на основі теоретико-числового базису Крестенсона [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Орест Ігорович Волинський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 210 с.
 2. Волинський, Орест Ігорович Методи побудови високопродуктивних спецпроцесорів на основі теоретико-числового базису Крестенсона [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.13.05 — комп'ютерні системи та компоненти / Орест Ігорович Волинський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Волинський,О. І. Методи міжбазисних перетворень на основі розмежованої системи числення залишкових класів [Електронний ресурс] / О. І. Волинський // Вісник національного університету Львівська політехніка. – 2010. –. № 688. – С.53-60.
 2. Волинський,О. І. Методи високопродуктивних перетворень великорозрядних чисел з базису Радемахера у базис Крестенсона [Електронний ресурс] / О. І. Волинський // Вісник національного університету Львівська політехніка. – 2012. –. № 745. – С.39-48.
 3. Албанський, І. Б. Дослідження системних характеристик цифрових пристроїв множення реалізованих в різних теоретико-числових базисах [Електронний ресурс] / І. Б. Албанський, О. І. Волинський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 2. – С. 179-186.
 4. Волинський, О. І. Теоретичні основи побудови та структура спецпроцесорів в базисі Крестенсона / О. І. Волинський, Я. М. Николайчук, С. В. Кулина // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2007. – № 3, т. 1. – С. 85-90.
 5. Волинський, О. І. Теорія побудови та компоненти швидкодіючих процесорів на основі досконалої та розмежованої форм системи залишкових класів / О. І. Волинський, Я. М. Николайчук, С. В. Кулина // Поступ в науку : зб. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2008. – № 4, т. 1. – С. 31-36.
 6. Волинський, О. І. Швидкодіючий алгоритм та процесор порівняння чисел у системі залишкових класів / О. І. Волинський, Я. М. Николайчук , С. В. Кулина // Искусственный интеллект : наук.-теорет. журнал. – 2008. – № 3. – С. 348-352.
 7. Волинський, О. І. Методи порівняння та сумування в розмежованій системі числення / О. І. Волинський // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інстиитуту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2009. – № 5, т. 1. – С. 91-94.
 8. Волинський, О. І. Розмежована система числення залишкових класів та спецпроцесори на її основі / О. І. Волинський, І. З. Якименко // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2010. – № 6, т. 1. – С. 80-83.
 9. Волинський, О. І. Методи ділення великорозрядних чисел в теоретико-числовому базисі Радемахера-Крестенсона / О. І. Волинський // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2011. – № 7, т. 1. – С. 37-39.
 10. Волинський, О. І. Метод знаходження залишків велико-розрядних чисел в базисі Радемахера / О. І. Волинський, С. В. Івасьєв // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2011. – № 7, т. 1. – С. 88-91.
 11. Волинський, О. І. Теорія алгоритмів RSA та Ель-Гамаля в розмежованій системі числення Радемахера-Крестенсона / О. І. Волинський, М. М. Касянчук, І. З. Якименко [та ін.] // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницьк, 2011. – № 3 (177). – С. 265-272.
 12. Волинський, О. Систематизація характеристик теоретико-числових базисів та їх застосування для побудови високопродуктивних спецпроцесорів / О. Волинський, В. Пуюл // Вісник Тернопільського національного технічного університету : наук. журнал. – Тернопіль, 2011. – Т. 16, № 3. – С. 183-189.
 13. Волинський, О. І. Теорія, алгоритми та спецпроцесори міжбазисних перетворень Радемахера-Крестенсона / О. І. Волинський // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2012. – № 8. – С. 50-54.
 14. Волинський, О. І. Теоретичні основи визначення залишків на основі лічильників у різних тертико-числових базисах / О. І. Волинський, П. В. Гуменний // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницьк, 2016. – № 4 (239). – С. 164-173.
 

Волошин Роман Володимирович

voloshyn

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування, кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Волошин, Роман Володимирович Формування ринку конкурентоспроможного зерна [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством /Роман Володимирович Волошин.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 224 с.
 2. Волошин, Роман Володимирович Формування ринку конкурентоспроможного зерна [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Роман Володимирович Волошин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Волошин, Р. Розвиток аграрного підприємництва у контексті земельних трансформацій / Роман Волошин, Любов Заставнюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 7.– С. 39-41.
 2. Волошин, Р. Аналіз експортного сегменту зернового ринку України / Роман Волошин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – Вип. 2. – С. 97-103.
 3. Волошин, Р. Логістика і можливості її використання в агропромисловому комплексі / Роман Волошин // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2002.– Вип. 6. – С. 11-12.
 4. Волошин, Р. Методологія дослідження конкурентоспроможності зерна [Електронний ресурс] / Роман Волошин // Галицький економічний вісник. — 2009. — № 1. — С. 174-180.
 5. Волошин, Р. В. Особливості процесу інвестування в основний капітал сільськогосподарського виробництва / Р. В. Волошин, Р. В. Чорний // Інноваційна економіка. -2010. - № 2. - С. 134-137.
 6. Чорний, Р. В. Суть інвестування та роль інвестицій у процесі сільськогосподарського виробництва / Р. В. Чорний, Р.В. Волошин // Інноваційна економіка. - 2010.- № 3. - С. 161-163.
 7. Заставнюк, Л. І. Теоретико-економічні аспекти раціонального використання сільськогосподарських земель в умовах реформування системи земельних відносин [Електронний ресурс] / Л. І. Заставнюк, Р. В. Волошин.
 8. Волошин, Р. В. Особливості впровадження концепції соціальної відповідальності бізнесу в Україні / Р. В. Волошин, І. В. Черевко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 7. – С. 62-64.
 9. Волошин, Р. Особливості формування системи реалізації зерна [Електронний ресурс] / Р. Волошин.
 10. Дудар, Т. Проблеми формування ринку зерна в Україні [Електронний ресурс] / Тарас Дудар, Роман Волошин.
 11. Волошин, Р. В. Стратегічні особливості регулювання зернового ринку в Україні [Електронний ресурс] / Р. В. Волошин.
 12. Волошин, Р. Оцінювання конкурентних переваг українського зерна на світовому ринку[Електронний ресурс]/ Р. В. Волошин, Л. І. Заставнюк // Науковий вісникНЛТУУкраїни.– 2012.– Вип. 22.13.– С. 158-163.
 13. Волошин, Р. Оптимізація параметрів зернового ринку на основі логістичного підходу / Роман Волошин // Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва : матеріали І Всеукр. наук-практ. конф. мол. вчених [Тернопіль, 23-24 верес. 2009 р.] / редкол. : В. М. Олійник, М. К. Пархомець, М. Г. Саєнко [та ін.] ; відп. за вип. В. М. Олійник. – Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2009. – С. 165-167.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Дудар, Т. Г. Основи логістики [Текст]: навч. посіб. /Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин.– К.: ЦУЛ, 2012.– 176 с.
 2. Дудар, Т. Основи менеджменту [Текст] : Навч. посіб. / Т. Дудар, Р. Волошин. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 146 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Волошин, Р. В. Основи менеджменту [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / Р. В. Волошин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 116 с.
 

Волощук Руслан Євгенович

voloschuk-r.ye.-vikladach

Кафедра фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Волощук, Руслан Євгенійович Система адміністрування податків в Україні: інституційна структура та ефективність функціонування [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Волощук Руслан Євгенійович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". - Київ, 2015. - 231 с.
 2. Волощук, Руслан Євгенійович Система адміністрування податків в Україні: інституційна структура та ефективність функціонування [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Волощук Руслан Євгенійович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". - Київ, 2015. - 21 с.

Публікації

Статті:

 1. Волощук, Р. Є. Підходи до визначення сутності і принципів організації адміністрування податків / Р. Є. Волощук // Наукові праці НДФІ. – 2011. – № 1. – С. 34-43.
 2. Волощук, Р. Є. Напрями практичної реалізації адміністрування податків та фактори впливу на нього / Р. Є. Волощук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 7-8. – С. 33-37.
 3. Волощук, Р. Є. Історичні аспекти адміністрування податків / Р. Є. Волощук // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 4. – С. 156-166.
 4. Волощук Р.Є. Система адміністрування податків : сутність та структура [Електронний ресурс] //Р. Є. Волощук / Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький. – 2011. – Вип. 17/2. – С. 241-246.
 5. Волощук, Р. Є. До питання формування поведінкової термінології в адмініструванні податків / Р. Є. Волощук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 5. - С. 40-43.
 6. Волощук, Р. Є. Адміністрування непрямих податків у контексті формування доходів бюджету держави / Р. Є. Волощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Т. 17, № 1. – С. 120-131.
 7. Волощук, Р. Є. Служба фінансових розслідувань в Україні: необхідність створення та організаційні моделі функціонування [Електронний ресурс] / Р. Є. Волощук // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. – № 1. – С. 168-173.
 8. Волощук, Р. Е. Имплементация мирового опыта в развитие институциональной структуры системы администрирования налогов в Украине / Р. Е. Волощук // Апробация. – 2014. – № 11 (26). – С. 35-42.
 9. Волощук, Р. Є. Необхідність і напрями вдосконалення державної  фіскальної служби України / Руслан Євгенійович Волощук // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2016. – № 1 (49). – С. 64-71.
 

Сторінка 3 із 3